Alert button
Picture for Xumin Yu

Xumin Yu

Alert button

OpenVoice: Versatile Instant Voice Cloning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2023
Zengyi Qin, Wenliang Zhao, Xumin Yu, Xin Sun

Viaarxiv icon

Take-A-Photo: 3D-to-2D Generative Pre-training of Point Cloud Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Ziyi Wang, Xumin Yu, Yongming Rao, Jie Zhou, Jiwen Lu

Figure 1 for Take-A-Photo: 3D-to-2D Generative Pre-training of Point Cloud Models
Figure 2 for Take-A-Photo: 3D-to-2D Generative Pre-training of Point Cloud Models
Figure 3 for Take-A-Photo: 3D-to-2D Generative Pre-training of Point Cloud Models
Figure 4 for Take-A-Photo: 3D-to-2D Generative Pre-training of Point Cloud Models
Viaarxiv icon

AdaPoinTr: Diverse Point Cloud Completion with Adaptive Geometry-Aware Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2023
Xumin Yu, Yongming Rao, Ziyi Wang, Jiwen Lu, Jie Zhou

Figure 1 for AdaPoinTr: Diverse Point Cloud Completion with Adaptive Geometry-Aware Transformers
Figure 2 for AdaPoinTr: Diverse Point Cloud Completion with Adaptive Geometry-Aware Transformers
Figure 3 for AdaPoinTr: Diverse Point Cloud Completion with Adaptive Geometry-Aware Transformers
Figure 4 for AdaPoinTr: Diverse Point Cloud Completion with Adaptive Geometry-Aware Transformers
Viaarxiv icon

P2P: Tuning Pre-trained Image Models for Point Cloud Analysis with Point-to-Pixel Prompting

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 04, 2022
Ziyi Wang, Xumin Yu, Yongming Rao, Jie Zhou, Jiwen Lu

Figure 1 for P2P: Tuning Pre-trained Image Models for Point Cloud Analysis with Point-to-Pixel Prompting
Figure 2 for P2P: Tuning Pre-trained Image Models for Point Cloud Analysis with Point-to-Pixel Prompting
Figure 3 for P2P: Tuning Pre-trained Image Models for Point Cloud Analysis with Point-to-Pixel Prompting
Figure 4 for P2P: Tuning Pre-trained Image Models for Point Cloud Analysis with Point-to-Pixel Prompting
Viaarxiv icon

Learning from Temporal Spatial Cubism for Cross-Dataset Skeleton-based Action Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2022
Yansong Tang, Xingyu Liu, Xumin Yu, Danyang Zhang, Jiwen Lu, Jie Zhou

Figure 1 for Learning from Temporal Spatial Cubism for Cross-Dataset Skeleton-based Action Recognition
Figure 2 for Learning from Temporal Spatial Cubism for Cross-Dataset Skeleton-based Action Recognition
Figure 3 for Learning from Temporal Spatial Cubism for Cross-Dataset Skeleton-based Action Recognition
Figure 4 for Learning from Temporal Spatial Cubism for Cross-Dataset Skeleton-based Action Recognition
Viaarxiv icon

SemAffiNet: Semantic-Affine Transformation for Point Cloud Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2022
Ziyi Wang, Yongming Rao, Xumin Yu, Jie Zhou, Jiwen Lu

Figure 1 for SemAffiNet: Semantic-Affine Transformation for Point Cloud Segmentation
Figure 2 for SemAffiNet: Semantic-Affine Transformation for Point Cloud Segmentation
Figure 3 for SemAffiNet: Semantic-Affine Transformation for Point Cloud Segmentation
Figure 4 for SemAffiNet: Semantic-Affine Transformation for Point Cloud Segmentation
Viaarxiv icon

FineDiving: A Fine-grained Dataset for Procedure-aware Action Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2022
Jinglin Xu, Yongming Rao, Xumin Yu, Guangyi Chen, Jie Zhou, Jiwen Lu

Figure 1 for FineDiving: A Fine-grained Dataset for Procedure-aware Action Quality Assessment
Figure 2 for FineDiving: A Fine-grained Dataset for Procedure-aware Action Quality Assessment
Figure 3 for FineDiving: A Fine-grained Dataset for Procedure-aware Action Quality Assessment
Figure 4 for FineDiving: A Fine-grained Dataset for Procedure-aware Action Quality Assessment
Viaarxiv icon

Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2021
Liang Pan, Tong Wu, Zhongang Cai, Ziwei Liu, Xumin Yu, Yongming Rao, Jiwen Lu, Jie Zhou, Mingye Xu, Xiaoyuan Luo, Kexue Fu, Peng Gao, Manning Wang, Yali Wang, Yu Qiao, Junsheng Zhou, Xin Wen, Peng Xiang, Yu-Shen Liu, Zhizhong Han, Yuanjie Yan, Junyi An, Lifa Zhu, Changwei Lin, Dongrui Liu, Xin Li, Francisco Gómez-Fernández, Qinlong Wang, Yang Yang

Figure 1 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Figure 2 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Figure 3 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Figure 4 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Viaarxiv icon

Point-BERT: Pre-training 3D Point Cloud Transformers with Masked Point Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2021
Xumin Yu, Lulu Tang, Yongming Rao, Tiejun Huang, Jie Zhou, Jiwen Lu

Figure 1 for Point-BERT: Pre-training 3D Point Cloud Transformers with Masked Point Modeling
Figure 2 for Point-BERT: Pre-training 3D Point Cloud Transformers with Masked Point Modeling
Figure 3 for Point-BERT: Pre-training 3D Point Cloud Transformers with Masked Point Modeling
Figure 4 for Point-BERT: Pre-training 3D Point Cloud Transformers with Masked Point Modeling
Viaarxiv icon

PoinTr: Diverse Point Cloud Completion with Geometry-Aware Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2021
Xumin Yu, Yongming Rao, Ziyi Wang, Zuyan Liu, Jiwen Lu, Jie Zhou

Figure 1 for PoinTr: Diverse Point Cloud Completion with Geometry-Aware Transformers
Figure 2 for PoinTr: Diverse Point Cloud Completion with Geometry-Aware Transformers
Figure 3 for PoinTr: Diverse Point Cloud Completion with Geometry-Aware Transformers
Figure 4 for PoinTr: Diverse Point Cloud Completion with Geometry-Aware Transformers
Viaarxiv icon