Alert button
Picture for Zipei Fan

Zipei Fan

Alert button

TrafPS: A Shapley-based Visual Analytics Approach to Interpret Traffic

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Zezheng Feng, Yifan Jiang, Hongjun Wang, Zipei Fan, Yuxin Ma, Shuang-Hua Yang, Huamin Qu, Xuan Song

Figure 1 for TrafPS: A Shapley-based Visual Analytics Approach to Interpret Traffic
Figure 2 for TrafPS: A Shapley-based Visual Analytics Approach to Interpret Traffic
Figure 3 for TrafPS: A Shapley-based Visual Analytics Approach to Interpret Traffic
Figure 4 for TrafPS: A Shapley-based Visual Analytics Approach to Interpret Traffic
Viaarxiv icon

PlanGPT: Enhancing Urban Planning with Tailored Language Model and Efficient Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
He Zhu, Wenjia Zhang, Nuoxian Huang, Boyang Li, Luyao Niu, Zipei Fan, Tianle Lun, Yicheng Tao, Junyou Su, Zhaoya Gong, Chenyu Fang, Xing Liu

Viaarxiv icon

Hyper-Relational Knowledge Graph Neural Network for Next POI

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Jixiao Zhang, Yongkang Li, Ruotong Zou, Jingyuan Zhang, Zipei Fan, Xuan Song

Viaarxiv icon

Hybrid Feature Embedding For Automatic Building Outline Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2023
Weihang Ran, Wei Yuan, Xiaodan Shi, Zipei Fan, Ryosuke Shibasaki

Figure 1 for Hybrid Feature Embedding For Automatic Building Outline Extraction
Figure 2 for Hybrid Feature Embedding For Automatic Building Outline Extraction
Figure 3 for Hybrid Feature Embedding For Automatic Building Outline Extraction
Figure 4 for Hybrid Feature Embedding For Automatic Building Outline Extraction
Viaarxiv icon

Multitask Weakly Supervised Learning for Origin Destination Travel Time Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 13, 2023
Hongjun Wang, Zhiwen Zhang, Zipei Fan, Jiyuan Chen, Lingyu Zhang, Ryosuke Shibasaki, Xuan Song

Figure 1 for Multitask Weakly Supervised Learning for Origin Destination Travel Time Estimation
Figure 2 for Multitask Weakly Supervised Learning for Origin Destination Travel Time Estimation
Figure 3 for Multitask Weakly Supervised Learning for Origin Destination Travel Time Estimation
Figure 4 for Multitask Weakly Supervised Learning for Origin Destination Travel Time Estimation
Viaarxiv icon

Easy Begun is Half Done: Spatial-Temporal Graph Modeling with ST-Curriculum Dropout

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2022
Hongjun Wang, Jiyuan Chen, Tong Pan, Zipei Fan, Boyuan Zhang, Renhe Jiang, Lingyu Zhang, Yi Xie, Zhongyi Wang, Xuan Song

Figure 1 for Easy Begun is Half Done: Spatial-Temporal Graph Modeling with ST-Curriculum Dropout
Figure 2 for Easy Begun is Half Done: Spatial-Temporal Graph Modeling with ST-Curriculum Dropout
Figure 3 for Easy Begun is Half Done: Spatial-Temporal Graph Modeling with ST-Curriculum Dropout
Figure 4 for Easy Begun is Half Done: Spatial-Temporal Graph Modeling with ST-Curriculum Dropout
Viaarxiv icon

GOF-TTE: Generative Online Federated Learning Framework for Travel Time Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 02, 2022
Zhiwen Zhang, Hongjun Wang, Jiyuan Chen, Zipei Fan, Xuan Song, Ryosuke Shibasaki

Figure 1 for GOF-TTE: Generative Online Federated Learning Framework for Travel Time Estimation
Figure 2 for GOF-TTE: Generative Online Federated Learning Framework for Travel Time Estimation
Figure 3 for GOF-TTE: Generative Online Federated Learning Framework for Travel Time Estimation
Figure 4 for GOF-TTE: Generative Online Federated Learning Framework for Travel Time Estimation
Viaarxiv icon

Route to Time and Time to Route: Travel Time Estimation from Sparse Trajectories

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 21, 2022
Zhiwen Zhang, Hongjun Wang, Zipei Fan, Jiyuan Chen, Xuan Song, Ryosuke Shibasaki

Figure 1 for Route to Time and Time to Route: Travel Time Estimation from Sparse Trajectories
Figure 2 for Route to Time and Time to Route: Travel Time Estimation from Sparse Trajectories
Figure 3 for Route to Time and Time to Route: Travel Time Estimation from Sparse Trajectories
Figure 4 for Route to Time and Time to Route: Travel Time Estimation from Sparse Trajectories
Viaarxiv icon

ST-ExpertNet: A Deep Expert Framework for Traffic Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
May 05, 2022
Hongjun Wang, Jiyuan Chen, Zipei Fan, Zhiwen Zhang, Zekun Cai, Xuan Song

Figure 1 for ST-ExpertNet: A Deep Expert Framework for Traffic Prediction
Figure 2 for ST-ExpertNet: A Deep Expert Framework for Traffic Prediction
Figure 3 for ST-ExpertNet: A Deep Expert Framework for Traffic Prediction
Figure 4 for ST-ExpertNet: A Deep Expert Framework for Traffic Prediction
Viaarxiv icon

Domain Adversarial Graph Convolutional Network Based on RSSI and Crowdsensing for Indoor Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2022
Mingxin Zhang, Zipei Fan, Ryosuke Shibasaki, Xuan Song

Figure 1 for Domain Adversarial Graph Convolutional Network Based on RSSI and Crowdsensing for Indoor Localization
Figure 2 for Domain Adversarial Graph Convolutional Network Based on RSSI and Crowdsensing for Indoor Localization
Figure 3 for Domain Adversarial Graph Convolutional Network Based on RSSI and Crowdsensing for Indoor Localization
Figure 4 for Domain Adversarial Graph Convolutional Network Based on RSSI and Crowdsensing for Indoor Localization
Viaarxiv icon