Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ziyang Liu

DSRGAN: Detail Prior-Assisted Perceptual Single Image Super-Resolution via Generative Adversarial Networks


Dec 25, 2021
Ziyang Liu, Zhengguo Li, Xingming Wu, Zhong Liu, Weihai Chen


  Access Paper or Ask Questions

FAMINet: Learning Real-time Semi-supervised Video Object Segmentation with Steepest Optimized Optical Flow


Nov 20, 2021
Ziyang Liu, Jingmeng Liu, Weihai Chen, Xingming Wu, Zhengguo Li

* Accepted by TIM (IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Joint Demosaicing and High Dynamic Range Imaging within a Single Shot


Nov 14, 2021
Yilun Xu, Ziyang Liu, Xingming Wu, Weihai Chen, Changyun Wen, Zhengguo Li

* 15 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Brain Age Estimation From MRI Using Cascade Networks with Ranking Loss


Jun 06, 2021
Jian Cheng, Ziyang Liu, Hao Guan, Zhenzhou Wu, Haogang Zhu, Jiyang Jiang, Wei Wen, Dacheng Tao, Tao Liu

* Accepted by IEEE transactions on Medical Imaging, 13 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Network Embedding for Deep Semantic Relevance Match in E-commerce Search


Jan 13, 2021
Ziyang Liu, Zhaomeng Cheng, Yunjiang Jiang, Yue Shang, Wei Xiong, Sulong Xu, Bo Long, Di Jin


  Access Paper or Ask Questions

BiTe-GCN: A New GCN Architecture via BidirectionalConvolution of Topology and Features on Text-Rich Networks


Oct 23, 2020
Di Jin, Xiangchen Song, Zhizhi Yu, Ziyang Liu, Heling Zhang, Zhaomeng Cheng, Jiawei Han

* To appear in WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BERT2DNN: BERT Distillation with Massive Unlabeled Data for Online E-Commerce Search


Oct 20, 2020
Yunjiang Jiang, Yue Shang, Ziyang Liu, Hongwei Shen, Yun Xiao, Wei Xiong, Sulong Xu, Weipeng Yan, Di Jin

* 10 pages, 7 figures, to appear in ICDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CORD-19: The Covid-19 Open Research Dataset


Apr 25, 2020
Lucy Lu Wang, Kyle Lo, Yoganand Chandrasekhar, Russell Reas, Jiangjiang Yang, Darrin Eide, Kathryn Funk, Rodney Kinney, Ziyang Liu, William Merrill, Paul Mooney, Dewey Murdick, Devvret Rishi, Jerry Sheehan, Zhihong Shen, Brandon Stilson, Alex D. Wade, Kuansan Wang, Chris Wilhelm, Boya Xie, Douglas Raymond, Daniel S. Weld, Oren Etzioni, Sebastian Kohlmeier

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions