Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhirui Zhang

Adaptive Nearest Neighbor Machine Translation


May 27, 2021
Xin Zheng, Zhirui Zhang, Junliang Guo, Shujian Huang, Boxing Chen, Weihua Luo, Jiajun Chen

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Variable-Length Textual Adversarial Attacks


Apr 16, 2021
Junliang Guo, Zhirui Zhang, Linlin Zhang, Linli Xu, Boxing Chen, Enhong Chen, Weihua Luo


  Access Paper or Ask Questions

Incorporating BERT into Parallel Sequence Decoding with Adapters


Oct 13, 2020
Junliang Guo, Zhirui Zhang, Linli Xu, Hao-Ran Wei, Boxing Chen, Enhong Chen

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Iterative Domain-Repaired Back-Translation


Oct 06, 2020
Hao-Ran Wei, Zhirui Zhang, Boxing Chen, Weihua Luo

* EMNLP 2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-lingual Pre-training Based Transfer for Zero-shot Neural Machine Translation


Dec 03, 2019
Baijun Ji, Zhirui Zhang, Xiangyu Duan, Min Zhang, Boxing Chen, Weihua Luo

* Accepted as a conference paper at AAAI 2020 (oral presentation) 

  Access Paper or Ask Questions

Budgeted Policy Learning for Task-Oriented Dialogue Systems


Jun 02, 2019
Zhirui Zhang, Xiujun Li, Jianfeng Gao, Enhong Chen

* 10 pages, 7 figures, ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Neural Machine Translation with SMT as Posterior Regularization


Jan 14, 2019
Shuo Ren, Zhirui Zhang, Shujie Liu, Ming Zhou, Shuai Ma

* To be presented at AAAI 2019; 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Approximate Distribution Matching for Sequence-to-Sequence Learning


Sep 02, 2018
Wenhu Chen, Guanlin Li, Shujie Liu, Zhirui Zhang, Mu Li, Ming Zhou

* 9 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Style Transfer as Unsupervised Machine Translation


Aug 23, 2018
Zhirui Zhang, Shuo Ren, Shujie Liu, Jianyong Wang, Peng Chen, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Regularizing Neural Machine Translation by Target-bidirectional Agreement


Aug 13, 2018
Zhirui Zhang, Shuangzhi Wu, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation


Jun 29, 2018
Hany Hassan, Anthony Aue, Chang Chen, Vishal Chowdhary, Jonathan Clark, Christian Federmann, Xuedong Huang, Marcin Junczys-Dowmunt, William Lewis, Mu Li, Shujie Liu, Tie-Yan Liu, Renqian Luo, Arul Menezes, Tao Qin, Frank Seide, Xu Tan, Fei Tian, Lijun Wu, Shuangzhi Wu, Yingce Xia, Dongdong Zhang, Zhirui Zhang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Generative Bridging Network in Neural Sequence Prediction


Mar 17, 2018
Wenhu Chen, Guanlin Li, Shuo Ren, Shujie Liu, Zhirui Zhang, Mu Li, Ming Zhou

* Accepted to NAACL 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Training for Neural Machine Translation Models with Monolingual Data


Mar 01, 2018
Zhirui Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen

* Accepted by AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions