Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiaxin Guo

Asymptotic in a class of network models with sub-Gamma perturbations


Nov 02, 2021
Jiaxin Guo, Haoyu Wei, Xiaoyu Lei, Jing Luo


  Access Paper or Ask Questions

The HW-TSC's Offline Speech Translation Systems for IWSLT 2021 Evaluation


Aug 09, 2021
Minghan Wang, Yuxia Wang, Chang Su, Jiaxin Guo, Yingtao Zhang, Yujia Liu, Min Zhang, Shimin Tao, Xingshan Zeng, Liangyou Li, Hao Yang, Ying Qin


  Access Paper or Ask Questions

Priority prediction of Asian Hornet sighting report using machine learning methods


Jun 28, 2021
Yixin Liu, Jiaxin Guo, Jieyang Dong, Luoqian Jiang, Haoyuan Ouyang

* 2021 IEEE International Conference on Software Engineering and Artificial Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

3D Point-to-Keypoint Voting Network for 6D Pose Estimation


Dec 22, 2020
Weitong Hua, Jiaxin Guo, Yue Wang, Rong Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Robust Bin-picking System for Densely Piled Industrial Objects


Dec 04, 2020
Jiaxin Guo, Lian Fu, Mingkai Jia, Kaijun Wang, Shan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Pose Randomization for Weakly Paired Image Style Translation


Oct 31, 2020
Zexi Chen, Jiaxin Guo, Xuecheng Xu, Yunkai Wang, Yue Wang, Rong Xiong


  Access Paper or Ask Questions

SEA: A Combined Model for Heat Demand Prediction


Jul 28, 2018
Jiyang Xie, Jiaxin Guo, Zhanyu Ma, Jing-Hao Xue, Qie Sun, Hailong Li, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions