Alert button
Picture for Chao Wang

Chao Wang

Alert button

Hierarchical Invariance for Robust and Interpretable Vision Tasks at Larger Scales

Feb 23, 2024
Shuren Qi, Yushu Zhang, Chao Wang, Zhihua Xia, Jian Weng, Xiaochun Cao

Viaarxiv icon

ProtChatGPT: Towards Understanding Proteins with Large Language Models

Feb 15, 2024
Chao Wang, Hehe Fan, Ruijie Quan, Yi Yang

Viaarxiv icon

Power Transformer Fault Prediction Based on Knowledge Graphs

Feb 11, 2024
Chao Wang, Zhuo Chen, Ziyan Zhang, Chiyi Li, Kai Song

Viaarxiv icon

Large Language Models for Multi-Modal Human-Robot Interaction

Jan 26, 2024
Chao Wang, Stephan Hasler, Daniel Tanneberg, Felix Ocker, Frank Joublin, Antonello Ceravola, Joerg Deigmoeller, Michael Gienger

Viaarxiv icon

GeoDecoder: Empowering Multimodal Map Understanding

Jan 26, 2024
Feng Qi, Mian Dai, Zixian Zheng, Chao Wang

Viaarxiv icon

TAT-LLM: A Specialized Language Model for Discrete Reasoning over Tabular and Textual Data

Jan 24, 2024
Fengbin Zhu, Ziyang Liu, Fuli Feng, Chao Wang, Moxin Li, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

Data Augmentation for Traffic Classification

Jan 23, 2024
Chao Wang, Alessandro Finamore, Pietro Michiardi, Massimo Gallo, Dario Rossi

Viaarxiv icon

TeleChat Technical Report

Jan 08, 2024
Zihan Wang, Xinzhang Liu, Shixuan Liu, Yitong Yao, Yuyao Huang, Zhongjiang He, Xuelong Li, Yongxiang Li, Zhonghao Che, Zhaoxi Zhang, Yan Wang, Xin Wang, Luwen Pu, Huihan Xu, Ruiyu Fang, Yu Zhao, Jie Zhang, Xiaomeng Huang, Zhilong Lu, Jiaxin Peng, Wenjun Zheng, Shiquan Wang, Bingkai Yang, Xuewei he, Zhuoru Jiang, Qiyi Xie, Yanhan Zhang, Zhongqiu Li, Lingling Shi, Weiwei Fu, Yin Zhang, Zilu Huang, Sishi Xiong, Yuxiang Zhang, Chao Wang, Shuangyong Song

Viaarxiv icon

Re-evaluating the Memory-balanced Pipeline Parallelism: BPipe

Jan 04, 2024
Mincong Huang, Chao Wang, Chi Ma, Yineng Zhang, Peng Zhang, Lei Yu

Figure 1 for Re-evaluating the Memory-balanced Pipeline Parallelism: BPipe
Figure 2 for Re-evaluating the Memory-balanced Pipeline Parallelism: BPipe
Figure 3 for Re-evaluating the Memory-balanced Pipeline Parallelism: BPipe
Figure 4 for Re-evaluating the Memory-balanced Pipeline Parallelism: BPipe
Viaarxiv icon

Reducing Hallucinations: Enhancing VQA for Flood Disaster Damage Assessment with Visual Contexts

Dec 21, 2023
Yimin Sun, Chao Wang, Yan Peng

Viaarxiv icon