Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Domain Generalization for Mammographic Image Analysis via Contrastive Learning


Apr 20, 2023
Zheren Li, Zhiming Cui, Lichi Zhang, Sheng Wang, Chenjin Lei, Xi Ouyang, Dongdong Chen, Zixu Zhuang, Xiangyu Zhao, Yajia Gu, Zaiyi Liu, Chunling Liu, Dinggang Shen, Jie-Zhi Cheng

Add code

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2111.10827 

   Access Paper or Ask Questions

Devil is in the Queries: Advancing Mask Transformers for Real-world Medical Image Segmentation and Out-of-Distribution Localization


Apr 01, 2023
Mingze Yuan, Yingda Xia, Hexin Dong, Zifan Chen, Jiawen Yao, Mingyan Qiu, Ke Yan, Xiaoli Yin, Yu Shi, Xin Chen, Zaiyi Liu, Bin Dong, Jingren Zhou, Le Lu, Ling Zhang, Li Zhang

Add code

* CVPR 2023 Highlight 

   Access Paper or Ask Questions

CoNIC Challenge: Pushing the Frontiers of Nuclear Detection, Segmentation, Classification and Counting


Mar 14, 2023
Simon Graham, Quoc Dang Vu, Mostafa Jahanifar, Martin Weigert, Uwe Schmidt, Wenhua Zhang, Jun Zhang, Sen Yang, Jinxi Xiang, Xiyue Wang, Josef Lorenz Rumberger, Elias Baumann, Peter Hirsch, Lihao Liu, Chenyang Hong, Angelica I. Aviles-Rivero, Ayushi Jain, Heeyoung Ahn, Yiyu Hong, Hussam Azzuni, Min Xu, Mohammad Yaqub, Marie-Claire Blache, Benoît Piégu, Bertrand Vernay, Tim Scherr, Moritz Böhland, Katharina Löffler, Jiachen Li, Weiqin Ying, Chixin Wang, Dagmar Kainmueller, Carola-Bibiane Schönlieb, Shuolin Liu, Dhairya Talsania, Yughender Meda, Prakash Mishra, Muhammad Ridzuan, Oliver Neumann, Marcel P. Schilling, Markus Reischl, Ralf Mikut, Banban Huang, Hsiang-Chin Chien, Ching-Ping Wang, Chia-Yen Lee, Hong-Kun Lin, Zaiyi Liu, Xipeng Pan, Chu Han, Jijun Cheng, Muhammad Dawood, Srijay Deshpande, Raja Muhammad Saad Bashir, Adam Shephard, Pedro Costa, João D. Nunes, Aurélio Campilho, Jaime S. Cardoso, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Devika R G, Jiji C V, Ye Zhang, Zijie Fang, Zhifan Lin, Yongbing Zhang, Chunhui Lin, Liukun Zhang, Lijian Mao, Min Wu, Vi Thi-Tuong Vo, Soo-Hyung Kim, Taebum Lee, Satoshi Kondo, Satoshi Kasai, Pranay Dumbhare, Vedant Phuse, Yash Dubey, Ankush Jamthikar, Trinh Thi Le Vuong, Jin Tae Kwak, Dorsa Ziaei, Hyun Jung, Tianyi Miao, David Snead, Shan E Ahmed Raza, Fayyaz Minhas, Nasir M. Rajpoot

Add code


   Access Paper or Ask Questions

FedDBL: Communication and Data Efficient Federated Deep-Broad Learning for Histopathological Tissue Classification


Feb 24, 2023
Tianpeng Deng, Yanqi Huang, Zhenwei Shi, Jiatai Lin, Qi Dou, Ke Zhao, Fang-Fang Liu, Yu-Mian Jia, Jin Wang, Bingchao Zhao, Changhong Liang, Zaiyi Liu, Xiao-jing Guo, Guoqiang Han, Xin Chen, Chu Han

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Towards a Single Unified Model for Effective Detection, Segmentation, and Diagnosis of Eight Major Cancers Using a Large Collection of CT Scans


Jan 28, 2023
Jieneng Chen, Yingda Xia, Jiawen Yao, Ke Yan, Jianpeng Zhang, Le Lu, Fakai Wang, Bo Zhou, Mingyan Qiu, Qihang Yu, Mingze Yuan, Wei Fang, Yuxing Tang, Minfeng Xu, Jian Zhou, Yuqian Zhao, Qifeng Wang, Xianghua Ye, Xiaoli Yin, Yu Shi, Xin Chen, Jingren Zhou, Alan Yuille, Zaiyi Liu, Ling Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

2D and 3D CT Radiomic Features Performance Comparison in Characterization of Gastric Cancer: A Multi-center Study


Oct 29, 2022
Lingwei Meng, Di Dong, Xin Chen, Mengjie Fang, Rongpin Wang, Jing Li, Zaiyi Liu, Jie Tian

Add code

* IEEE.J.Biomed.Health.Inf. 25 (2021) 755-763 
* Published in IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 

   Access Paper or Ask Questions

CKD-TransBTS: Clinical Knowledge-Driven Hybrid Transformer with Modality-Correlated Cross-Attention for Brain Tumor Segmentation


Jul 15, 2022
Jianwei Lin, Jiatai Lin, Cheng Lu, Hao Chen, Huan Lin, Bingchao Zhao, Zhenwei Shi, Bingjiang Qiu, Xipeng Pan, Zeyan Xu, Biao Huang, Changhong Liang, Guoqiang Han, Zaiyi Liu, Chu Han

Add code


   Access Paper or Ask Questions

HoVer-Trans: Anatomy-aware HoVer-Transformer for ROI-free Breast Cancer Diagnosis in Ultrasound Images


May 17, 2022
Yuhao Mo, Chu Han, Yu Liu, Min Liu, Zhenwei Shi, Jiatai Lin, Bingchao Zhao, Chunwang Huang, Bingjiang Qiu, Yanfen Cui, Lei Wu, Xipeng Pan, Zeyan Xu, Xiaomei Huang, Zaiyi Liu, Ying Wang, Changhong Liang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

WSSS4LUAD: Grand Challenge on Weakly-supervised Tissue Semantic Segmentation for Lung Adenocarcinoma


Apr 14, 2022
Chu Han, Xipeng Pan, Lixu Yan, Huan Lin, Bingbing Li, Su Yao, Shanshan Lv, Zhenwei Shi, Jinhai Mai, Jiatai Lin, Bingchao Zhao, Zeyan Xu, Zhizhen Wang, Yumeng Wang, Yuan Zhang, Huihui Wang, Chao Zhu, Chunhui Lin, Lijian Mao, Min Wu, Luwen Duan, Jingsong Zhu, Dong Hu, Zijie Fang, Yang Chen, Yongbing Zhang, Yi Li, Yiwen Zou, Yiduo Yu, Xiaomeng Li, Haiming Li, Yanfen Cui, Guoqiang Han, Yan Xu, Jun Xu, Huihua Yang, Chunming Li, Zhenbing Liu, Cheng Lu, Xin Chen, Changhong Liang, Qingling Zhang, Zaiyi Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>