Alert button
Picture for Chong Wang

Chong Wang

Alert button

Security Code Review by LLMs: A Deep Dive into Responses

Jan 29, 2024
Jiaxin Yu, Peng Liang, Yujia Fu, Amjed Tahir, Mojtaba Shahin, Chong Wang, Yangxiao Cai

Viaarxiv icon

A Prompt Learning Framework for Source Code Summarization

Dec 26, 2023
Weisong Sun, Chunrong Fang, Yudu You, Yuchen Chen, Yi Liu, Chong Wang, Jian Zhang, Quanjun Zhang, Hanwei Qian, Wei Zhao, Yang Liu, Zhenyu Chen

Viaarxiv icon

Mixture of Gaussian-distributed Prototypes with Generative Modelling for Interpretable Image Classification

Nov 30, 2023
Chong Wang, Yuanhong Chen, Fengbei Liu, Davis James McCarthy, Helen Frazer, Gustavo Carneiro

Figure 1 for Mixture of Gaussian-distributed Prototypes with Generative Modelling for Interpretable Image Classification
Figure 2 for Mixture of Gaussian-distributed Prototypes with Generative Modelling for Interpretable Image Classification
Figure 3 for Mixture of Gaussian-distributed Prototypes with Generative Modelling for Interpretable Image Classification
Figure 4 for Mixture of Gaussian-distributed Prototypes with Generative Modelling for Interpretable Image Classification
Viaarxiv icon

Wildfire Smoke Detection with Cross Contrast Patch Embedding

Nov 16, 2023
Chong Wang, Cheng Xu, Adeel Akram, Zhilin Shan, Qixing Zhang

Viaarxiv icon

Generative Noisy-Label Learning by Implicit Dicriminative Approximation with Partial Label Prior

Aug 02, 2023
Fengbei Liu, Yuanhong Chen, Chong Wang, Yuyuan Liu, Gustavo Carneiro

Figure 1 for Generative Noisy-Label Learning by Implicit Dicriminative Approximation with Partial Label Prior
Figure 2 for Generative Noisy-Label Learning by Implicit Dicriminative Approximation with Partial Label Prior
Figure 3 for Generative Noisy-Label Learning by Implicit Dicriminative Approximation with Partial Label Prior
Figure 4 for Generative Noisy-Label Learning by Implicit Dicriminative Approximation with Partial Label Prior
Viaarxiv icon

A Closer Look at Audio-Visual Semantic Segmentation

Apr 11, 2023
Yuanhong Chen, Yuyuan Liu, Hu Wang, Fengbei Liu, Chong Wang, Gustavo Carneiro

Figure 1 for A Closer Look at Audio-Visual Semantic Segmentation
Figure 2 for A Closer Look at Audio-Visual Semantic Segmentation
Figure 3 for A Closer Look at Audio-Visual Semantic Segmentation
Figure 4 for A Closer Look at Audio-Visual Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Netflix and Forget: Efficient and Exact Machine Unlearning from Bi-linear Recommendations

Feb 13, 2023
Mimee Xu, Jiankai Sun, Xin Yang, Kevin Yao, Chong Wang

Figure 1 for Netflix and Forget: Efficient and Exact Machine Unlearning from Bi-linear Recommendations
Figure 2 for Netflix and Forget: Efficient and Exact Machine Unlearning from Bi-linear Recommendations
Figure 3 for Netflix and Forget: Efficient and Exact Machine Unlearning from Bi-linear Recommendations
Figure 4 for Netflix and Forget: Efficient and Exact Machine Unlearning from Bi-linear Recommendations
Viaarxiv icon

Efficient Attention via Control Variates

Feb 09, 2023
Lin Zheng, Jianbo Yuan, Chong Wang, Lingpeng Kong

Figure 1 for Efficient Attention via Control Variates
Figure 2 for Efficient Attention via Control Variates
Figure 3 for Efficient Attention via Control Variates
Figure 4 for Efficient Attention via Control Variates
Viaarxiv icon

BRAIxDet: Learning to Detect Malignant Breast Lesion with Incomplete Annotations

Feb 02, 2023
Yuanhong Chen, Yuyuan Liu, Chong Wang, Michael Elliott, Chun Fung Kwok, Carlos Pena-Solorzano, Yu Tian, Fengbei Liu, Helen Frazer, Davis J. McCarthy, Gustavo Carneiro

Figure 1 for BRAIxDet: Learning to Detect Malignant Breast Lesion with Incomplete Annotations
Figure 2 for BRAIxDet: Learning to Detect Malignant Breast Lesion with Incomplete Annotations
Figure 3 for BRAIxDet: Learning to Detect Malignant Breast Lesion with Incomplete Annotations
Figure 4 for BRAIxDet: Learning to Detect Malignant Breast Lesion with Incomplete Annotations
Viaarxiv icon