Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Tram: A Token-level Retrieval-augmented Mechanism for Source Code Summarization


May 18, 2023
Tong Ye, Lingfei Wu, Tengfei Ma, Xuhong Zhang, Yangkai Du, Peiyu Liu, Wenhai Wang, Shouling Ji

Add code


   Access Paper or Ask Questions

On the Security Risks of Knowledge Graph Reasoning


May 03, 2023
Zhaohan Xi, Tianyu Du, Changjiang Li, Ren Pang, Shouling Ji, Xiapu Luo, Xusheng Xiao, Fenglong Ma, Ting Wang

Add code

* In proceedings of USENIX Security'23. Codes: https://github.com/HarrialX/security-risk-KG-reasoning 

   Access Paper or Ask Questions

Deep Intellectual Property: A Survey


Apr 28, 2023
Yuchen Sun, Tianpeng Liu, Panhe Hu, Qing Liao, Shouling Ji, Nenghai Yu, Deke Guo, Li Liu

Add code

* 38 pages, 12 figures 

   Access Paper or Ask Questions

RNN-Guard: Certified Robustness Against Multi-frame Attacks for Recurrent Neural Networks


Apr 17, 2023
Yunruo Zhang, Tianyu Du, Shouling Ji, Peng Tang, Shanqing Guo

Add code

* 13 pages, 7 figures, 6 tables 

   Access Paper or Ask Questions

Diff-ID: An Explainable Identity Difference Quantification Framework for DeepFake Detection


Mar 30, 2023
Chuer Yu, Xuhong Zhang, Yuxuan Duan, Senbo Yan, Zonghui Wang, Yang Xiang, Shouling Ji, Wenzhi Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Watch Out for the Confusing Faces: Detecting Face Swapping with the Probability Distribution of Face Identification Models


Mar 23, 2023
Yuxuan Duan, Xuhong Zhang, Chuer Yu, Zonghui Wang, Shouling Ji, Wenzhi Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Edge Deep Learning Model Protection via Neuron Authorization


Mar 23, 2023
Jinyin Chen, Haibin Zheng, Tao Liu, Rongchang Li, Yao Cheng, Xuhong Zhang, Shouling Ji

Add code


   Access Paper or Ask Questions

FreeEagle: Detecting Complex Neural Trojans in Data-Free Cases


Feb 28, 2023
Chong Fu, Xuhong Zhang, Shouling Ji, Ting Wang, Peng Lin, Yanghe Feng, Jianwei Yin

Add code

* Accepted by USENIX Security 2023 

   Access Paper or Ask Questions

TextDefense: Adversarial Text Detection based on Word Importance Entropy


Feb 12, 2023
Lujia Shen, Xuhong Zhang, Shouling Ji, Yuwen Pu, Chunpeng Ge, Xing Yang, Yanghe Feng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

All You Need Is Hashing: Defending Against Data Reconstruction Attack in Vertical Federated Learning


Dec 01, 2022
Pengyu Qiu, Xuhong Zhang, Shouling Ji, Yuwen Pu, Ting Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
>>