Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Dirichlet Diffusion Score Model for Biological Sequence Generation


May 18, 2023
Pavel Avdeyev, Chenlai Shi, Yuhao Tan, Kseniia Dudnyk, Jian Zhou

Add code

* ICML 2023 

   Access Paper or Ask Questions

Controlled physics-informed data generation for deep learning-based remaining useful life prediction under unseen operation conditions


Apr 23, 2023
Jiawei Xiong, Olga Fink, Jian Zhou, Yizhong Ma

Add code

* Mechanical Systems and Signal Processing, 197, 110359 (2023) 
* 22 pages,12 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Systematic Review on Learning-based Spectral CT


Apr 15, 2023
Alexandre Bousse, Venkata Sai Sundar Kandarpa, Simon Rit, Alessandro Perelli, Mengzhou Li, Guobao Wang, Jian Zhou, Ge Wang

Add code

* 28 pages, 9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Small but Mighty: Enhancing 3D Point Clouds Semantic Segmentation with U-Next Framework


Apr 03, 2023
Ziyin Zeng, Qingyong Hu, Zhong Xie, Jian Zhou, Yongyang Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Towards a Single Unified Model for Effective Detection, Segmentation, and Diagnosis of Eight Major Cancers Using a Large Collection of CT Scans


Jan 28, 2023
Jieneng Chen, Yingda Xia, Jiawen Yao, Ke Yan, Jianpeng Zhang, Le Lu, Fakai Wang, Bo Zhou, Mingyan Qiu, Qihang Yu, Mingze Yuan, Wei Fang, Yuxing Tang, Minfeng Xu, Jian Zhou, Yuqian Zhao, Qifeng Wang, Xianghua Ye, Xiaoli Yin, Yu Shi, Xin Chen, Jingren Zhou, Alan Yuille, Zaiyi Liu, Ling Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Combating Uncertainty and Class Imbalance in Facial Expression Recognition


Dec 15, 2022
Jiaxiang Fan, Jian Zhou, Xiaoyu Deng, Huabin Wang, Liang Tao, Hon Keung Kwan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale Feature Fusion Transformer Network for End-to-End Single Channel Speech Separation


Dec 14, 2022
Yinhao Xu, Jian Zhou, Liang Tao, Hon Keung Kwan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

An Adjustable Farthest Point Sampling Method for Approximately-sorted Point Cloud Data


Aug 18, 2022
Jingtao Li, Jian Zhou, Yan Xiong, Xing Chen, Chaitali Chakrabarti

Add code

* Accepted by SIPS'22 

   Access Paper or Ask Questions

CycleGAN with Dual Adversarial Loss for Bone-Conducted Speech Enhancement


Nov 02, 2021
Qing Pan, Teng Gao, Jian Zhou, Huabin Wang, Liang Tao, Hon Keung Kwan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Attention-Guided Generative Adversarial Network for Whisper to Normal Speech Conversion


Nov 02, 2021
Teng Gao, Jian Zhou, Huabin Wang, Liang Tao, Hon Keung Kwan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>