Alert button
Picture for Feng Yao

Feng Yao

Alert button

Beyond Scaling: Predicting Patent Approval with Domain-specific Fine-grained Claim Dependency Graph

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2024
Xiaochen Kev Gao, Feng Yao, Kewen Zhao, Beilei He, Animesh Kumar, Vish Krishnan, Jingbo Shang

Viaarxiv icon

MetaIE: Distilling a Meta Model from LLM for All Kinds of Information Extraction Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2024
Letian Peng, Zilong Wang, Feng Yao, Zihan Wang, Jingbo Shang

Viaarxiv icon

MUSER: A Multi-View Similar Case Retrieval Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Qingquan Li, Yiran Hu, Feng Yao, Chaojun Xiao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Weixing Shen

Figure 1 for MUSER: A Multi-View Similar Case Retrieval Dataset
Figure 2 for MUSER: A Multi-View Similar Case Retrieval Dataset
Figure 3 for MUSER: A Multi-View Similar Case Retrieval Dataset
Figure 4 for MUSER: A Multi-View Similar Case Retrieval Dataset
Viaarxiv icon

OmniEvent: A Comprehensive, Fair, and Easy-to-Use Toolkit for Event Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 25, 2023
Hao Peng, Xiaozhi Wang, Feng Yao, Zimu Wang, Chuzhao Zhu, Kaisheng Zeng, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for OmniEvent: A Comprehensive, Fair, and Easy-to-Use Toolkit for Event Understanding
Figure 2 for OmniEvent: A Comprehensive, Fair, and Easy-to-Use Toolkit for Event Understanding
Figure 3 for OmniEvent: A Comprehensive, Fair, and Easy-to-Use Toolkit for Event Understanding
Figure 4 for OmniEvent: A Comprehensive, Fair, and Easy-to-Use Toolkit for Event Understanding
Viaarxiv icon

The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2023
Hao Peng, Xiaozhi Wang, Feng Yao, Kaisheng Zeng, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Weixing Shen

Figure 1 for The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation
Figure 2 for The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation
Figure 3 for The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation
Figure 4 for The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation
Viaarxiv icon

Re-thinking and Re-labeling LIDC-IDRI for Robust Pulmonary Cancer Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 28, 2022
Hanxiao Zhang, Xiao Gu, Minghui Zhang, Weihao Yu, Liang Chen, Zhexin Wang, Feng Yao, Yun Gu, Guang-Zhong Yang

Figure 1 for Re-thinking and Re-labeling LIDC-IDRI for Robust Pulmonary Cancer Prediction
Figure 2 for Re-thinking and Re-labeling LIDC-IDRI for Robust Pulmonary Cancer Prediction
Figure 3 for Re-thinking and Re-labeling LIDC-IDRI for Robust Pulmonary Cancer Prediction
Figure 4 for Re-thinking and Re-labeling LIDC-IDRI for Robust Pulmonary Cancer Prediction
Viaarxiv icon

LEVEN: A Large-Scale Chinese Legal Event Detection Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2022
Feng Yao, Chaojun Xiao, Xiaozhi Wang, Zhiyuan Liu, Lei Hou, Cunchao Tu, Juanzi Li, Yun Liu, Weixing Shen, Maosong Sun

Viaarxiv icon

Faithful learning with sure data for lung nodule diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2022
Hanxiao Zhang, Liang Chen, Xiao Gu, Minghui Zhang, Yulei Qin, Feng Yao, Zhexin Wang, Yun Gu, Guang-Zhong Yang

Figure 1 for Faithful learning with sure data for lung nodule diagnosis
Figure 2 for Faithful learning with sure data for lung nodule diagnosis
Figure 3 for Faithful learning with sure data for lung nodule diagnosis
Figure 4 for Faithful learning with sure data for lung nodule diagnosis
Viaarxiv icon

Relationship between pulmonary nodule malignancy and surrounding pleurae, airways and vessels: a quantitative study using the public LIDC-IDRI dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 24, 2021
Yulei Qin, Yun Gu, Hanxiao Zhang, Jie Yang, Lihui Wang, Feng Yao, Yue-Min Zhu

Figure 1 for Relationship between pulmonary nodule malignancy and surrounding pleurae, airways and vessels: a quantitative study using the public LIDC-IDRI dataset
Figure 2 for Relationship between pulmonary nodule malignancy and surrounding pleurae, airways and vessels: a quantitative study using the public LIDC-IDRI dataset
Figure 3 for Relationship between pulmonary nodule malignancy and surrounding pleurae, airways and vessels: a quantitative study using the public LIDC-IDRI dataset
Figure 4 for Relationship between pulmonary nodule malignancy and surrounding pleurae, airways and vessels: a quantitative study using the public LIDC-IDRI dataset
Viaarxiv icon

Learning Tubule-Sensitive CNNs for Pulmonary Airway and Artery-Vein Segmentation in CT

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2020
Yulei Qin, Hao Zheng, Yun Gu, Xiaolin Huang, Jie Yang, Lihui Wang, Feng Yao, Yue-Min Zhu, Guang-Zhong Yang

Figure 1 for Learning Tubule-Sensitive CNNs for Pulmonary Airway and Artery-Vein Segmentation in CT
Figure 2 for Learning Tubule-Sensitive CNNs for Pulmonary Airway and Artery-Vein Segmentation in CT
Figure 3 for Learning Tubule-Sensitive CNNs for Pulmonary Airway and Artery-Vein Segmentation in CT
Figure 4 for Learning Tubule-Sensitive CNNs for Pulmonary Airway and Artery-Vein Segmentation in CT
Viaarxiv icon