Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

TextDCT: Arbitrary-Shaped Text Detection via Discrete Cosine Transform MaskYuchen Su , Zhiwen Shao , Yong Zhou , Fanrong Meng , Hancheng Zhu , Bing Liu , Rui Yao

* This paper has been accepted by IEEE Transactions on Multimedia 

   Access Paper or Ask Questions

Beyond Opinion Mining: Summarizing Opinions of Customer ReviewsReinald Kim Amplayo , Arthur Bražinskas , Yoshi Suhara , Xiaolan Wang , Bing Liu

* SIGIR Tutorial 2022 

   Access Paper or Ask Questions

KETOD: Knowledge-Enriched Task-Oriented DialogueZhiyu Chen , Bing Liu , Seungwhan Moon , Chinnadhurai Sankar , Paul Crook , William Yang Wang

* NAACL 2022 Findings 

   Access Paper or Ask Questions

Open-set Recognition via Augmentation-based Similarity LearningSepideh Esmaeilpour , Lei shu , Bing Liu


   Access Paper or Ask Questions

AI Autonomy: Self-Initiation, Adaptation and Continual LearningBing Liu , Sahisnu Mazumder , Eric Robertson , Scott Grigsby

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2110.11385 

   Access Paper or Ask Questions

Continual Learning Based on OOD Detection and Task MaskingGyuhak Kim , Sepideh Esmaeilpour , Changnan Xiao , Bing Liu


   Access Paper or Ask Questions

Ensemble Semi-supervised Entity Alignment via Cycle-teachingKexuan Xin , Zequn Sun , Wen Hua , Bing Liu , Wei Hu , Jianfeng Qu , Xiaofang Zhou


   Access Paper or Ask Questions

Zero-Shot Aspect-Based Sentiment AnalysisLei Shu , Hu Xu , Bing Liu , Jiahua Chen


   Access Paper or Ask Questions

Continual Learning with Knowledge Transfer for Sentiment ClassificationZixuan Ke , Bing Liu , Hao Wang , Lei Shu

* ECML-PKDD 2020 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>