Alert button
Picture for Jiayu Wang

Jiayu Wang

Alert button

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Figure 1 for InternLM2 Technical Report
Figure 2 for InternLM2 Technical Report
Figure 3 for InternLM2 Technical Report
Figure 4 for InternLM2 Technical Report
Viaarxiv icon

InternLM-Math: Open Math Large Language Models Toward Verifiable Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2024
Huaiyuan Ying, Shuo Zhang, Linyang Li, Zhejian Zhou, Yunfan Shao, Zhaoye Fei, Yichuan Ma, Jiawei Hong, Kuikun Liu, Ziyi Wang, Yudong Wang, Zijian Wu, Shuaibin Li, Fengzhe Zhou, Hongwei Liu, Songyang Zhang, Wenwei Zhang, Hang Yan, Xipeng Qiu, Jiayu Wang, Kai Chen, Dahua Lin

Viaarxiv icon

DreamTalk: When Expressive Talking Head Generation Meets Diffusion Probabilistic Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Yifeng Ma, Shiwei Zhang, Jiayu Wang, Xiang Wang, Yingya Zhang, Zhidong Deng

Figure 1 for DreamTalk: When Expressive Talking Head Generation Meets Diffusion Probabilistic Models
Figure 2 for DreamTalk: When Expressive Talking Head Generation Meets Diffusion Probabilistic Models
Figure 3 for DreamTalk: When Expressive Talking Head Generation Meets Diffusion Probabilistic Models
Figure 4 for DreamTalk: When Expressive Talking Head Generation Meets Diffusion Probabilistic Models
Viaarxiv icon

Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Zhiwu Qing, Shiwei Zhang, Jiayu Wang, Xiang Wang, Yujie Wei, Yingya Zhang, Changxin Gao, Nong Sang

Figure 1 for Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation
Figure 2 for Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation
Figure 3 for Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation
Figure 4 for Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation
Viaarxiv icon

I2VGen-XL: High-Quality Image-to-Video Synthesis via Cascaded Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Shiwei Zhang, Jiayu Wang, Yingya Zhang, Kang Zhao, Hangjie Yuan, Zhiwu Qin, Xiang Wang, Deli Zhao, Jingren Zhou

Viaarxiv icon