Alert button
Picture for Jiawen Yao

Jiawen Yao

Alert button

CycleINR: Cycle Implicit Neural Representation for Arbitrary-Scale Volumetric Super-Resolution of Medical Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Wei Fang, Yuxing Tang, Heng Guo, Mingze Yuan, Tony C. W. Mok, Ke Yan, Jiawen Yao, Xin Chen, Zaiyi Liu, Le Lu, Ling Zhang, Minfeng Xu

Viaarxiv icon

$M^{2}$Fusion: Bayesian-based Multimodal Multi-level Fusion on Colorectal Cancer Microsatellite Instability Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Quan Liu, Jiawen Yao, Lisha Yao, Xin Chen, Jingren Zhou, Le Lu, Ling Zhang, Zaiyi Liu, Yuankai Huo

Viaarxiv icon

Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 01, 2023
Hexin Dong, Jiawen Yao, Yuxing Tang, Mingze Yuan, Yingda Xia, Jian Zhou, Hong Lu, Jingren Zhou, Bin Dong, Le Lu, Li Zhang, Zaiyi Liu, Yu Shi, Ling Zhang

Figure 1 for Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer
Figure 2 for Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer
Figure 3 for Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer
Figure 4 for Improved Prognostic Prediction of Pancreatic Cancer Using Multi-Phase CT by Integrating Neural Distance and Texture-Aware Transformer
Viaarxiv icon

Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2023
Ke Yan, Xiaoli Yin, Yingda Xia, Fakai Wang, Shu Wang, Yuan Gao, Jiawen Yao, Chunli Li, Xiaoyu Bai, Jingren Zhou, Ling Zhang, Le Lu, Yu Shi

Figure 1 for Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network
Figure 2 for Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network
Figure 3 for Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network
Figure 4 for Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network
Viaarxiv icon

Cluster-Induced Mask Transformers for Effective Opportunistic Gastric Cancer Screening on Non-contrast CT Scans

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 16, 2023
Mingze Yuan, Yingda Xia, Xin Chen, Jiawen Yao, Junli Wang, Mingyan Qiu, Hexin Dong, Jingren Zhou, Bin Dong, Le Lu, Li Zhang, Zaiyi Liu, Ling Zhang

Figure 1 for Cluster-Induced Mask Transformers for Effective Opportunistic Gastric Cancer Screening on Non-contrast CT Scans
Figure 2 for Cluster-Induced Mask Transformers for Effective Opportunistic Gastric Cancer Screening on Non-contrast CT Scans
Figure 3 for Cluster-Induced Mask Transformers for Effective Opportunistic Gastric Cancer Screening on Non-contrast CT Scans
Figure 4 for Cluster-Induced Mask Transformers for Effective Opportunistic Gastric Cancer Screening on Non-contrast CT Scans
Viaarxiv icon

Devil is in the Queries: Advancing Mask Transformers for Real-world Medical Image Segmentation and Out-of-Distribution Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2023
Mingze Yuan, Yingda Xia, Hexin Dong, Zifan Chen, Jiawen Yao, Mingyan Qiu, Ke Yan, Xiaoli Yin, Yu Shi, Xin Chen, Zaiyi Liu, Bin Dong, Jingren Zhou, Le Lu, Ling Zhang, Li Zhang

Figure 1 for Devil is in the Queries: Advancing Mask Transformers for Real-world Medical Image Segmentation and Out-of-Distribution Localization
Figure 2 for Devil is in the Queries: Advancing Mask Transformers for Real-world Medical Image Segmentation and Out-of-Distribution Localization
Figure 3 for Devil is in the Queries: Advancing Mask Transformers for Real-world Medical Image Segmentation and Out-of-Distribution Localization
Figure 4 for Devil is in the Queries: Advancing Mask Transformers for Real-world Medical Image Segmentation and Out-of-Distribution Localization
Viaarxiv icon

Meta-information-aware Dual-path Transformer for Differential Diagnosis of Multi-type Pancreatic Lesions in Multi-phase CT

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2023
Bo Zhou, Yingda Xia, Jiawen Yao, Le Lu, Jingren Zhou, Chi Liu, James S. Duncan, Ling Zhang

Figure 1 for Meta-information-aware Dual-path Transformer for Differential Diagnosis of Multi-type Pancreatic Lesions in Multi-phase CT
Figure 2 for Meta-information-aware Dual-path Transformer for Differential Diagnosis of Multi-type Pancreatic Lesions in Multi-phase CT
Figure 3 for Meta-information-aware Dual-path Transformer for Differential Diagnosis of Multi-type Pancreatic Lesions in Multi-phase CT
Figure 4 for Meta-information-aware Dual-path Transformer for Differential Diagnosis of Multi-type Pancreatic Lesions in Multi-phase CT
Viaarxiv icon

Towards a Single Unified Model for Effective Detection, Segmentation, and Diagnosis of Eight Major Cancers Using a Large Collection of CT Scans

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2023
Jieneng Chen, Yingda Xia, Jiawen Yao, Ke Yan, Jianpeng Zhang, Le Lu, Fakai Wang, Bo Zhou, Mingyan Qiu, Qihang Yu, Mingze Yuan, Wei Fang, Yuxing Tang, Minfeng Xu, Jian Zhou, Yuqian Zhao, Qifeng Wang, Xianghua Ye, Xiaoli Yin, Yu Shi, Xin Chen, Jingren Zhou, Alan Yuille, Zaiyi Liu, Ling Zhang

Figure 1 for Towards a Single Unified Model for Effective Detection, Segmentation, and Diagnosis of Eight Major Cancers Using a Large Collection of CT Scans
Figure 2 for Towards a Single Unified Model for Effective Detection, Segmentation, and Diagnosis of Eight Major Cancers Using a Large Collection of CT Scans
Figure 3 for Towards a Single Unified Model for Effective Detection, Segmentation, and Diagnosis of Eight Major Cancers Using a Large Collection of CT Scans
Figure 4 for Towards a Single Unified Model for Effective Detection, Segmentation, and Diagnosis of Eight Major Cancers Using a Large Collection of CT Scans
Viaarxiv icon

A deep local attention network for pre-operative lymph node metastasis prediction in pancreatic cancer via multiphase CT imaging

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 04, 2023
Zhilin Zheng, Xu Fang, Jiawen Yao, Mengmeng Zhu, Le Lu, Lingyun Huang, Jing Xiao, Yu Shi, Hong Lu, Jianping Lu, Ling Zhang, Chengwei Shao, Yun Bian

Figure 1 for A deep local attention network for pre-operative lymph node metastasis prediction in pancreatic cancer via multiphase CT imaging
Figure 2 for A deep local attention network for pre-operative lymph node metastasis prediction in pancreatic cancer via multiphase CT imaging
Figure 3 for A deep local attention network for pre-operative lymph node metastasis prediction in pancreatic cancer via multiphase CT imaging
Figure 4 for A deep local attention network for pre-operative lymph node metastasis prediction in pancreatic cancer via multiphase CT imaging
Viaarxiv icon