Alert button
Picture for Ling Zhang

Ling Zhang

Alert button

CT-GLIP: 3D Grounded Language-Image Pretraining with CT Scans and Radiology Reports for Full-Body Scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 29, 2024
Jingyang Lin, Yingda Xia, Jianpeng Zhang, Ke Yan, Le Lu, Jiebo Luo, Ling Zhang

Viaarxiv icon

CycleINR: Cycle Implicit Neural Representation for Arbitrary-Scale Volumetric Super-Resolution of Medical Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Wei Fang, Yuxing Tang, Heng Guo, Mingze Yuan, Tony C. W. Mok, Ke Yan, Jiawen Yao, Xin Chen, Zaiyi Liu, Le Lu, Ling Zhang, Minfeng Xu

Viaarxiv icon

Bootstrapping Chest CT Image Understanding by Distilling Knowledge from X-ray Expert Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Weiwei Cao, Jianpeng Zhang, Yingda Xia, Tony C. W. Mok, Zi Li, Xianghua Ye, Le Lu, Jian Zheng, Yuxing Tang, Ling Zhang

Viaarxiv icon

Modality-Agnostic Structural Image Representation Learning for Deformable Multi-Modality Medical Image Registration

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Tony C. W. Mok, Zi Li, Yunhao Bai, Jianpeng Zhang, Wei Liu, Yan-Jie Zhou, Ke Yan, Dakai Jin, Yu Shi, Xiaoli Yin, Le Lu, Ling Zhang

Viaarxiv icon

$M^{2}$Fusion: Bayesian-based Multimodal Multi-level Fusion on Colorectal Cancer Microsatellite Instability Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Quan Liu, Jiawen Yao, Lisha Yao, Xin Chen, Jingren Zhou, Le Lu, Ling Zhang, Zaiyi Liu, Yuankai Huo

Viaarxiv icon

Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 01, 2023
Hexin Dong, Jiawen Yao, Yuxing Tang, Mingze Yuan, Yingda Xia, Jian Zhou, Hong Lu, Jingren Zhou, Bin Dong, Le Lu, Li Zhang, Zaiyi Liu, Yu Shi, Ling Zhang

Figure 1 for Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer
Figure 2 for Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer
Figure 3 for Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer
Figure 4 for Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer
Viaarxiv icon

Parse and Recall: Towards Accurate Lung Nodule Malignancy Prediction like Radiologists

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2023
Jianpeng Zhang, Xianghua Ye, Jianfeng Zhang, Yuxing Tang, Minfeng Xu, Jianfei Guo, Xin Chen, Zaiyi Liu, Jingren Zhou, Le Lu, Ling Zhang

Figure 1 for Parse and Recall: Towards Accurate Lung Nodule Malignancy Prediction like Radiologists
Figure 2 for Parse and Recall: Towards Accurate Lung Nodule Malignancy Prediction like Radiologists
Figure 3 for Parse and Recall: Towards Accurate Lung Nodule Malignancy Prediction like Radiologists
Figure 4 for Parse and Recall: Towards Accurate Lung Nodule Malignancy Prediction like Radiologists
Viaarxiv icon

Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2023
Ke Yan, Xiaoli Yin, Yingda Xia, Fakai Wang, Shu Wang, Yuan Gao, Jiawen Yao, Chunli Li, Xiaoyu Bai, Jingren Zhou, Ling Zhang, Le Lu, Yu Shi

Figure 1 for Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network
Figure 2 for Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network
Figure 3 for Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network
Figure 4 for Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network
Viaarxiv icon

Cluster-Induced Mask Transformers for Effective Opportunistic Gastric Cancer Screening on Non-contrast CT Scans

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 16, 2023
Mingze Yuan, Yingda Xia, Xin Chen, Jiawen Yao, Junli Wang, Mingyan Qiu, Hexin Dong, Jingren Zhou, Bin Dong, Le Lu, Li Zhang, Zaiyi Liu, Ling Zhang

Figure 1 for Cluster-Induced Mask Transformers for Effective Opportunistic Gastric Cancer Screening on Non-contrast CT Scans
Figure 2 for Cluster-Induced Mask Transformers for Effective Opportunistic Gastric Cancer Screening on Non-contrast CT Scans
Figure 3 for Cluster-Induced Mask Transformers for Effective Opportunistic Gastric Cancer Screening on Non-contrast CT Scans
Figure 4 for Cluster-Induced Mask Transformers for Effective Opportunistic Gastric Cancer Screening on Non-contrast CT Scans
Viaarxiv icon

Razor SNN: Efficient Spiking Neural Network with Temporal Embeddings

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 30, 2023
Yuan Zhang, Jian Cao, Ling Zhang, Jue Chen, Wenyu Sun, Yuan Wang

Figure 1 for Razor SNN: Efficient Spiking Neural Network with Temporal Embeddings
Figure 2 for Razor SNN: Efficient Spiking Neural Network with Temporal Embeddings
Figure 3 for Razor SNN: Efficient Spiking Neural Network with Temporal Embeddings
Figure 4 for Razor SNN: Efficient Spiking Neural Network with Temporal Embeddings
Viaarxiv icon