Alert button
Picture for Bihan Wen

Bihan Wen

Alert button

Make a Cheap Scaling: A Self-Cascade Diffusion Model for Higher-Resolution Adaptation

Feb 16, 2024
Lanqing Guo, Yingqing He, Haoxin Chen, Menghan Xia, Xiaodong Cun, Yufei Wang, Siyu Huang, Yong Zhang, Xintao Wang, Qifeng Chen, Ying Shan, Bihan Wen

Viaarxiv icon

SinSR: Diffusion-Based Image Super-Resolution in a Single Step

Nov 23, 2023
Yufei Wang, Wenhan Yang, Xinyuan Chen, Yaohui Wang, Lanqing Guo, Lap-Pui Chau, Ziwei Liu, Yu Qiao, Alex C. Kot, Bihan Wen

Figure 1 for SinSR: Diffusion-Based Image Super-Resolution in a Single Step
Viaarxiv icon

Frequency Convergence of Complexon Shift Operators (Extended Version)

Sep 15, 2023
Purui Zhang, Xingchao Jian, Feng Ji, Wee Peng Tay, Bihan Wen

Figure 1 for Frequency Convergence of Complexon Shift Operators (Extended Version)
Viaarxiv icon

Frequency Convergence of Complexon Shift Operators

Sep 12, 2023
Purui Zhang, Xingchao Jian, Feng Ji, Wee Peng Tay, Bihan Wen

Figure 1 for Frequency Convergence of Complexon Shift Operators
Viaarxiv icon

ExposureDiffusion: Learning to Expose for Low-light Image Enhancement

Jul 15, 2023
Yufei Wang, Yi Yu, Wenhan Yang, Lanqing Guo, Lap-Pui Chau, Alex C. Kot, Bihan Wen

Figure 1 for ExposureDiffusion: Learning to Expose for Low-light Image Enhancement
Figure 2 for ExposureDiffusion: Learning to Expose for Low-light Image Enhancement
Figure 3 for ExposureDiffusion: Learning to Expose for Low-light Image Enhancement
Figure 4 for ExposureDiffusion: Learning to Expose for Low-light Image Enhancement
Viaarxiv icon

Enhancing Low-Light Images Using Infrared-Encoded Images

Jul 09, 2023
Shulin Tian, Yufei Wang, Renjie Wan, Wenhan Yang, Alex C. Kot, Bihan Wen

Figure 1 for Enhancing Low-Light Images Using Infrared-Encoded Images
Figure 2 for Enhancing Low-Light Images Using Infrared-Encoded Images
Figure 3 for Enhancing Low-Light Images Using Infrared-Encoded Images
Figure 4 for Enhancing Low-Light Images Using Infrared-Encoded Images
Viaarxiv icon

WBCAtt: A White Blood Cell Dataset Annotated with Detailed Morphological Attributes

Jun 23, 2023
Satoshi Tsutsui, Winnie Pang, Bihan Wen

Figure 1 for WBCAtt: A White Blood Cell Dataset Annotated with Detailed Morphological Attributes
Figure 2 for WBCAtt: A White Blood Cell Dataset Annotated with Detailed Morphological Attributes
Figure 3 for WBCAtt: A White Blood Cell Dataset Annotated with Detailed Morphological Attributes
Figure 4 for WBCAtt: A White Blood Cell Dataset Annotated with Detailed Morphological Attributes
Viaarxiv icon

Beyond Learned Metadata-based Raw Image Reconstruction

Jun 21, 2023
Yufei Wang, Yi Yu, Wenhan Yang, Lanqing Guo, Lap-Pui Chau, Alex C. Kot, Bihan Wen

Figure 1 for Beyond Learned Metadata-based Raw Image Reconstruction
Figure 2 for Beyond Learned Metadata-based Raw Image Reconstruction
Figure 3 for Beyond Learned Metadata-based Raw Image Reconstruction
Figure 4 for Beyond Learned Metadata-based Raw Image Reconstruction
Viaarxiv icon

Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration

May 15, 2023
Yuanzhi Zhu, Kai Zhang, Jingyun Liang, Jiezhang Cao, Bihan Wen, Radu Timofte, Luc Van Gool

Figure 1 for Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration
Figure 2 for Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration
Figure 3 for Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration
Figure 4 for Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration
Viaarxiv icon

Towards Adversarially Robust Continual Learning

Mar 31, 2023
Tao Bai, Chen Chen, Lingjuan Lyu, Jun Zhao, Bihan Wen

Figure 1 for Towards Adversarially Robust Continual Learning
Figure 2 for Towards Adversarially Robust Continual Learning
Figure 3 for Towards Adversarially Robust Continual Learning
Figure 4 for Towards Adversarially Robust Continual Learning
Viaarxiv icon