Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Minye Wu

Few-shot Neural Human Performance Rendering from Sparse RGBD Videos


Jul 14, 2021
Anqi Pang, Xin Chen, Haimin Luo, Minye Wu, Jingyi Yu, Lan Xu

* 6 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PIANO: A Parametric Hand Bone Model from Magnetic Resonance Imaging


Jun 21, 2021
Yuwei Li, Minye Wu, Yuyao Zhang, Lan Xu, Jingyi Yu

* Accepted to IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Editable Free-viewpoint Video Using a Layered Neural Representation


Apr 30, 2021
Jiakai Zhang, Xinhang Liu, Xinyi Ye, Fuqiang Zhao, Yanshun Zhang, Minye Wu, Yingliang Zhang, Lan Xu, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

MirrorNeRF: One-shot Neural Portrait RadianceField from Multi-mirror Catadioptric Imaging


Apr 06, 2021
Ziyu Wang, Liao Wang, Fuqiang Zhao, Minye Wu, Lan Xu, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Convolutional Neural Opacity Radiance Fields


Apr 05, 2021
Haimin Luo, Anpei Chen, Qixuan Zhang, Bai Pang, Minye Wu, Lan Xu, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Neural Video Portrait Relighting in Real-time via Consistency Modeling


Apr 01, 2021
Longwen Zhang, Qixuan Zhang, Minye Wu, Jingyi Yu, Lan Xu


  Access Paper or Ask Questions

GNeRF: GAN-based Neural Radiance Field without Posed Camera


Mar 30, 2021
Quan Meng, Anpei Chen, Haimin Luo, Minye Wu, Hao Su, Lan Xu, Xuming He, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

ChallenCap: Monocular 3D Capture of Challenging Human Performances using Multi-Modal References


Mar 29, 2021
Yannan He, Anqi Pang, Xin Chen, Han Liang, Minye Wu, Yuexin Ma, Lan Xu


  Access Paper or Ask Questions

NeuralHumanFVV: Real-Time Neural Volumetric Human Performance Rendering using RGB Cameras


Mar 13, 2021
Xin Suo, Yuheng Jiang, Pei Lin, Yingliang Zhang, Kaiwen Guo, Minye Wu, Lan Xu


  Access Paper or Ask Questions

Generic Multiview Visual Tracking


Apr 04, 2019
Minye Wu, Haibin Ling, Ning Bi, Shenghua Gao, Hao Sheng, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Surface Light Fields


Oct 15, 2018
Anpei Chen, Minye Wu, Yingliang Zhang, Nianyi Li, Jie Lu, Shenghua Gao, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

4D Human Body Correspondences from Panoramic Depth Maps


Oct 12, 2018
Zhong Li, Minye Wu, Wangyiteng Zhou, Jingyi Yu

* 10 pages, 12 figures, CVPR 2018 paper 

  Access Paper or Ask Questions