Alert button
Picture for Ke Yan

Ke Yan

Alert button

VMT-Adapter: Parameter-Efficient Transfer Learning for Multi-Task Dense Scene Understanding

Dec 15, 2023
Yi Xin, Junlong Du, Qiang Wang, Zhiwen Lin, Ke Yan

Viaarxiv icon

MmAP : Multi-modal Alignment Prompt for Cross-domain Multi-task Learning

Dec 14, 2023
Yi Xin, Junlong Du, Qiang Wang, Ke Yan, Shouhong Ding

Viaarxiv icon

SAMv2: A Unified Framework for Learning Appearance, Semantic and Cross-Modality Anatomical Embeddings

Nov 28, 2023
Xiaoyu Bai, Fan Bai, Xiaofei Huo, Jia Ge, Jingjing Lu, Xianghua Ye, Ke Yan, Yong Xia

Viaarxiv icon

SAME++: A Self-supervised Anatomical eMbeddings Enhanced medical image registration framework using stable sampling and regularized transformation

Nov 25, 2023
Lin Tian, Zi Li, Fengze Liu, Xiaoyu Bai, Jia Ge, Le Lu, Marc Niethammer, Xianghua Ye, Ke Yan, Daikai Jin

Viaarxiv icon

Combining Past, Present and Future: A Self-Supervised Approach for Class Incremental Learning

Nov 15, 2023
Xiaoshuang Chen, Zhongyi Sun, Ke Yan, Shouhong Ding, Hongtao Lu

Viaarxiv icon

HODN: Disentangling Human-Object Feature for HOI Detection

Aug 20, 2023
Shuman Fang, Zhiwen Lin, Ke Yan, Jie Li, Xianming Lin, Rongrong Ji

Figure 1 for HODN: Disentangling Human-Object Feature for HOI Detection
Figure 2 for HODN: Disentangling Human-Object Feature for HOI Detection
Figure 3 for HODN: Disentangling Human-Object Feature for HOI Detection
Figure 4 for HODN: Disentangling Human-Object Feature for HOI Detection
Viaarxiv icon

SLPT: Selective Labeling Meets Prompt Tuning on Label-Limited Lesion Segmentation

Aug 09, 2023
Fan Bai, Ke Yan, Xiaoyu Bai, Xinyu Mao, Xiaoli Yin, Jingren Zhou, Yu Shi, Le Lu, Max Q. -H. Meng

Figure 1 for SLPT: Selective Labeling Meets Prompt Tuning on Label-Limited Lesion Segmentation
Figure 2 for SLPT: Selective Labeling Meets Prompt Tuning on Label-Limited Lesion Segmentation
Figure 3 for SLPT: Selective Labeling Meets Prompt Tuning on Label-Limited Lesion Segmentation
Viaarxiv icon

Seeing in Flowing: Adapting CLIP for Action Recognition with Motion Prompts Learning

Aug 09, 2023
Qiang Wang, Junlong Du, Ke Yan, Shouhong Ding

Viaarxiv icon

Anatomy-Aware Lymph Node Detection in Chest CT using Implicit Station Stratification

Jul 28, 2023
Ke Yan, Dakai Jin, Dazhou Guo, Minfeng Xu, Na Shen, Xian-Sheng Hua, Xianghua Ye, Le Lu

Figure 1 for Anatomy-Aware Lymph Node Detection in Chest CT using Implicit Station Stratification
Figure 2 for Anatomy-Aware Lymph Node Detection in Chest CT using Implicit Station Stratification
Figure 3 for Anatomy-Aware Lymph Node Detection in Chest CT using Implicit Station Stratification
Figure 4 for Anatomy-Aware Lymph Node Detection in Chest CT using Implicit Station Stratification
Viaarxiv icon

SAMConvex: Fast Discrete Optimization for CT Registration using Self-supervised Anatomical Embedding and Correlation Pyramid

Jul 19, 2023
Zi Li, Lin Tian, Tony C. W. Mok, Xiaoyu Bai, Puyang Wang, Jia Ge, Jingren Zhou, Le Lu, Xianghua Ye, Ke Yan, Dakai Jin

Figure 1 for SAMConvex: Fast Discrete Optimization for CT Registration using Self-supervised Anatomical Embedding and Correlation Pyramid
Figure 2 for SAMConvex: Fast Discrete Optimization for CT Registration using Self-supervised Anatomical Embedding and Correlation Pyramid
Figure 3 for SAMConvex: Fast Discrete Optimization for CT Registration using Self-supervised Anatomical Embedding and Correlation Pyramid
Figure 4 for SAMConvex: Fast Discrete Optimization for CT Registration using Self-supervised Anatomical Embedding and Correlation Pyramid
Viaarxiv icon