Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Non-line-of-Sight Imaging via Neural Transient Fields

Jan 05, 2021
Siyuan Shen, Zi Wang, Ping Liu, Zhengqing Pan, Ruiqian Li, Tian Gao, Shiying Li, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

LGNN: A Context-aware Line Segment Detector

Aug 29, 2020
Quan Meng, Jiakai Zhang, Qiang Hu, Xuming He, Jingyi Yu

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LGNN: a Context-aware Line Segment Detector

Aug 13, 2020
Quan Meng, Jiakai Zhang, Qiang Hu, Xuming He, Jingyi Yu

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Free Viewpoint Portrait Generator with Dynamic Styling

Jul 07, 2020
Anpei Chen, Ruiyang Liu, Ling Xie, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

AutoSweep: Recovering 3D Editable Objectsfrom a Single Photograph

May 28, 2020
Xin Chen, Yuwei Li, Xi Luo, Tianjia Shao, Jingyi Yu, Kun Zhou, Youyi Zheng

* IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 26, no. 3, pp. 1466-1475, 1 March 2020 
* 10 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

OSLNet: Deep Small-Sample Classification with an Orthogonal Softmax Layer

Apr 20, 2020
Xiaoxu Li, Dongliang Chang, Zhanyu Ma, Zheng-Hua Tan, Jing-Hao Xue, Jie Cao, Jingyi Yu, Jun Guo

* TIP 2020. Code available at https://github.com/dongliangchang/OSLNet 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Angular Interaction for Light Field Image Super-Resolution

Dec 17, 2019
Yingqian Wang, Longguang Wang, Jungang Yang, Wei An, Jingyi Yu, Yulan Guo


  Access Paper or Ask Questions

A Neural Rendering Framework for Free-Viewpoint Relighting

Nov 26, 2019
Zhang Chen, Anpei Chen, Guli Zhang, Chengyuan Wang, Yu Ji, Kiriakos N. Kutulakos, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Flexible, Fast and Accurate Densely-Sampled Light Field Reconstruction Network

Aug 31, 2019
Jing Jin, Junhui Hou, Jie Chen, Huanqiang Zeng, Sam Kwong, Jingyi Yu

* 16 pages, 10 figures, 7 tables, journal 

  Access Paper or Ask Questions

Learning High-fidelity Light Field Images From Hybrid Inputs

Jul 23, 2019
Jing Jin, Junhui Hou, Jie Chen, Sam Kwong, Jingyi Yu

* 11 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Semantics-aware Distance Map with Semantics Layering Network for Amodal Instance Segmentation

May 30, 2019
Ziheng Zhang, Anpei Chen, Ling Xie, Jingyi Yu, Shenghua Gao

* This paper is submitted to ACMMM19 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Lambertian Surface Shape and Reflectance Reconstruction Using Concentric Multi-Spectral Light Field

Apr 19, 2019
Mingyuan Zhou, Yu Ji, Yuqi Ding, Jinwei Ye, S. Susan Young, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

PIV-Based 3D Fluid Flow Reconstruction Using Light Field Camera

Apr 15, 2019
Zhong Li, Jinwei Ye, Yu Ji, Hao Sheng, Jingyi Yu

* 10 pages, 11 Figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards 3D Human Shape Recovery Under Clothing

Apr 09, 2019
Xin Chen, Anqi Pang, Yu Zhu, Yuwei Li, Xi Luo, Ge Zhang, Peihao Wang, Yingliang Zhang, Shiying Li, Jingyi Yu

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

3D Face Reconstruction Using Color Photometric Stereo with Uncalibrated Near Point Lights

Apr 04, 2019
Zhang Chen, Yu Ji, Mingyuan Zhou, Sing Bing Kang, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Generic Multiview Visual Tracking

Apr 04, 2019
Minye Wu, Haibin Ling, Ning Bi, Shenghua Gao, Hao Sheng, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Photo-Realistic Facial Details Synthesis from Single Immage

Mar 26, 2019
Anpei chen, Zhang Chen, Guli Zhang, Ziheng Zhang, Kenny Mitchell, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Hair Segmentation on Time-of-Flight RGBD Images

Mar 11, 2019
Yuanxi Ma, Cen Wang, Guli Zhang, Qilei Jiang, Shiying Li, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Surface Light Fields

Oct 15, 2018
Anpei Chen, Minye Wu, Yingliang Zhang, Nianyi Li, Jie Lu, Shenghua Gao, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

4D Human Body Correspondences from Panoramic Depth Maps

Oct 12, 2018
Zhong Li, Minye Wu, Wangyiteng Zhou, Jingyi Yu

* 10 pages, 12 figures, CVPR 2018 paper 

  Access Paper or Ask Questions

A Generic Multi-Projection-Center Model and Calibration Method for Light Field Cameras

Aug 07, 2018
Qi Zhang, Chunping Zhang, Jinbo Ling, Qing Wang, Jingyi Yu

* accepted by T-PAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Depth Inference using Binocular and Monocular Cues

Aug 06, 2018
Xinqing Guo, Zhang Chen, Siyuan Li, Yang Yang, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

A Learning-based Framework for Hybrid Depth-from-Defocus and Stereo Matching

Aug 06, 2018
Zhang Chen, Xinqing Guo, Siyuan Li, Xuan Cao, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Saliency and its Prediction

Jun 16, 2018
Yanyu Xu, Shenghua Gao, Junru Wu, Nianyi Li, Jingyi Yu

* 15 pages, 10 figures, journal 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic See-Through Rendering on Light Fields

Mar 26, 2018
Huangjie Yu, Guli Zhang, Yuanxi Ma, Yingliang Zhang, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Robust 3D Human Motion Reconstruction Via Dynamic Template Construction

Jan 31, 2018
Zhong Li, Yu Ji, Wei Yang, Jinwei Ye, Jingyi Yu

* 3DV 2017 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Sparse Photometric 3D Face Reconstruction Guided by Morphable Models

Nov 29, 2017
Xuan Cao, Zhang Chen, Anpei Chen, Xin Chen, Cen Wang, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale 3D Shape Reconstruction and Segmentation from ShapeNet Core55

Oct 27, 2017
Li Yi, Lin Shao, Manolis Savva, Haibin Huang, Yang Zhou, Qirui Wang, Benjamin Graham, Martin Engelcke, Roman Klokov, Victor Lempitsky, Yuan Gan, Pengyu Wang, Kun Liu, Fenggen Yu, Panpan Shui, Bingyang Hu, Yan Zhang, Yangyan Li, Rui Bu, Mingchao Sun, Wei Wu, Minki Jeong, Jaehoon Choi, Changick Kim, Angom Geetchandra, Narasimha Murthy, Bhargava Ramu, Bharadwaj Manda, M Ramanathan, Gautam Kumar, P Preetham, Siddharth Srivastava, Swati Bhugra, Brejesh Lall, Christian Haene, Shubham Tulsiani, Jitendra Malik, Jared Lafer, Ramsey Jones, Siyuan Li, Jie Lu, Shi Jin, Jingyi Yu, Qixing Huang, Evangelos Kalogerakis, Silvio Savarese, Pat Hanrahan, Thomas Funkhouser, Hao Su, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Light Field Stereo Matching

Sep 04, 2017
Kang Zhu, Yujia Xue, Qiang Fu, Sing Bing Kang, Xilin Chen, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions