Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chao Li

Expectation-Maximization Regularized Deep Learning for Weakly Supervised Tumor Segmentation for Glioblastoma


Jan 22, 2021
Chao Li, Wenjian Huang, Xi Chen, Yiran Wei, Stephen J. Price, Carola-Bibiane Schönlieb


  Access Paper or Ask Questions

On the Practicality of Differential Privacy in Federated Learning by Tuning Iteration Times


Jan 11, 2021
Yao Fu, Yipeng Zhou, Di Wu, Shui Yu, Yonggang Wen, Chao Li


  Access Paper or Ask Questions

Protecting Big Data Privacy Using Randomized Tensor Network Decomposition and Dispersed Tensor Computation


Jan 04, 2021
Jenn-Bing Ong, Wee-Keong Ng, Ivan Tjuawinata, Chao Li, Jielin Yang, Sai None Myne, Huaxiong Wang, Kwok-Yan Lam, C. -C. Jay Kuo


  Access Paper or Ask Questions

Improving BERT with Syntax-aware Local Attention


Dec 30, 2020
Zhongli Li, Qingyu Zhou, Chao Li, Ke Xu, Yunbo Cao


  Access Paper or Ask Questions

NN-EMD: Efficiently Training Neural Networks using Encrypted Multi-sourced Datasets


Dec 18, 2020
Runhua Xu, James Joshi, Chao Li


  Access Paper or Ask Questions

Bayesian optimization assisted unsupervised learning for efficient intra-tumor partitioning in MRI and survival prediction for glioblastoma patients


Dec 05, 2020
Yifan Li, Chao Li, Stephen Price, Carola-Bibiane Schönlieb, Xi Chen


  Access Paper or Ask Questions

Channel Pruning via Multi-Criteria based on Weight Dependency


Nov 06, 2020
Yangchun Yan, Chao Li, Rongzuo Guo, Kang Yang, Yongjun Xu


  Access Paper or Ask Questions

How Far Does BERT Look At:Distance-based Clustering and Analysis of BERT$'$s Attention


Nov 03, 2020
Yue Guan, Jingwen Leng, Chao Li, Quan Chen, Minyi Guo


  Access Paper or Ask Questions

Non-local Meets Global: An Iterative Paradigm for Hyperspectral Image Restoration


Oct 24, 2020
Wei He, Quanming Yao, Chao Li, Naoto Yokoya, Qibin Zhao, Hongyan Zhang, Liangpei Zhang

* Accepted to TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Generative Learning and Super-Resolution For Real-World Camera-Screen Degradation


Sep 14, 2020
Guanghao Yin, Shouqian Sun, Chao Li, Xin Min


  Access Paper or Ask Questions

Architectural Implications of Graph Neural Networks


Sep 02, 2020
Zhihui Zhang, Jingwen Leng, Lingxiao Ma, Youshan Miao, Chao Li, Minyi Guo

* in IEEE Computer Architecture Letters, vol. 19, no. 1, pp. 59-62, 1 Jan.-June 2020 
* 4 pages, published in IEEE Computer Architecture Letters (CAL) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic GCN: Context-enriched Topology Learning for Skeleton-based Action Recognition


Jul 29, 2020
Fanfan Ye, Shiliang Pu, Qiaoyong Zhong, Chao Li, Di Xie, Huiming Tang

* accepted by ACMMM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Topology-Change-Aware Volumetric Fusion for Dynamic Scene Reconstruction


Jul 14, 2020
Chao Li, Xiaohu Guo

* European Conference on Computer Vision 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PFGDF: Pruning Filter via Gaussian Distribution Feature for Deep Neural Networks Acceleration


Jun 23, 2020
Jianrong Xu, Chao Li, Bifeng Cui, Kang Yang, Yongjun Xu


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Video Quality Mapping: Methods and Results


May 06, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Martin Danelljan, Radu Timofte, Hua Wang, Longcun Jin, Dewei Su, Jing Liu, Jaehoon Lee, Michal Kudelski, Lukasz Bala, Dmitry Hrybov, Marcin Mozejko, Muchen Li, Siyao Li, Bo Pang, Cewu Lu, Chao Li, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen

* The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Balancing Efficiency and Flexibility for DNN Acceleration via Temporal GPU-Systolic Array Integration


Feb 18, 2020
Cong Guo, Yangjie Zhou, Jingwen Leng, Yuhao Zhu, Zidong Du, Quan Chen, Chao Li, Minyi Guo, Bin Yao

* Accepted by DAC2020 

  Access Paper or Ask Questions

H-OWAN: Multi-distorted Image Restoration with Tensor 1x1 Convolution


Jan 29, 2020
Zihao Huang, Chao Li, Feng Duan, Qibin Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Super-Resolution via Coupled Tensor Ring Factorization


Jan 06, 2020
Wei He, Yong Chen, Naoto Yokoya, Chao Li, Qibin Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Single Image Reflection Removal through Cascaded Refinement


Nov 15, 2019
Chao Li, Yixiao Yang, Kun He, Stephen Lin, John E. Hopcroft

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TruNet: Short Videos Generation from Long Videos via Story-Preserving Truncation


Oct 14, 2019
Fan Yang, Xiao Liu, Dongliang He, Chuang Gan, Jian Wang, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen

* ICCV intelligent short video workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Gated Convolutional Networks with Hybrid Connectivity for Image Classification


Sep 08, 2019
Chuanguang Yang, Zhulin An, Hui Zhu, Xiaolong Hu, Kun Zhang, Kaiqiang Xu, Chao Li, Yongjun Xu


  Access Paper or Ask Questions

Image Inpainting with Learnable Bidirectional Attention Maps


Sep 05, 2019
Chaohao Xie, Shaohui Liu, Chao Li, Ming-Ming Cheng, Wangmeng Zuo, Xiao Liu, Shilei Wen, Errui Ding

* 18 pages, 16 figures, 2 tables, main paper + supplementary material (Accepted at ICCV, 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Concept-wise Temporal Convolutional Networks for Action Localization


Aug 26, 2019
Xin Li, Tianwei Lin, Xiao Liu, Chuang Gan, Wangmeng Zuo, Chao Li, Xiang Long, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

User independent Emotion Recognition with Residual Signal-Image Network


Aug 10, 2019
Guanghao Yin, Shouqian Sun, Hui Zhang, Dian Yu, Chao Li, Kejun Zhang, Ning Zou

* ICIP2019 

  Access Paper or Ask Questions

Best Practices for Learning Domain-Specific Cross-Lingual Embeddings


Jul 06, 2019
Lena Shakurova, Beata Nyari, Chao Li, Mihai Rotaru

* Proceedings of the 4th Workshop on Representation Learning for NLP 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-objective Pruning for CNNs using Genetic Algorithm


Jun 02, 2019
Chuanguang Yang, Zhulin An, Chao Li, Boyu Diao, Yongjun Xu

* 6 pages,4 figures,under review as a conference paper at ICANN 2019 

  Access Paper or Ask Questions