Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

HorNet: Efficient High-Order Spatial Interactions with Recursive Gated Convolutions


Aug 09, 2022
Yongming Rao, Wenliang Zhao, Yansong Tang, Jie Zhou, Ser-Nam Lim, Jiwen Lu

* project page: https://hornet.ivg-research.xyz 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

P2P: Tuning Pre-trained Image Models for Point Cloud Analysis with Point-to-Pixel Prompting


Aug 04, 2022
Ziyi Wang, Xumin Yu, Yongming Rao, Jie Zhou, Jiwen Lu

* project page: https://p2p.ivg-research.xyz/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dynamic Spatial Sparsification for Efficient Vision Transformers and Convolutional Neural Networks


Jul 04, 2022
Yongming Rao, Zuyan Liu, Wenliang Zhao, Jie Zhou, Jiwen Lu

* Extension of our NeurIPS 2021 work: arXiv:2106.02034. Code is available at https://github.com/raoyongming/DynamicViT 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SemAffiNet: Semantic-Affine Transformation for Point Cloud Segmentation


May 26, 2022
Ziyi Wang, Yongming Rao, Xumin Yu, Jie Zhou, Jiwen Lu

* Accepted to CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FineDiving: A Fine-grained Dataset for Procedure-aware Action Quality Assessment


Apr 07, 2022
Jinglin Xu, Yongming Rao, Xumin Yu, Guangyi Chen, Jie Zhou, Jiwen Lu

* Computer Vision and Pattern Recognition 2022 (Oral presentation) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SurroundDepth: Entangling Surrounding Views for Self-Supervised Multi-Camera Depth Estimation


Apr 07, 2022
Yi Wei, Linqing Zhao, Wenzhao Zheng, Zheng Zhu, Yongming Rao, Guan Huang, Jiwen Lu, Jie Zhou

* Project page: https://surrounddepth.ivg-research.xyz Code: https://github.com/weiyithu/SurroundDepth 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LiDAR Distillation: Bridging the Beam-Induced Domain Gap for 3D Object Detection


Mar 28, 2022
Yi Wei, Zibu Wei, Yongming Rao, Jiaxin Li, Jie Zhou, Jiwen Lu

* Code is available at https://github.com/weiyithu/LiDAR-Distillation 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Back to Reality: Weakly-supervised 3D Object Detection with Shape-guided Label Enhancement


Mar 27, 2022
Xiuwei Xu, Yifan Wang, Yu Zheng, Yongming Rao, Jie Zhou, Jiwen Lu

* Accepted to CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>