Alert button
Picture for Yuxuan Lu

Yuxuan Lu

Alert button

Professional Network Matters: Connections Empower Person-Job Fit

Dec 19, 2023
Hao Chen, Lun Du, Yuxuan Lu, Qiang Fu, Xu Chen, Shi Han, Yanbin Kang, Guangming Lu, Zi Li

Viaarxiv icon

Human Still Wins over LLM: An Empirical Study of Active Learning on Domain-Specific Annotation Tasks

Nov 16, 2023
Yuxuan Lu, Bingsheng Yao, Shao Zhang, Yun Wang, Peng Zhang, Tun Lu, Toby Jia-Jun Li, Dakuo Wang

Viaarxiv icon

More Samples or More Prompt Inputs? Exploring Effective In-Context Sampling for LLM Few-Shot Prompt Engineering

Nov 16, 2023
Bingsheng Yao, Guiming Chen, Ruishi Zou, Yuxuan Lu, Jiachen Li, Shao Zhang, Sijia Liu, James Hendler, Dakuo Wang

Viaarxiv icon

FairytaleCQA: Integrating a Commonsense Knowledge Graph into Children's Storybook Narratives

Nov 16, 2023
Jiaju Chen, Yuxuan Lu, Shao Zhang, Bingsheng Yao, Yuanzhe Dong, Ying Xu, Yunyao Li, Qianwen Wang, Dakuo Wang, Yuling Sun

Viaarxiv icon

Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis

Sep 17, 2023
Shao Zhang, Jianing Yu, Xuhai Xu, Changchang Yin, Yuxuan Lu, Bingsheng Yao, Melanie Tory, Lace M. Padilla, Jeffrey Caterino, Ping Zhang, Dakuo Wang

Figure 1 for Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis
Figure 2 for Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis
Figure 3 for Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis
Figure 4 for Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis
Viaarxiv icon

Beyond Labels: Empowering Human with Natural Language Explanations through a Novel Active-Learning Architecture

May 22, 2023
Bingsheng Yao, Ishan Jindal, Lucian Popa, Yannis Katsis, Sayan Ghosh, Lihong He, Yuxuan Lu, Shashank Srivastava, James Hendler, Dakuo Wang

Figure 1 for Beyond Labels: Empowering Human with Natural Language Explanations through a Novel Active-Learning Architecture
Figure 2 for Beyond Labels: Empowering Human with Natural Language Explanations through a Novel Active-Learning Architecture
Figure 3 for Beyond Labels: Empowering Human with Natural Language Explanations through a Novel Active-Learning Architecture
Figure 4 for Beyond Labels: Empowering Human with Natural Language Explanations through a Novel Active-Learning Architecture
Viaarxiv icon

Contextual embedding and model weighting by fusing domain knowledge on Biomedical Question Answering

Jun 26, 2022
Yuxuan Lu, Jingya Yan, Zhixuan Qi, Zhongzheng Ge, Yongping Du

Figure 1 for Contextual embedding and model weighting by fusing domain knowledge on Biomedical Question Answering
Figure 2 for Contextual embedding and model weighting by fusing domain knowledge on Biomedical Question Answering
Figure 3 for Contextual embedding and model weighting by fusing domain knowledge on Biomedical Question Answering
Figure 4 for Contextual embedding and model weighting by fusing domain knowledge on Biomedical Question Answering
Viaarxiv icon