Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hui Wang

A Survey on Neural-symbolic Systems


Nov 10, 2021
Dongran Yu, Bo Yang, Dayou Liu, Hui Wang


  Access Paper or Ask Questions

Dual-branch Attention-In-Attention Transformer for single-channel speech enhancement


Nov 05, 2021
Guochen Yu, Andong Li, Yutian Wang, Yinuo Guo, Hui Wang, Chengshi Zheng

* Submitted to ICASSP 2022 (updated) 

  Access Paper or Ask Questions

Energy-Efficient Online Data Sensing and Processing in Wireless Powered Edge Computing Systems


Nov 04, 2021
Xian Li, Suzhi Bi, Yuan Zheng, Hui Wang

* This article has been submitted to IEEE for possible publication.Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible 

  Access Paper or Ask Questions

Joint magnitude estimation and phase recovery using Cycle-in-Cycle GAN for non-parallel speech enhancement


Oct 13, 2021
Guochen Yu, Andong Li, Yutian Wang, Yinuo Guo, Chengshi Zheng, Hui Wang

* Submitted to ICASSP 2022 (5 pages) 

  Access Paper or Ask Questions

Joint magnitude estimation and phase recovery using Cyle-in-cycle GAN for non-parallel speech enhancement


Sep 26, 2021
Guochen Yu, Andong Li, Yutian Wang, Yinuo Guo, Chengshi Zheng, Hui Wang

* Submitted to ICASSP 2022 (5 pages) 

  Access Paper or Ask Questions

A Two-stage Complex Network using Cycle-consistent Generative Adversarial Networks for Speech Enhancement


Sep 05, 2021
Guochen Yu, Yutian Wang, Hui Wang, Qin Zhang, Chengshi Zheng

* Accepted by Speech Communication 

  Access Paper or Ask Questions

CycleGAN-based Non-parallel Speech Enhancement with an Adaptive Attention-in-attention Mechanism


Jul 28, 2021
Guochen Yu, Yutian Wang, Chengshi Zheng, Hui Wang, Qin Zhang

* Submitted to APSIPA-ASC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Class-based Expansion Learning For Image Classification


Jun 28, 2021
Hui Wang, Hanbin Zhao, Xi Li

* Accepted to Journal of IEEE Signal Processing Letters 

  Access Paper or Ask Questions

Online Cognitive Data Sensing and Processing Optimization in Energy-harvesting Edge Computing Systems


Jun 27, 2021
Xian Li, Suzhi Bi, Zhi Quan, Hui Wang

* This paper has been submitted for potential journal publication 

  Access Paper or Ask Questions

Curriculum Pre-Training Heterogeneous Subgraph Transformer for Top-$N$ Recommendation


Jun 12, 2021
Hui Wang, Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Jingyuan Wang, Ji-Rong Wen

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Variational Bayesian Framework for Blind Image Deblurring


Jun 05, 2021
Hui Wang, Zongsheng Yue, Qian Zhao, Deyu Meng


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Warm-Start MCTS in AlphaZero-like Deep Reinforcement Learning


May 13, 2021
Hui Wang, Mike Preuss, Aske Plaat


  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Approximate k-NN Graph Construction on GPU


Mar 29, 2021
Hui Wang, Wan-Lei Zhao, Xiangxiang Zeng


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptation for Image Classification via Structure-Conditioned Adversarial Learning


Mar 04, 2021
Hui Wang, Jian Tian, Songyuan Li, Hanbin Zhao, Qi Tian, Fei Wu, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Historical Interaction Data for Improving Conversational Recommender System


Aug 19, 2020
Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Hui Wang, Sirui Wang, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Ji-Rong Wen

* Accepted as CIKM short paper 

  Access Paper or Ask Questions

S^3-Rec: Self-Supervised Learning for Sequential Recommendation with Mutual Information Maximization


Aug 18, 2020
Kun Zhou, Hui Wang, Wayne Xin Zhao, Yutao Zhu, Sirui Wang, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Ji-Rong Wen

* Accepted as CIKM2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Memory Efficient Class-Incremental Learning for Image Classification


Aug 04, 2020
Hanbin Zhao, Hui Wang, Yongjian Fu, Fei Wu, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

What and Where: Learn to Plug Adapters via NAS for Multi-Domain Learning


Jul 24, 2020
Hanbin Zhao, Hao Zeng, Xin Qin, Yongjian Fu, Hui Wang, Bourahla Omar, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

Tackling Morpion Solitaire with AlphaZero-likeRanked Reward Reinforcement Learning


Jun 14, 2020
Hui Wang, Mike Preuss, Michael Emmerich, Aske Plaat

* 4 pages, 2 figures. the first/ongoing attempt to tackle Morpion Solitaire using ranked reward reinforcement learning. submitted to SYNASC2020 

  Access Paper or Ask Questions

Sequential Recommendation with Self-Attentive Multi-Adversarial Network


May 21, 2020
Ruiyang Ren, Zhaoyang Liu, Yaliang Li, Wayne Xin Zhao, Hui Wang, Bolin Ding, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

Warm-Start AlphaZero Self-Play Search Enhancements


Apr 26, 2020
Hui Wang, Mike Preuss, Aske Plaat


  Access Paper or Ask Questions

Iterative Context-Aware Graph Inference for Visual Dialog


Apr 05, 2020
Dan Guo, Hui Wang, Hanwang Zhang, Zheng-Jun Zha, Meng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Analysis of Hyper-Parameters for Small Games: Iterations or Epochs in Self-Play?


Mar 12, 2020
Hui Wang, Michael Emmerich, Mike Preuss, Aske Plaat


  Access Paper or Ask Questions

A Group Norm Regularized LRR Factorization Model for Spectral Clustering


Jan 08, 2020
Xishun Wang, Zhouwang Yang, Xingye Yue, Hui Wang


  Access Paper or Ask Questions

Residual Block-based Multi-Label Classification and Localization Network with Integral Regression for Vertebrae Labeling


Jan 01, 2020
Chunli Qin, Demin Yao, Han Zhuang, Hui Wang, Yonghong Shi, Zhijian Song

* 10 pages with 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Composing Knowledge Graph Embeddings via Word Embeddings


Sep 09, 2019
Lianbo Ma, Peng Sun, Zhiwei Lin, Hui Wang


  Access Paper or Ask Questions

Neural Machine Reading Comprehension: Methods and Trends


Jul 15, 2019
Shanshan Liu, Xin Zhang, Sheng Zhang, Hui Wang, Weiming Zhang

* 39 pages 

  Access Paper or Ask Questions