Alert button
Picture for Le Lu

Le Lu

Alert button

Modality-Agnostic Structural Image Representation Learning for Deformable Multi-Modality Medical Image Registration

Feb 29, 2024
Tony C. W. Mok, Zi Li, Yunhao Bai, Jianpeng Zhang, Wei Liu, Yan-Jie Zhou, Ke Yan, Dakai Jin, Yu Shi, Xiaoli Yin, Le Lu, Ling Zhang

Viaarxiv icon

Bootstrapping Audio-Visual Segmentation by Strengthening Audio Cues

Feb 06, 2024
Tianxiang Chen, Zhentao Tan, Tao Gong, Qi Chu, Yue Wu, Bin Liu, Le Lu, Jieping Ye, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

$M^{2}$Fusion: Bayesian-based Multimodal Multi-level Fusion on Colorectal Cancer Microsatellite Instability Prediction

Jan 15, 2024
Quan Liu, Jiawen Yao, Lisha Yao, Xin Chen, Jingren Zhou, Le Lu, Ling Zhang, Zaiyi Liu, Yuankai Huo

Viaarxiv icon

SAME++: A Self-supervised Anatomical eMbeddings Enhanced medical image registration framework using stable sampling and regularized transformation

Nov 25, 2023
Lin Tian, Zi Li, Fengze Liu, Xiaoyu Bai, Jia Ge, Le Lu, Marc Niethammer, Xianghua Ye, Ke Yan, Daikai Jin

Viaarxiv icon

3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers

Oct 11, 2023
Jieneng Chen, Jieru Mei, Xianhang Li, Yongyi Lu, Qihang Yu, Qingyue Wei, Xiangde Luo, Yutong Xie, Ehsan Adeli, Yan Wang, Matthew Lungren, Lei Xing, Le Lu, Alan Yuille, Yuyin Zhou

Figure 1 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Figure 2 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Figure 3 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Figure 4 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Viaarxiv icon

SLPT: Selective Labeling Meets Prompt Tuning on Label-Limited Lesion Segmentation

Aug 09, 2023
Fan Bai, Ke Yan, Xiaoyu Bai, Xinyu Mao, Xiaoli Yin, Jingren Zhou, Yu Shi, Le Lu, Max Q. -H. Meng

Figure 1 for SLPT: Selective Labeling Meets Prompt Tuning on Label-Limited Lesion Segmentation
Figure 2 for SLPT: Selective Labeling Meets Prompt Tuning on Label-Limited Lesion Segmentation
Figure 3 for SLPT: Selective Labeling Meets Prompt Tuning on Label-Limited Lesion Segmentation
Viaarxiv icon

Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer

Aug 01, 2023
Hexin Dong, Jiawen Yao, Yuxing Tang, Mingze Yuan, Yingda Xia, Jian Zhou, Hong Lu, Jingren Zhou, Bin Dong, Le Lu, Li Zhang, Zaiyi Liu, Yu Shi, Ling Zhang

Figure 1 for Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer
Figure 2 for Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer
Figure 3 for Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer
Figure 4 for Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer
Viaarxiv icon

Anatomy-Aware Lymph Node Detection in Chest CT using Implicit Station Stratification

Jul 28, 2023
Ke Yan, Dakai Jin, Dazhou Guo, Minfeng Xu, Na Shen, Xian-Sheng Hua, Xianghua Ye, Le Lu

Figure 1 for Anatomy-Aware Lymph Node Detection in Chest CT using Implicit Station Stratification
Figure 2 for Anatomy-Aware Lymph Node Detection in Chest CT using Implicit Station Stratification
Figure 3 for Anatomy-Aware Lymph Node Detection in Chest CT using Implicit Station Stratification
Figure 4 for Anatomy-Aware Lymph Node Detection in Chest CT using Implicit Station Stratification
Viaarxiv icon

Parse and Recall: Towards Accurate Lung Nodule Malignancy Prediction like Radiologists

Jul 20, 2023
Jianpeng Zhang, Xianghua Ye, Jianfeng Zhang, Yuxing Tang, Minfeng Xu, Jianfei Guo, Xin Chen, Zaiyi Liu, Jingren Zhou, Le Lu, Ling Zhang

Figure 1 for Parse and Recall: Towards Accurate Lung Nodule Malignancy Prediction like Radiologists
Figure 2 for Parse and Recall: Towards Accurate Lung Nodule Malignancy Prediction like Radiologists
Figure 3 for Parse and Recall: Towards Accurate Lung Nodule Malignancy Prediction like Radiologists
Figure 4 for Parse and Recall: Towards Accurate Lung Nodule Malignancy Prediction like Radiologists
Viaarxiv icon