Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

On the Relation between Sensitivity and Accuracy in In-context Learning


Sep 16, 2022
Yanda Chen, Chen Zhao, Zhou Yu, Kathleen McKeown, He He


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Stateful Memory-Augmented Transformers for Dialogue Modeling


Sep 15, 2022
Qingyang Wu, Zhou Yu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Using Chatbots to Teach Languages


Jul 31, 2022
Yu Li, Chun-Yen Chen, Dian Yu, Sam Davidson, Ryan Hou, Xun Yuan, Yinghua Tan, Derek Pham, Zhou Yu

* Accepted to Learning @ Scale 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GODEL: Large-Scale Pre-Training for Goal-Directed Dialog


Jun 22, 2022
Baolin Peng, Michel Galley, Pengcheng He, Chris Brockett, Lars Liden, Elnaz Nouri, Zhou Yu, Bill Dolan, Jianfeng Gao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning a Better Initialization for Soft Prompts via Meta-Learning


May 25, 2022
Yukun Huang, Kun Qian, Zhou Yu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Just Fine-tune Twice: Selective Differential Privacy for Large Language Models


Apr 15, 2022
Weiyan Shi, Si Chen, Chiyuan Zhang, Ruoxi Jia, Zhou Yu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fantastic Questions and Where to Find Them: FairytaleQA -- An Authentic Dataset for Narrative Comprehension


Mar 26, 2022
Ying Xu, Dakuo Wang, Mo Yu, Daniel Ritchie, Bingsheng Yao, Tongshuang Wu, Zheng Zhang, Toby Jia-Jun Li, Nora Bradford, Branda Sun, Tran Bao Hoang, Yisi Sang, Yufang Hou, Xiaojuan Ma, Diyi Yang, Nanyun Peng, Zhou Yu, Mark Warschauer

* Accepted to ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Efficient and Elastic Visual Question Answering with Doubly Slimmable Transformer


Mar 24, 2022
Zhou Yu, Zitian Jin, Jun Yu, Mingliang Xu, Jianping Fan

* 11 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Report from the NSF Future Directions Workshop on Automatic Evaluation of Dialog: Research Directions and Challenges


Mar 18, 2022
Shikib Mehri, Jinho Choi, Luis Fernando D'Haro, Jan Deriu, Maxine Eskenazi, Milica Gasic, Kallirroi Georgila, Dilek Hakkani-Tur, Zekang Li, Verena Rieser, Samira Shaikh, David Traum, Yi-Ting Yeh, Zhou Yu, Yizhe Zhang, Chen Zhang

* Report from the NSF AED Workshop (http://dialrc.org/AED/

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>