Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chong Li

ADNet: Leveraging Error-Bias Towards Normal Direction in Face Alignment


Sep 13, 2021
Yangyu Huang, Hao Yang, Chong Li, Jongyoo Kim, Fangyun Wei

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploration and Exploitation: Two Ways to Improve Chinese Spelling Correction Models


Jun 01, 2021
Chong Li, Cenyuan Zhang, Xiaoqing Zheng, Xuanjing Huang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Crack Detection on Road Pavements Using Encoder Decoder Architecture


Jul 01, 2020
Zhun Fan, Chong Li, Ying Chen, Jiahong Wei, Giuseppe Loprencipe, Xiaopeng Chen, Paola Di Mascio


  Access Paper or Ask Questions

Ensemble of Deep Convolutional Neural Networks for Automatic Pavement Crack Detection and Measurement


Feb 08, 2020
Zhun Fan, Chong Li, Ying Chen, Paola Di Mascio, Xiaopeng Chen, Guijie Zhu, Giuseppe Loprencipe


  Access Paper or Ask Questions

Sparse estimation via $\ell_q$ optimization method in high-dimensional linear regression


Nov 12, 2019
Xin Li, Yaohua Hu, Chong Li, Xiaoqi Yang, Tianzi Jiang

* 32 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Accurate Retinal Vessel Segmentation via Octave Convolution Neural Network


Aug 11, 2019
Zhun Fan, Jiajie Mo, Benzhang Qiu, Wenji Li, Guijie Zhu, Chong Li, Jianye Hu, Yibiao Rong, Xinjian Chen


  Access Paper or Ask Questions

Online Cyber-Attack Detection in Smart Grid: A Reinforcement Learning Approach


Sep 14, 2018
Mehmet Necip Kurt, Oyetunji Ogundijo, Chong Li, Xiaodong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-task Learning for Continuous Control


Feb 03, 2018
Himani Arora, Rajath Kumar, Jason Krone, Chong Li


  Access Paper or Ask Questions