Alert button
Picture for Xiaoyu Zhang

Xiaoyu Zhang

Alert button

Multi-target Detection for Reconfigurable Holographic Surfaces Enabled Radar

Jan 17, 2024
Xiaoyu Zhang, Haobo Zhang, Ruoqi Deng, Liang Liu, Boya Di

Viaarxiv icon

Modeling Spoof Noise by De-spoofing Diffusion and its Application in Face Anti-spoofing

Jan 16, 2024
Bin Zhang, Xiangyu Zhu, Xiaoyu Zhang, Zhen Lei

Viaarxiv icon

DREAM: Debugging and Repairing AutoML Pipelines

Dec 31, 2023
Xiaoyu Zhang, Juan Zhai, Shiqing Ma, Chao Shen

Viaarxiv icon

Automatic Implementation of Neural Networks through Reaction Networks -- Part I: Circuit Design and Convergence Analysis

Nov 30, 2023
Yuzhen Fan, Xiaoyu Zhang, Chuanhou Gao, Denis Dochain

Viaarxiv icon

Skywork: A More Open Bilingual Foundation Model

Oct 30, 2023
Tianwen Wei, Liang Zhao, Lichang Zhang, Bo Zhu, Lijie Wang, Haihua Yang, Biye Li, Cheng Cheng, Weiwei Lü, Rui Hu, Chenxia Li, Liu Yang, Xilin Luo, Xuejie Wu, Lunan Liu, Wenjun Cheng, Peng Cheng, Jianhao Zhang, Xiaoyu Zhang, Lei Lin, Xiaokun Wang, Yutuan Ma, Chuanhai Dong, Yanqi Sun, Yifu Chen, Yongyi Peng, Xiaojuan Liang, Shuicheng Yan, Han Fang, Yahui Zhou

Viaarxiv icon

Push Past Green: Learning to Look Behind Plant Foliage by Moving It

Jul 06, 2023
Xiaoyu Zhang, Saurabh Gupta

Figure 1 for Push Past Green: Learning to Look Behind Plant Foliage by Moving It
Figure 2 for Push Past Green: Learning to Look Behind Plant Foliage by Moving It
Figure 3 for Push Past Green: Learning to Look Behind Plant Foliage by Moving It
Figure 4 for Push Past Green: Learning to Look Behind Plant Foliage by Moving It
Viaarxiv icon

SIFTER: A Task-specific Alignment Strategy for Enhancing Sentence Embeddings

Jun 21, 2023
Chao Yu, Wenhao Zhu, Chaoming Liu, Xiaoyu Zhang, Qiuhong zhai

Figure 1 for SIFTER: A Task-specific Alignment Strategy for Enhancing Sentence Embeddings
Figure 2 for SIFTER: A Task-specific Alignment Strategy for Enhancing Sentence Embeddings
Figure 3 for SIFTER: A Task-specific Alignment Strategy for Enhancing Sentence Embeddings
Figure 4 for SIFTER: A Task-specific Alignment Strategy for Enhancing Sentence Embeddings
Viaarxiv icon

A Peer-to-peer Federated Continual Learning Network for Improving CT Imaging from Multiple Institutions

Jun 03, 2023
Hao Wang, Ruihong He, Xiaoyu Zhang, Zhaoying Bian, Dong Zeng, Jianhua Ma

Figure 1 for A Peer-to-peer Federated Continual Learning Network for Improving CT Imaging from Multiple Institutions
Figure 2 for A Peer-to-peer Federated Continual Learning Network for Improving CT Imaging from Multiple Institutions
Figure 3 for A Peer-to-peer Federated Continual Learning Network for Improving CT Imaging from Multiple Institutions
Figure 4 for A Peer-to-peer Federated Continual Learning Network for Improving CT Imaging from Multiple Institutions
Viaarxiv icon

Pre-trained transformer for adversarial purification

May 27, 2023
Kai Wu, Yujian Betterest Li, Xiaoyu Zhang, Handing Wang, Jing Liu

Figure 1 for Pre-trained transformer for adversarial purification
Figure 2 for Pre-trained transformer for adversarial purification
Figure 3 for Pre-trained transformer for adversarial purification
Figure 4 for Pre-trained transformer for adversarial purification
Viaarxiv icon

SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing

May 25, 2023
Zhengyang Lou, Huan Xu, Fangzhou Mu, Yanli Liu, Xiaoyu Zhang, Liang Shang, Jiang Li, Bochen Guan, Yin Li, Yu Hen Hu

Figure 1 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Figure 2 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Figure 3 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Viaarxiv icon