Alert button
Picture for Jianfeng Feng

Jianfeng Feng

Alert button

Bayesian Intrinsic Groupwise Image Registration: Unsupervised Disentanglement of Anatomy and Geometry

Jan 04, 2024
Xinzhe Luo, Xin Wang, Linda Shapiro, Chun Yuan, Jianfeng Feng, Xiahai Zhuang

Viaarxiv icon

Learn to integrate parts for whole through correlated neural variability

Jan 01, 2024
Zhichao Zhu, Yang Qi, Wenlian Lu, Jianfeng Feng

Viaarxiv icon

MinD-3D: Reconstruct High-quality 3D objects in Human Brain

Dec 12, 2023
Jianxiong Gao, Yuqian Fu, Yun Wang, Xuelin Qian, Jianfeng Feng, Yanwei Fu

Viaarxiv icon

HiFi-Syn: Hierarchical Granularity Discrimination for High-Fidelity Synthesis of MR Images with Structure Preservation

Nov 21, 2023
Ziqi Yu, Botao Zhao, Shengjie Zhang, Xiang Chen, Jianfeng Feng, Tingying Peng, Xiao-Yong Zhang

Figure 1 for HiFi-Syn: Hierarchical Granularity Discrimination for High-Fidelity Synthesis of MR Images with Structure Preservation
Figure 2 for HiFi-Syn: Hierarchical Granularity Discrimination for High-Fidelity Synthesis of MR Images with Structure Preservation
Figure 3 for HiFi-Syn: Hierarchical Granularity Discrimination for High-Fidelity Synthesis of MR Images with Structure Preservation
Figure 4 for HiFi-Syn: Hierarchical Granularity Discrimination for High-Fidelity Synthesis of MR Images with Structure Preservation
Viaarxiv icon

fMRI-PTE: A Large-scale fMRI Pretrained Transformer Encoder for Multi-Subject Brain Activity Decoding

Nov 01, 2023
Xuelin Qian, Yun Wang, Jingyang Huo, Jianfeng Feng, Yanwei Fu

Viaarxiv icon

Digital Twin Brain: a simulation and assimilation platform for whole human brain

Aug 02, 2023
Wenlian Lu, Longbin Zeng, Xin Du, Wenyong Zhang, Shitong Xiang, Huarui Wang, Jiexiang Wang, Mingda Ji, Yubo Hou, Minglong Wang, Yuhao Liu, Zhongyu Chen, Qibao Zheng, Ningsheng Xu, Jianfeng Feng

Figure 1 for Digital Twin Brain: a simulation and assimilation platform for whole human brain
Figure 2 for Digital Twin Brain: a simulation and assimilation platform for whole human brain
Figure 3 for Digital Twin Brain: a simulation and assimilation platform for whole human brain
Figure 4 for Digital Twin Brain: a simulation and assimilation platform for whole human brain
Viaarxiv icon

Probabilistic Computation with Emerging Covariance: Towards Efficient Uncertainty Quantification

May 31, 2023
Hengyuan Ma, Yang Qi, Li Zhang, Wenlian Lu, Jianfeng Feng

Figure 1 for Probabilistic Computation with Emerging Covariance: Towards Efficient Uncertainty Quantification
Figure 2 for Probabilistic Computation with Emerging Covariance: Towards Efficient Uncertainty Quantification
Figure 3 for Probabilistic Computation with Emerging Covariance: Towards Efficient Uncertainty Quantification
Figure 4 for Probabilistic Computation with Emerging Covariance: Towards Efficient Uncertainty Quantification
Viaarxiv icon

Toward spike-based stochastic neural computing

May 23, 2023
Yang Qi, Zhichao Zhu, Yiming Wei, Lu Cao, Zhigang Wang, Wenlian Lu, Jianfeng Feng

Figure 1 for Toward spike-based stochastic neural computing
Figure 2 for Toward spike-based stochastic neural computing
Figure 3 for Toward spike-based stochastic neural computing
Figure 4 for Toward spike-based stochastic neural computing
Viaarxiv icon

Semantic Neural Decoding via Cross-Modal Generation

Mar 26, 2023
Xuelin Qian, Yikai Wang, Yanwei Fu, Xiangyang Xue, Jianfeng Feng

Figure 1 for Semantic Neural Decoding via Cross-Modal Generation
Figure 2 for Semantic Neural Decoding via Cross-Modal Generation
Figure 3 for Semantic Neural Decoding via Cross-Modal Generation
Figure 4 for Semantic Neural Decoding via Cross-Modal Generation
Viaarxiv icon

Preconditioned Score-based Generative Models

Feb 13, 2023
Li Zhang, Hengyuan Ma, Xiatian Zhu, Jianfeng Feng

Figure 1 for Preconditioned Score-based Generative Models
Figure 2 for Preconditioned Score-based Generative Models
Figure 3 for Preconditioned Score-based Generative Models
Figure 4 for Preconditioned Score-based Generative Models
Viaarxiv icon