Alert button
Picture for Boqing Gong

Boqing Gong

Alert button

VideoPrism: A Foundational Visual Encoder for Video Understanding

Feb 20, 2024
Long Zhao, Nitesh B. Gundavarapu, Liangzhe Yuan, Hao Zhou, Shen Yan, Jennifer J. Sun, Luke Friedman, Rui Qian, Tobias Weyand, Yue Zhao, Rachel Hornung, Florian Schroff, Ming-Hsuan Yang, David A. Ross, Huisheng Wang, Hartwig Adam, Mikhail Sirotenko, Ting Liu, Boqing Gong

Viaarxiv icon

Distilling Vision-Language Models on Millions of Videos

Jan 11, 2024
Yue Zhao, Long Zhao, Xingyi Zhou, Jialin Wu, Chun-Te Chu, Hui Miao, Florian Schroff, Hartwig Adam, Ting Liu, Boqing Gong, Philipp Krähenbühl, Liangzhe Yuan

Viaarxiv icon

Instruct-Imagen: Image Generation with Multi-modal Instruction

Jan 03, 2024
Hexiang Hu, Kelvin C. K. Chan, Yu-Chuan Su, Wenhu Chen, Yandong Li, Kihyuk Sohn, Yang Zhao, Xue Ben, Boqing Gong, William Cohen, Ming-Wei Chang, Xuhui Jia

Viaarxiv icon

Towards A Unified Neural Architecture for Visual Recognition and Reasoning

Nov 10, 2023
Calvin Luo, Boqing Gong, Ting Chen, Chen Sun

Viaarxiv icon

Language Model Beats Diffusion -- Tokenizer is Key to Visual Generation

Oct 09, 2023
Lijun Yu, José Lezama, Nitesh B. Gundavarapu, Luca Versari, Kihyuk Sohn, David Minnen, Yong Cheng, Agrim Gupta, Xiuye Gu, Alexander G. Hauptmann, Boqing Gong, Ming-Hsuan Yang, Irfan Essa, David A. Ross, Lu Jiang

Viaarxiv icon

Module-wise Adaptive Distillation for Multimodality Foundation Models

Oct 06, 2023
Chen Liang, Jiahui Yu, Ming-Hsuan Yang, Matthew Brown, Yin Cui, Tuo Zhao, Boqing Gong, Tianyi Zhou

Figure 1 for Module-wise Adaptive Distillation for Multimodality Foundation Models
Figure 2 for Module-wise Adaptive Distillation for Multimodality Foundation Models
Figure 3 for Module-wise Adaptive Distillation for Multimodality Foundation Models
Figure 4 for Module-wise Adaptive Distillation for Multimodality Foundation Models
Viaarxiv icon

Video Timeline Modeling For News Story Understanding

Sep 23, 2023
Meng Liu, Mingda Zhang, Jialu Liu, Hanjun Dai, Ming-Hsuan Yang, Shuiwang Ji, Zheyun Feng, Boqing Gong

Figure 1 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Figure 2 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Figure 3 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Figure 4 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Viaarxiv icon

Multi-modal Domain Adaptation for REG via Relation Transfer

Sep 23, 2023
Yifan Ding, Liqiang Wang, Boqing Gong

Figure 1 for Multi-modal Domain Adaptation for REG via Relation Transfer
Figure 2 for Multi-modal Domain Adaptation for REG via Relation Transfer
Figure 3 for Multi-modal Domain Adaptation for REG via Relation Transfer
Figure 4 for Multi-modal Domain Adaptation for REG via Relation Transfer
Viaarxiv icon

VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models

Jul 06, 2023
Liangzhe Yuan, Nitesh Bharadwaj Gundavarapu, Long Zhao, Hao Zhou, Yin Cui, Lu Jiang, Xuan Yang, Menglin Jia, Tobias Weyand, Luke Friedman, Mikhail Sirotenko, Huisheng Wang, Florian Schroff, Hartwig Adam, Ming-Hsuan Yang, Ting Liu, Boqing Gong

Figure 1 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 2 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 3 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 4 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Viaarxiv icon

Federated Learning of Shareable Bases for Personalization-Friendly Image Classification

Apr 16, 2023
Hong-You Chen, Jike Zhong, Mingda Zhang, Xuhui Jia, Hang Qi, Boqing Gong, Wei-Lun Chao, Li Zhang

Figure 1 for Federated Learning of Shareable Bases for Personalization-Friendly Image Classification
Figure 2 for Federated Learning of Shareable Bases for Personalization-Friendly Image Classification
Figure 3 for Federated Learning of Shareable Bases for Personalization-Friendly Image Classification
Figure 4 for Federated Learning of Shareable Bases for Personalization-Friendly Image Classification
Viaarxiv icon