Alert button
Picture for Tian Wang

Tian Wang

Alert button

A Fast Task Offloading Optimization Framework for IRS-Assisted Multi-Access Edge Computing System

Jul 17, 2023
Jianqiu Wu, Zhongyi Yu, Jianxiong Guo, Zhiqing Tang, Tian Wang, Weijia Jia

Figure 1 for A Fast Task Offloading Optimization Framework for IRS-Assisted Multi-Access Edge Computing System
Figure 2 for A Fast Task Offloading Optimization Framework for IRS-Assisted Multi-Access Edge Computing System
Figure 3 for A Fast Task Offloading Optimization Framework for IRS-Assisted Multi-Access Edge Computing System
Figure 4 for A Fast Task Offloading Optimization Framework for IRS-Assisted Multi-Access Edge Computing System
Viaarxiv icon

DCP-NAS: Discrepant Child-Parent Neural Architecture Search for 1-bit CNNs

Jun 27, 2023
Yanjing Li, Sheng Xu, Xianbin Cao, Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Tian Wang, Guodong Guo

Figure 1 for DCP-NAS: Discrepant Child-Parent Neural Architecture Search for 1-bit CNNs
Figure 2 for DCP-NAS: Discrepant Child-Parent Neural Architecture Search for 1-bit CNNs
Figure 3 for DCP-NAS: Discrepant Child-Parent Neural Architecture Search for 1-bit CNNs
Figure 4 for DCP-NAS: Discrepant Child-Parent Neural Architecture Search for 1-bit CNNs
Viaarxiv icon

Few-Shot Learning with Visual Distribution Calibration and Cross-Modal Distribution Alignment

May 19, 2023
Runqi Wang, Hao Zheng, Xiaoyue Duan, Jianzhuang Liu, Yuning Lu, Tian Wang, Songcen Xu, Baochang Zhang

Figure 1 for Few-Shot Learning with Visual Distribution Calibration and Cross-Modal Distribution Alignment
Figure 2 for Few-Shot Learning with Visual Distribution Calibration and Cross-Modal Distribution Alignment
Figure 3 for Few-Shot Learning with Visual Distribution Calibration and Cross-Modal Distribution Alignment
Figure 4 for Few-Shot Learning with Visual Distribution Calibration and Cross-Modal Distribution Alignment
Viaarxiv icon

Configurable Spatial-Temporal Hierarchical Analysis for Flexible Video Anomaly Detection

May 12, 2023
Kai Cheng, Xinhua Zeng, Yang Liu, Tian Wang, Chengxin Pang, Jing Teng, Zhaoyang Xia, Jing Liu

Figure 1 for Configurable Spatial-Temporal Hierarchical Analysis for Flexible Video Anomaly Detection
Figure 2 for Configurable Spatial-Temporal Hierarchical Analysis for Flexible Video Anomaly Detection
Figure 3 for Configurable Spatial-Temporal Hierarchical Analysis for Flexible Video Anomaly Detection
Figure 4 for Configurable Spatial-Temporal Hierarchical Analysis for Flexible Video Anomaly Detection
Viaarxiv icon

GPT4Rec: A Generative Framework for Personalized Recommendation and User Interests Interpretation

Apr 08, 2023
Jinming Li, Wentao Zhang, Tian Wang, Guanglei Xiong, Alan Lu, Gerard Medioni

Figure 1 for GPT4Rec: A Generative Framework for Personalized Recommendation and User Interests Interpretation
Figure 2 for GPT4Rec: A Generative Framework for Personalized Recommendation and User Interests Interpretation
Figure 3 for GPT4Rec: A Generative Framework for Personalized Recommendation and User Interests Interpretation
Figure 4 for GPT4Rec: A Generative Framework for Personalized Recommendation and User Interests Interpretation
Viaarxiv icon

A Semi-supervised Sensing Rate Learning based CMAB Scheme to Combat COVID-19 by Trustful Data Collection in the Crowd

Jan 17, 2023
Jianheng Tang, Kejia Fan, Wenxuan Xie, Luomin Zeng, Feijiang Han, Guosheng Huang, Tian Wang, Anfeng Liu, Shaobo Zhang

Figure 1 for A Semi-supervised Sensing Rate Learning based CMAB Scheme to Combat COVID-19 by Trustful Data Collection in the Crowd
Figure 2 for A Semi-supervised Sensing Rate Learning based CMAB Scheme to Combat COVID-19 by Trustful Data Collection in the Crowd
Figure 3 for A Semi-supervised Sensing Rate Learning based CMAB Scheme to Combat COVID-19 by Trustful Data Collection in the Crowd
Figure 4 for A Semi-supervised Sensing Rate Learning based CMAB Scheme to Combat COVID-19 by Trustful Data Collection in the Crowd
Viaarxiv icon

Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning

Nov 28, 2022
Xiaoyue Duan, Guoliang Kang, Runqi Wang, Shumin Han, Song Xue, Tian Wang, Baochang Zhang

Figure 1 for Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning
Figure 2 for Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning
Figure 3 for Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning
Figure 4 for Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning
Viaarxiv icon

Look Before You Leap: Improving Text-based Person Retrieval by Learning A Consistent Cross-modal Common Manifold

Sep 13, 2022
Zijie Wang, Aichun Zhu, Jingyi Xue, Xili Wan, Chao Liu, Tian Wang, Yifeng Li

Figure 1 for Look Before You Leap: Improving Text-based Person Retrieval by Learning A Consistent Cross-modal Common Manifold
Figure 2 for Look Before You Leap: Improving Text-based Person Retrieval by Learning A Consistent Cross-modal Common Manifold
Figure 3 for Look Before You Leap: Improving Text-based Person Retrieval by Learning A Consistent Cross-modal Common Manifold
Figure 4 for Look Before You Leap: Improving Text-based Person Retrieval by Learning A Consistent Cross-modal Common Manifold
Viaarxiv icon

CAIBC: Capturing All-round Information Beyond Color for Text-based Person Retrieval

Sep 13, 2022
Zijie Wang, Aichun Zhu, Jingyi Xue, Xili Wan, Chao Liu, Tian Wang, Yifeng Li

Figure 1 for CAIBC: Capturing All-round Information Beyond Color for Text-based Person Retrieval
Figure 2 for CAIBC: Capturing All-round Information Beyond Color for Text-based Person Retrieval
Figure 3 for CAIBC: Capturing All-round Information Beyond Color for Text-based Person Retrieval
Figure 4 for CAIBC: Capturing All-round Information Beyond Color for Text-based Person Retrieval
Viaarxiv icon

Contrastive Learning for Interactive Recommendation in Fashion

Jul 25, 2022
Karin Sevegnani, Arjun Seshadri, Tian Wang, Anurag Beniwal, Julian McAuley, Alan Lu, Gerard Medioni

Figure 1 for Contrastive Learning for Interactive Recommendation in Fashion
Figure 2 for Contrastive Learning for Interactive Recommendation in Fashion
Figure 3 for Contrastive Learning for Interactive Recommendation in Fashion
Figure 4 for Contrastive Learning for Interactive Recommendation in Fashion
Viaarxiv icon