Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yadong Li

Unsupervised Domain Adaptation for Device-free Gesture Recognition


Nov 20, 2021
Bin-Bin Zhang, Dongheng Zhang, Yadong Li, Yang Hu, Yan Chen

* The paper is submitted to the journal of IEEE Transactions on Mobile Computing. And it is still under review 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Domain-Independent and Real-Time Gesture Recognition Using mmWave Signal


Nov 11, 2021
Yadong Li, Dongheng Zhang, Jinbo Chen, Jinwei Wan, Dong Zhang, Yang Hu, Qibin Sun, Yan Chen

* The paper is submitted to the journal of IEEE Transactions on Mobile Computing. And it is still under review 

  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Re-identification Method Based on Vehicle Attribute and Mutual Exclusion Between Cameras


Apr 30, 2021
Junru Chen, Shiqing Geng, Yongluan Yan, Danyang Huang, Hao Liu, Yadong Li


  Access Paper or Ask Questions

Attribute-guided Feature Extraction and Augmentation Robust Learning for Vehicle Re-identification


May 13, 2020
Chaoran Zhuge, Yujie Peng, Yadong Li, Jiangbo Ai, Junru Chen


  Access Paper or Ask Questions

Parsing-based View-aware Embedding Network for Vehicle Re-Identification


Apr 10, 2020
Dechao Meng, Liang Li, Xuejing Liu, Yadong Li, Shijie Yang, Zhengjun Zha, Xingyu Gao, Shuhui Wang, Qingming Huang

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Re-identification with Viewpoint-aware Metric Learning


Oct 09, 2019
Ruihang Chu, Yifan Sun, Yadong Li, Zheng Liu, Chi Zhang, Yichen Wei

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Shapley Interpretation and Activation in Neural Networks


Sep 17, 2019
Yadong Li, Xin Cui

* 11 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions