Alert button
Picture for Tiezheng Ge

Tiezheng Ge

Alert button

Tuning-Free Noise Rectification for High Fidelity Image-to-Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Weijie Li, Litong Gong, Yiran Zhu, Fanda Fan, Biao Wang, Tiezheng Ge, Bo Zheng

Figure 1 for Tuning-Free Noise Rectification for High Fidelity Image-to-Video Generation
Figure 2 for Tuning-Free Noise Rectification for High Fidelity Image-to-Video Generation
Figure 3 for Tuning-Free Noise Rectification for High Fidelity Image-to-Video Generation
Figure 4 for Tuning-Free Noise Rectification for High Fidelity Image-to-Video Generation
Viaarxiv icon

AtomoVideo: High Fidelity Image-to-Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Litong Gong, Yiran Zhu, Weijie Li, Xiaoyang Kang, Biao Wang, Tiezheng Ge, Bo Zheng

Figure 1 for AtomoVideo: High Fidelity Image-to-Video Generation
Figure 2 for AtomoVideo: High Fidelity Image-to-Video Generation
Figure 3 for AtomoVideo: High Fidelity Image-to-Video Generation
Figure 4 for AtomoVideo: High Fidelity Image-to-Video Generation
Viaarxiv icon

ConceptMath: A Bilingual Concept-wise Benchmark for Measuring Mathematical Reasoning of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Yanan Wu, Jie Liu, Xingyuan Bu, Jiaheng Liu, Zhanhui Zhou, Yuanxing Zhang, Chenchen Zhang, Zhiqi Bai, Haibin Chen, Tiezheng Ge, Wanli Ouyang, Wenbo Su, Bo Zheng

Viaarxiv icon

MT-Bench-101: A Fine-Grained Benchmark for Evaluating Large Language Models in Multi-Turn Dialogues

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Ge Bai, Jie Liu, Xingyuan Bu, Yancheng He, Jiaheng Liu, Zhanhui Zhou, Zhuoran Lin, Wenbo Su, Tiezheng Ge, Bo Zheng, Wanli Ouyang

Viaarxiv icon

E^2-LLM: Efficient and Extreme Length Extension of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Jiaheng Liu, Zhiqi Bai, Yuanxing Zhang, Chenchen Zhang, Yu Zhang, Ge Zhang, Jiakai Wang, Haoran Que, Yukang Chen, Wenbo Su, Tiezheng Ge, Jie Fu, Wenhu Chen, Bo Zheng

Viaarxiv icon

MusicAOG: an Energy-Based Model for Learning and Sampling a Hierarchical Representation of Symbolic Music

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 05, 2024
Yikai Qian, Tianle Wang, Xinyi Tong, Xin Jin, Duo Xu, Bo Zheng, Tiezheng Ge, Feng Yu, Song-Chun Zhu

Viaarxiv icon

Hierarchical Masked 3D Diffusion Model for Video Outpainting

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2023
Fanda Fan, Chaoxu Guo, Litong Gong, Biao Wang, Tiezheng Ge, Yuning Jiang, Chunjie Luo, Jianfeng Zhan

Figure 1 for Hierarchical Masked 3D Diffusion Model for Video Outpainting
Figure 2 for Hierarchical Masked 3D Diffusion Model for Video Outpainting
Figure 3 for Hierarchical Masked 3D Diffusion Model for Video Outpainting
Figure 4 for Hierarchical Masked 3D Diffusion Model for Video Outpainting
Viaarxiv icon

AutoPoster: A Highly Automatic and Content-aware Design System for Advertising Poster Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2023
Jinpeng Lin, Min Zhou, Ye Ma, Yifan Gao, Chenxi Fei, Yangjian Chen, Zhang Yu, Tiezheng Ge

Figure 1 for AutoPoster: A Highly Automatic and Content-aware Design System for Advertising Poster Generation
Figure 2 for AutoPoster: A Highly Automatic and Content-aware Design System for Advertising Poster Generation
Figure 3 for AutoPoster: A Highly Automatic and Content-aware Design System for Advertising Poster Generation
Figure 4 for AutoPoster: A Highly Automatic and Content-aware Design System for Advertising Poster Generation
Viaarxiv icon

Deep Task-specific Bottom Representation Network for Multi-Task Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2023
Qi Liu, Zhilong Zhou, Gangwei Jiang, Tiezheng Ge, Defu Lian

Figure 1 for Deep Task-specific Bottom Representation Network for Multi-Task Recommendation
Figure 2 for Deep Task-specific Bottom Representation Network for Multi-Task Recommendation
Figure 3 for Deep Task-specific Bottom Representation Network for Multi-Task Recommendation
Figure 4 for Deep Task-specific Bottom Representation Network for Multi-Task Recommendation
Viaarxiv icon