Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chao Li

Integrating Circle Kernels into Convolutional Neural Networks


Jul 07, 2021
Kun He, Chao Li, Yixiao Yang, Gao Huang, John E. Hopcroft

* 13 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing the Numbers of Queries and Replies in Federated Learning with Differential Privacy


Jul 05, 2021
Yipeng Zhou, Xuezheng Liu, Yao Fu, Di Wu, Chao Li, Shui Yu


  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Nonlinear Transform-Based Tensor Nuclear Norm for Multi-Dimensional Image Recovery


May 29, 2021
Yi-Si Luo, Xi-Le Zhao, Tai-Xiang Jiang, Yi Chang, Michael K. Ng, Chao Li


  Access Paper or Ask Questions

Egocentric Activity Recognition and Localization on a 3D Map


May 27, 2021
Miao Liu, Lingni Ma, Kiran Somasundaram, Yin Li, Kristen Grauman, James M. Rehg, Chao Li


  Access Paper or Ask Questions

Read, Listen, and See: Leveraging Multimodal Information Helps Chinese Spell Checking


May 26, 2021
Heng-Da Xu, Zhongli Li, Qingyu Zhou, Chao Li, Zizhen Wang, Yunbo Cao, Heyan Huang, Xian-Ling Mao

* In ACL Findings 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Motion Artifact Reduction in Quantitative Susceptibility Mapping using Deep Neural Network


May 04, 2021
Chao Li, Hang Zhang, Jinwei Zhang, Pascal Spincemaille, Thanh D. Nguyen, Yi Wang

* 17 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Image Inpainting by End-to-End Cascaded Refinement with Mask Awareness


Apr 28, 2021
Manyu Zhu, Dongliang He, Xin Li, Chao Li, Fu Li, Xiao Liu, Errui Ding, Zhaoxiang Zhang

* IEEE TIP, to appear 

  Access Paper or Ask Questions

BrainNetGAN: Data augmentation of brain connectivity using generative adversarial network for dementia classification


Mar 10, 2021
Chao Li, Yiran Wei, Xi Chen


  Access Paper or Ask Questions

Temporal Feature Fusion with Sampling Pattern Optimization for Multi-echo Gradient Echo Acquisition and Image Reconstruction


Mar 10, 2021
Jinwei Zhang, Hang Zhang, Chao Li, Pascal Spincemaille, Mert Sabuncu, Thanh D. Nguyen, Yi Wang


  Access Paper or Ask Questions

NeRD: Neural Representation of Distribution for Medical Image Segmentation


Mar 06, 2021
Hang Zhang, Rongguang Wang, Jinwei Zhang, Chao Li, Gufeng Yang, Pascal Spincemaille, Thanh Nguyen, Yi Wang

* 12 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

On the Memory Mechanism of Tensor-Power Recurrent Models


Mar 02, 2021
Hejia Qiu, Chao Li, Ying Weng, Zhun Sun, Xingyu He, Qibin Zhao

* This work is accepted to AISTATS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Expectation-Maximization Regularized Deep Learning for Weakly Supervised Tumor Segmentation for Glioblastoma


Jan 22, 2021
Chao Li, Wenjian Huang, Xi Chen, Yiran Wei, Stephen J. Price, Carola-Bibiane Schönlieb


  Access Paper or Ask Questions

On the Practicality of Differential Privacy in Federated Learning by Tuning Iteration Times


Jan 11, 2021
Yao Fu, Yipeng Zhou, Di Wu, Shui Yu, Yonggang Wen, Chao Li


  Access Paper or Ask Questions

Protecting Big Data Privacy Using Randomized Tensor Network Decomposition and Dispersed Tensor Computation


Jan 04, 2021
Jenn-Bing Ong, Wee-Keong Ng, Ivan Tjuawinata, Chao Li, Jielin Yang, Sai None Myne, Huaxiong Wang, Kwok-Yan Lam, C. -C. Jay Kuo


  Access Paper or Ask Questions

Improving BERT with Syntax-aware Local Attention


Dec 30, 2020
Zhongli Li, Qingyu Zhou, Chao Li, Ke Xu, Yunbo Cao


  Access Paper or Ask Questions

NN-EMD: Efficiently Training Neural Networks using Encrypted Multi-sourced Datasets


Dec 18, 2020
Runhua Xu, James Joshi, Chao Li


  Access Paper or Ask Questions

Bayesian optimization assisted unsupervised learning for efficient intra-tumor partitioning in MRI and survival prediction for glioblastoma patients


Dec 05, 2020
Yifan Li, Chao Li, Stephen Price, Carola-Bibiane Schönlieb, Xi Chen


  Access Paper or Ask Questions

Channel Pruning via Multi-Criteria based on Weight Dependency


Nov 06, 2020
Yangchun Yan, Chao Li, Rongzuo Guo, Kang Yang, Yongjun Xu


  Access Paper or Ask Questions

How Far Does BERT Look At:Distance-based Clustering and Analysis of BERT$'$s Attention


Nov 03, 2020
Yue Guan, Jingwen Leng, Chao Li, Quan Chen, Minyi Guo


  Access Paper or Ask Questions

Non-local Meets Global: An Iterative Paradigm for Hyperspectral Image Restoration


Oct 24, 2020
Wei He, Quanming Yao, Chao Li, Naoto Yokoya, Qibin Zhao, Hongyan Zhang, Liangpei Zhang

* Accepted to TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Generative Learning and Super-Resolution For Real-World Camera-Screen Degradation


Sep 14, 2020
Guanghao Yin, Shouqian Sun, Chao Li, Xin Min


  Access Paper or Ask Questions

Architectural Implications of Graph Neural Networks


Sep 02, 2020
Zhihui Zhang, Jingwen Leng, Lingxiao Ma, Youshan Miao, Chao Li, Minyi Guo

* in IEEE Computer Architecture Letters, vol. 19, no. 1, pp. 59-62, 1 Jan.-June 2020 
* 4 pages, published in IEEE Computer Architecture Letters (CAL) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic GCN: Context-enriched Topology Learning for Skeleton-based Action Recognition


Jul 29, 2020
Fanfan Ye, Shiliang Pu, Qiaoyong Zhong, Chao Li, Di Xie, Huiming Tang

* accepted by ACMMM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Topology-Change-Aware Volumetric Fusion for Dynamic Scene Reconstruction


Jul 14, 2020
Chao Li, Xiaohu Guo

* European Conference on Computer Vision 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PFGDF: Pruning Filter via Gaussian Distribution Feature for Deep Neural Networks Acceleration


Jun 23, 2020
Jianrong Xu, Chao Li, Bifeng Cui, Kang Yang, Yongjun Xu


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Video Quality Mapping: Methods and Results


May 06, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Martin Danelljan, Radu Timofte, Hua Wang, Longcun Jin, Dewei Su, Jing Liu, Jaehoon Lee, Michal Kudelski, Lukasz Bala, Dmitry Hrybov, Marcin Mozejko, Muchen Li, Siyao Li, Bo Pang, Cewu Lu, Chao Li, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen

* The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions