Alert button
Picture for Yaonan Wang

Yaonan Wang

Alert button

Towards Real-World Aerial Vision Guidance with Categorical 6D Pose Tracker

Jan 15, 2024
Jingtao Sun, Yaonan Wang, Danwei Wang

Viaarxiv icon

Learn Once Plan Arbitrarily (LOPA): Attention-Enhanced Deep Reinforcement Learning Method for Global Path Planning

Jan 08, 2024
Guoming Huang, Mingxin Hou, Xiaofang Yuan, Shuqiao Huang, Yaonan Wang

Viaarxiv icon

Sketch and Text Guided Diffusion Model for Colored Point Cloud Generation

Aug 05, 2023
Zijie Wu, Yaonan Wang, Mingtao Feng, He Xie, Ajmal Mian

Figure 1 for Sketch and Text Guided Diffusion Model for Colored Point Cloud Generation
Figure 2 for Sketch and Text Guided Diffusion Model for Colored Point Cloud Generation
Figure 3 for Sketch and Text Guided Diffusion Model for Colored Point Cloud Generation
Figure 4 for Sketch and Text Guided Diffusion Model for Colored Point Cloud Generation
Viaarxiv icon

OAFuser: Towards Omni-Aperture Fusion for Light Field Semantic Segmentation of Road Scenes

Jul 28, 2023
Fei Teng, Jiaming Zhang, Kunyu Peng, Kailun Yang, Yaonan Wang, Rainer Stiefelhagen

Figure 1 for OAFuser: Towards Omni-Aperture Fusion for Light Field Semantic Segmentation of Road Scenes
Figure 2 for OAFuser: Towards Omni-Aperture Fusion for Light Field Semantic Segmentation of Road Scenes
Figure 3 for OAFuser: Towards Omni-Aperture Fusion for Light Field Semantic Segmentation of Road Scenes
Figure 4 for OAFuser: Towards Omni-Aperture Fusion for Light Field Semantic Segmentation of Road Scenes
Viaarxiv icon

Towards Anytime Optical Flow Estimation with Event Cameras

Jul 11, 2023
Yaozu Ye, Hao Shi, Kailun Yang, Ze Wang, Xiaoting Yin, Yaonan Wang, Kaiwei Wang

Figure 1 for Towards Anytime Optical Flow Estimation with Event Cameras
Figure 2 for Towards Anytime Optical Flow Estimation with Event Cameras
Figure 3 for Towards Anytime Optical Flow Estimation with Event Cameras
Figure 4 for Towards Anytime Optical Flow Estimation with Event Cameras
Viaarxiv icon

Towards Source-free Domain Adaptive Semantic Segmentation via Importance-aware and Prototype-contrast Learning

Jun 02, 2023
Yihong Cao, Hui Zhang, Xiao Lu, Zheng Xiao, Kailun Yang, Yaonan Wang

Figure 1 for Towards Source-free Domain Adaptive Semantic Segmentation via Importance-aware and Prototype-contrast Learning
Figure 2 for Towards Source-free Domain Adaptive Semantic Segmentation via Importance-aware and Prototype-contrast Learning
Figure 3 for Towards Source-free Domain Adaptive Semantic Segmentation via Importance-aware and Prototype-contrast Learning
Figure 4 for Towards Source-free Domain Adaptive Semantic Segmentation via Importance-aware and Prototype-contrast Learning
Viaarxiv icon

Fault Identification of Rotating Machinery Based on Dynamic Feature Reconstruction Signal Graph

May 30, 2023
Wenbin He, Jianxu Mao, Zhe Li, Yaonan Wang, Qiu Fang, Haotian Wu

Figure 1 for Fault Identification of Rotating Machinery Based on Dynamic Feature Reconstruction Signal Graph
Figure 2 for Fault Identification of Rotating Machinery Based on Dynamic Feature Reconstruction Signal Graph
Figure 3 for Fault Identification of Rotating Machinery Based on Dynamic Feature Reconstruction Signal Graph
Figure 4 for Fault Identification of Rotating Machinery Based on Dynamic Feature Reconstruction Signal Graph
Viaarxiv icon

Deep Reinforcement Learning-based Multi-objective Path Planning on the Off-road Terrain Environment for Ground Vehicles

May 23, 2023
Guoming Huang, Xiaofang Yuan, Zhixian Liu, Weihua Tan, Xiru Wu, Yaonan Wang

Figure 1 for Deep Reinforcement Learning-based Multi-objective Path Planning on the Off-road Terrain Environment for Ground Vehicles
Figure 2 for Deep Reinforcement Learning-based Multi-objective Path Planning on the Off-road Terrain Environment for Ground Vehicles
Figure 3 for Deep Reinforcement Learning-based Multi-objective Path Planning on the Off-road Terrain Environment for Ground Vehicles
Figure 4 for Deep Reinforcement Learning-based Multi-objective Path Planning on the Off-road Terrain Environment for Ground Vehicles
Viaarxiv icon

A Signed Subgraph Encoding Approach via Linear Optimization for Link Sign Prediction

May 17, 2023
Zhihong Fang, Shaolin Tan, Yaonan Wang

Figure 1 for A Signed Subgraph Encoding Approach via Linear Optimization for Link Sign Prediction
Figure 2 for A Signed Subgraph Encoding Approach via Linear Optimization for Link Sign Prediction
Figure 3 for A Signed Subgraph Encoding Approach via Linear Optimization for Link Sign Prediction
Figure 4 for A Signed Subgraph Encoding Approach via Linear Optimization for Link Sign Prediction
Viaarxiv icon

Learning from Pixel-Level Noisy Label : A New Perspective for Light Field Saliency Detection

Apr 28, 2022
Mingtao Feng, Kendong Liu, Liang Zhang, Hongshan Yu, Yaonan Wang, Ajmal Mian

Figure 1 for Learning from Pixel-Level Noisy Label : A New Perspective for Light Field Saliency Detection
Figure 2 for Learning from Pixel-Level Noisy Label : A New Perspective for Light Field Saliency Detection
Figure 3 for Learning from Pixel-Level Noisy Label : A New Perspective for Light Field Saliency Detection
Figure 4 for Learning from Pixel-Level Noisy Label : A New Perspective for Light Field Saliency Detection
Viaarxiv icon