Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hui Wang

Curriculum Pre-Training Heterogeneous Subgraph Transformer for Top-$N$ Recommendation


Jun 12, 2021
Hui Wang, Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Jingyuan Wang, Ji-Rong Wen

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Variational Bayesian Framework for Blind Image Deblurring


Jun 05, 2021
Hui Wang, Zongsheng Yue, Qian Zhao, Deyu Meng


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Warm-Start MCTS in AlphaZero-like Deep Reinforcement Learning


May 13, 2021
Hui Wang, Mike Preuss, Aske Plaat


  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Approximate k-NN Graph Construction on GPU


Mar 29, 2021
Hui Wang, Wan-Lei Zhao, Xiangxiang Zeng


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptation for Image Classification via Structure-Conditioned Adversarial Learning


Mar 04, 2021
Hui Wang, Jian Tian, Songyuan Li, Hanbin Zhao, Qi Tian, Fei Wu, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Historical Interaction Data for Improving Conversational Recommender System


Aug 19, 2020
Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Hui Wang, Sirui Wang, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Ji-Rong Wen

* Accepted as CIKM short paper 

  Access Paper or Ask Questions

S^3-Rec: Self-Supervised Learning for Sequential Recommendation with Mutual Information Maximization


Aug 18, 2020
Kun Zhou, Hui Wang, Wayne Xin Zhao, Yutao Zhu, Sirui Wang, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Ji-Rong Wen

* Accepted as CIKM2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Memory Efficient Class-Incremental Learning for Image Classification


Aug 04, 2020
Hanbin Zhao, Hui Wang, Yongjian Fu, Fei Wu, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

What and Where: Learn to Plug Adapters via NAS for Multi-Domain Learning


Jul 24, 2020
Hanbin Zhao, Hao Zeng, Xin Qin, Yongjian Fu, Hui Wang, Bourahla Omar, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

Tackling Morpion Solitaire with AlphaZero-likeRanked Reward Reinforcement Learning


Jun 14, 2020
Hui Wang, Mike Preuss, Michael Emmerich, Aske Plaat

* 4 pages, 2 figures. the first/ongoing attempt to tackle Morpion Solitaire using ranked reward reinforcement learning. submitted to SYNASC2020 

  Access Paper or Ask Questions

Sequential Recommendation with Self-Attentive Multi-Adversarial Network


May 21, 2020
Ruiyang Ren, Zhaoyang Liu, Yaliang Li, Wayne Xin Zhao, Hui Wang, Bolin Ding, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

Warm-Start AlphaZero Self-Play Search Enhancements


Apr 26, 2020
Hui Wang, Mike Preuss, Aske Plaat


  Access Paper or Ask Questions

Iterative Context-Aware Graph Inference for Visual Dialog


Apr 05, 2020
Dan Guo, Hui Wang, Hanwang Zhang, Zheng-Jun Zha, Meng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Analysis of Hyper-Parameters for Small Games: Iterations or Epochs in Self-Play?


Mar 12, 2020
Hui Wang, Michael Emmerich, Mike Preuss, Aske Plaat


  Access Paper or Ask Questions

A Group Norm Regularized LRR Factorization Model for Spectral Clustering


Jan 08, 2020
Xishun Wang, Zhouwang Yang, Xingye Yue, Hui Wang


  Access Paper or Ask Questions

Residual Block-based Multi-Label Classification and Localization Network with Integral Regression for Vertebrae Labeling


Jan 01, 2020
Chunli Qin, Demin Yao, Han Zhuang, Hui Wang, Yonghong Shi, Zhijian Song

* 10 pages with 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Composing Knowledge Graph Embeddings via Word Embeddings


Sep 09, 2019
Lianbo Ma, Peng Sun, Zhiwei Lin, Hui Wang


  Access Paper or Ask Questions

Neural Machine Reading Comprehension: Methods and Trends


Jul 15, 2019
Shanshan Liu, Xin Zhang, Sheng Zhang, Hui Wang, Weiming Zhang

* 39 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Quantifying consensus of rankings based on q-support patterns


May 30, 2019
Zhengui Xue, Zhiwei Lin, Hui Wang, Sally McClean


  Access Paper or Ask Questions

Hyper-Parameter Sweep on AlphaZero General


Mar 19, 2019
Hui Wang, Michael Emmerich, Mike Preuss, Aske Plaat

* 19 pages 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Democratisation of Usable Machine Learning in Computer Vision


Feb 18, 2019
Raymond Bond, Ansgar Koene, Alan Dix, Jennifer Boger, Maurice D. Mulvenna, Mykola Galushka, Bethany Waterhouse Bradley, Fiona Browne, Hui Wang, Alexander Wong

* 4 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Assessing the Potential of Classical Q-learning in General Game Playing


Oct 14, 2018
Hui Wang, Michael Emmerich, Aske Plaat

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1802.05944 

  Access Paper or Ask Questions

Minimum Margin Loss for Deep Face Recognition


Aug 20, 2018
Xin Wei, Hui Wang, Bryan Scotney, Huan Wan


  Access Paper or Ask Questions

A Study of Deep Feature Fusion based Methods for Classifying Multi-lead ECG


Aug 06, 2018
Bin Chen, Wei Guo, Bin Li, Rober K. F. Teng, Mingjun Dai, Jianping Luo, Hui Wang

* 6 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Approximation by filter functions


Jun 20, 2018
Ivo Düntsch, Günther Gediga, Hui Wang


  Access Paper or Ask Questions

Monte Carlo Q-learning for General Game Playing


May 21, 2018
Hui Wang, Michael Emmerich, Aske Plaat


  Access Paper or Ask Questions

Prediction of Sea Surface Temperature using Long Short-Term Memory


May 19, 2017
Qin Zhang, Hui Wang, Junyu Dong, Guoqiang Zhong, Xin Sun

* 5 page, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions