Alert button
Picture for Yi Xiao

Yi Xiao

Alert button

VAE-Var: Variational-Autoencoder-Enhanced Variational Assimilation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2024
Yi Xiao, Qilong Jia, Wei Xue, Lei Bai

Viaarxiv icon

Frequency-Assisted Mamba for Remote Sensing Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2024
Yi Xiao, Qiangqiang Yuan, Kui Jiang, Yuzeng Chen, Qiang Zhang, Chia-Wen Lin

Viaarxiv icon

Guiding Attention in End-to-End Driving Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 30, 2024
Diego Porres, Yi Xiao, Gabriel Villalonga, Alexandre Levy, Antonio M. López

Viaarxiv icon

Weaver: Foundation Models for Creative Writing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Tiannan Wang, Jiamin Chen, Qingrui Jia, Shuai Wang, Ruoyu Fang, Huilin Wang, Zhaowei Gao, Chunzhao Xie, Chuou Xu, Jihong Dai, Yibin Liu, Jialong Wu, Shengwei Ding, Long Li, Zhiwei Huang, Xinle Deng, Teng Yu, Gangan Ma, Han Xiao, Zixin Chen, Danjun Xiang, Yunxia Wang, Yuanyuan Zhu, Yi Xiao, Jing Wang, Yiru Wang, Siran Ding, Jiayang Huang, Jiayi Xu, Yilihamu Tayier, Zhenyu Hu, Yuan Gao, Chengfeng Zheng, Yueshu Ye, Yihang Li, Lei Wan, Xinyue Jiang, Yujie Wang, Siyu Cheng, Zhule Song, Xiangru Tang, Xiaohua Xu, Ningyu Zhang, Huajun Chen, Yuchen Eleanor Jiang, Wangchunshu Zhou

Viaarxiv icon

Deep Blind Super-Resolution for Satellite Video

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 13, 2024
Yi Xiao, Qiangqiang Yuan, Qiang Zhang, Liangpei Zhang

Viaarxiv icon

FengWu-4DVar: Coupling the Data-driven Weather Forecasting Model with 4D Variational Assimilation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2023
Yi Xiao, Lei Bai, Wei Xue, Kang Chen, Tao Han, Wanli Ouyang

Viaarxiv icon

EDiffSR: An Efficient Diffusion Probabilistic Model for Remote Sensing Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2023
Yi Xiao, Qiangqiang Yuan, Kui Jiang, Jiang He, Xianyu Jin, Liangpei Zhang

Viaarxiv icon

"Reading Between the Heat": Co-Teaching Body Thermal Signatures for Non-intrusive Stress Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 15, 2023
Yi Xiao, Harshit Sharma, Zhongyang Zhang, Dessa Bergen-Cico, Tauhidur Rahman, Asif Salekin

Viaarxiv icon

LARA: A Light and Anti-overfitting Retraining Approach for Unsupervised Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Feiyi Chen, Zhen Qing, Yingying Zhang, Shuiguang Deng, Yi Xiao, Guansong Pang, Qingsong Wen

Figure 1 for LARA: A Light and Anti-overfitting Retraining Approach for Unsupervised Anomaly Detection
Figure 2 for LARA: A Light and Anti-overfitting Retraining Approach for Unsupervised Anomaly Detection
Figure 3 for LARA: A Light and Anti-overfitting Retraining Approach for Unsupervised Anomaly Detection
Figure 4 for LARA: A Light and Anti-overfitting Retraining Approach for Unsupervised Anomaly Detection
Viaarxiv icon

Classifying Rhoticity of /r/ in Speech Sound Disorder using Age-and-Sex Normalized Formants

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Nina R Benway, Jonathan L Preston, Asif Salekin, Yi Xiao, Harshit Sharma, Tara McAllister

Figure 1 for Classifying Rhoticity of /r/ in Speech Sound Disorder using Age-and-Sex Normalized Formants
Figure 2 for Classifying Rhoticity of /r/ in Speech Sound Disorder using Age-and-Sex Normalized Formants
Figure 3 for Classifying Rhoticity of /r/ in Speech Sound Disorder using Age-and-Sex Normalized Formants
Figure 4 for Classifying Rhoticity of /r/ in Speech Sound Disorder using Age-and-Sex Normalized Formants
Viaarxiv icon