Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiang Zhang

Power System Transient Modeling and Simulation using Integrated Circuit


Jun 06, 2021
Xiang Zhang, Renchang Dai, Peng Wei, Yijing Liu, Guangyi Liu, Zhiwei Wang

* Has been accepted by 2021 PES General Meeting 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Graph Learning Under Wasserstein Uncertainty


May 13, 2021
Xiang Zhang, Yinfei Xu, Qinghe Liu, Zhicheng Liu, Jian Lu, Qiao Wang

* 21 pages,9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

BM-NAS: Bilevel Multimodal Neural Architecture Search


Apr 19, 2021
Yihang Yin, Siyu Huang, Xiang Zhang, Dejing Dou


  Access Paper or Ask Questions

Pose Recognition with Cascade Transformers


Apr 14, 2021
Ke Li, Shijie Wang, Xiang Zhang, Yifan Xu, Weijian Xu, Zhuowen Tu

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Event-based Synthetic Aperture Imaging with a Hybrid Network


Mar 30, 2021
Xiang Zhang, Wei Liao, Lei Yu, Wen Yang, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Document Embedding via Contrastive Augmentation


Mar 26, 2021
Dongsheng Luo, Wei Cheng, Jingchao Ni, Wenchao Yu, Xuchao Zhang, Bo Zong, Yanchi Liu, Zhengzhang Chen, Dongjin Song, Haifeng Chen, Xiang Zhang

* 13 pages; under review 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Descriptor of Constrained Task from Demonstration


Mar 17, 2021
Xiang Zhang, Matteo Saveriano, Justus Piater


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Graph-to-Graph Translation


Mar 16, 2021
Tianxiang Zhao, Xianfeng Tang, Xiang Zhang, Suhang Wang

* Accepted by CIKM2020 

  Access Paper or Ask Questions

GraphSMOTE: Imbalanced Node Classification on Graphs with Graph Neural Networks


Mar 16, 2021
Tianxiang Zhao, Xiang Zhang, Suhang Wang

* Accepted by WSDM2021 

  Access Paper or Ask Questions

Event-based Synthetic Aperture Imaging


Mar 03, 2021
Xiang Zhang, Liao Wei, Lei Yu, Wen Yang, Gui-Song Xia

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Variable Impedance Control via Inverse Reinforcement Learning for Force-Related Tasks


Feb 13, 2021
Xiang Zhang, Liting Sun, Zhian Kuang, Masayoshi Tomizuka

* Accepted by IEEE Robotics and Automation Letters. Feb 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Feedback-based Digital Higher-order Terminal Sliding Mode for 6-DOF Industrial Manipulators


Feb 06, 2021
Zhian Kuang, Xiang Zhang, Liting Sun, Huijun Gao, Masayoshi Tomizuka

* This paper has been accepted by American Control Conference 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A New Design of Cache-aided Multiuser Private Information Retrieval with Uncoded Prefetching


Feb 03, 2021
Xiang Zhang, Kai Wan, Hua Sun, Mingyue Ji, Giuseppe Caire


  Access Paper or Ask Questions

A Two-stream Neural Network for Pose-based Hand Gesture Recognition


Jan 22, 2021
Chuankun Li, Shuai Li, Yanbo Gao, Xiang Zhang, Wanqing Li


  Access Paper or Ask Questions

Improving Unsupervised Domain Adaptation by Reducing Bi-level Feature Redundancy


Dec 28, 2020
Mengzhu Wang, Xiang Zhang, Long Lan, Wei Wang, Huibin Tan, Zhigang Luo

* 12 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Attentive Social Recommendation: Towards User And Item Diversities


Nov 15, 2020
Dongsheng Luo, Yuchen Bian, Xiang Zhang, Jun Huan

* 8 Pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Drop: Robust Graph Neural Network via Topological Denoising


Nov 13, 2020
Dongsheng Luo, Wei Cheng, Wenchao Yu, Bo Zong, Jingchao Ni, Haifeng Chen, Xiang Zhang

* WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Parameterized Explainer for Graph Neural Network


Nov 09, 2020
Dongsheng Luo, Wei Cheng, Dongkuan Xu, Wenchao Yu, Bo Zong, Haifeng Chen, Xiang Zhang

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Image Labelling at Pixel Level


Jul 20, 2020
Xiang Zhang, Wei Zhang, Jinye Peng, Jianping Fan


  Access Paper or Ask Questions

GNNGuard: Defending Graph Neural Networks against Adversarial Attacks


Jun 16, 2020
Xiang Zhang, Marinka Zitnik


  Access Paper or Ask Questions

ProbaNet: Proposal-balanced Network for Object Detection


May 27, 2020
Jing Wu, Xiang Zhang, Mingyi Zhou, Ce Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Literature Triage on Genomic Variation Publications by Knowledge-enhanced Multi-channel CNN


May 08, 2020
Chenhui Lv, Qian Lu, Xiang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Unlocking the Power of Deep PICO Extraction: Step-wise Medical NER Identification


Apr 30, 2020
Tengteng Zhang, Yiqin Yu, Jing Mei, Zefang Tang, Xiang Zhang, Shaochun Li

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions