Alert button
Picture for Lan Xu

Lan Xu

Alert button

LiveHPS: LiDAR-based Scene-level Human Pose and Shape Estimation in Free Environment

Feb 27, 2024
Yiming Ren, Xiao Han, Chengfeng Zhao, Jingya Wang, Lan Xu, Jingyi Yu, Yuexin Ma

Viaarxiv icon

GaussianHair: Hair Modeling and Rendering with Light-aware Gaussians

Feb 16, 2024
Haimin Luo, Min Ouyang, Zijun Zhao, Suyi Jiang, Longwen Zhang, Qixuan Zhang, Wei Yang, Lan Xu, Jingyi Yu

Viaarxiv icon

IMUSIC: IMU-based Facial Expression Capture

Feb 03, 2024
Youjia Wang, Yiwen Wu, Ruiqian Li, Hengan Zhou, Hongyang Lin, Yingwenqi Jiang, Yingsheng Zhu, Guanpeng Long, Jingya Wang, Lan Xu, Jingyi Yu

Viaarxiv icon

Media2Face: Co-speech Facial Animation Generation With Multi-Modality Guidance

Jan 30, 2024
Qingcheng Zhao, Pengyu Long, Qixuan Zhang, Dafei Qin, Han Liang, Longwen Zhang, Yingliang Zhang, Jingyi Yu, Lan Xu

Viaarxiv icon

DressCode: Autoregressively Sewing and Generating Garments from Text Guidance

Jan 29, 2024
Kai He, Kaixin Yao, Qixuan Zhang, Jingyi Yu, Lingjie Liu, Lan Xu

Viaarxiv icon

HybridGait: A Benchmark for Spatial-Temporal Cloth-Changing Gait Recognition with Hybrid Explorations

Dec 30, 2023
Yilan Dong, Chunlin Yu, Ruiyang Ha, Ye Shi, Yuexin Ma, Lan Xu, Yanwei Fu, Jingya Wang

Viaarxiv icon

BOTH2Hands: Inferring 3D Hands from Both Text Prompts and Body Dynamics

Dec 20, 2023
Wenqian Zhang, Molin Huang, Yuxuan Zhou, Juze Zhang, Jingyi Yu, Jingya Wang, Lan Xu

Viaarxiv icon

OMG: Towards Open-vocabulary Motion Generation via Mixture of Controllers

Dec 18, 2023
Han Liang, Jiacheng Bao, Ruichi Zhang, Sihan Ren, Yuecheng Xu, Sibei Yang, Xin Chen, Jingyi Yu, Lan Xu

Viaarxiv icon

MVHuman: Tailoring 2D Diffusion with Multi-view Sampling For Realistic 3D Human Generation

Dec 15, 2023
Suyi Jiang, Haimin Luo, Haoran Jiang, Ziyu Wang, Jingyi Yu, Lan Xu

Viaarxiv icon

I'M HOI: Inertia-aware Monocular Capture of 3D Human-Object Interactions

Dec 10, 2023
Chengfeng Zhao, Juze Zhang, Jiashen Du, Ziwei Shan, Junye Wang, Jingyi Yu, Jingya Wang, Lan Xu

Viaarxiv icon