Alert button
Picture for Shujian Huang

Shujian Huang

Alert button

Question Translation Training for Better Multilingual Reasoning

Jan 15, 2024
Wenhao Zhu, Shujian Huang, Fei Yuan, Shuaijie She, Jiajun Chen, Alexandra Birch

Viaarxiv icon

MAPO: Advancing Multilingual Reasoning through Multilingual Alignment-as-Preference Optimization

Jan 12, 2024
Shuaijie She, Shujian Huang, Wei Zou, Wenhao Zhu, Xiang Liu, Xiang Geng, Jiajun Chen

Viaarxiv icon

Multi-Candidate Speculative Decoding

Jan 12, 2024
Sen Yang, Shujian Huang, Xinyu Dai, Jiajun Chen

Viaarxiv icon

Lost in the Source Language: How Large Language Models Evaluate the Quality of Machine Translation

Jan 12, 2024
Xu Huang, Zhirui Zhang, Xiang Geng, Yichao Du, Jiajun Chen, Shujian Huang

Viaarxiv icon

Exploring the Dialogue Comprehension Ability of Large Language Models

Nov 16, 2023
Shuaijie She, Shujian Huang, Xingyun Wang, Yanke Zhou, Jiajun Chen

Viaarxiv icon

A Wolf in Sheep's Clothing: Generalized Nested Jailbreak Prompts can Fool Large Language Models Easily

Nov 14, 2023
Peng Ding, Jun Kuang, Dan Ma, Xuezhi Cao, Yunsen Xian, Jiajun Chen, Shujian Huang

Viaarxiv icon

Roles of Scaling and Instruction Tuning in Language Perception: Model vs. Human Attention

Oct 29, 2023
Changjiang Gao, Shujian Huang, Jixing Li, Jiajun Chen

Viaarxiv icon

IMTLab: An Open-Source Platform for Building, Evaluating, and Diagnosing Interactive Machine Translation Systems

Oct 17, 2023
Xu Huang, Zhirui Zhang, Ruize Gao, Yichao Du, Lemao Liu, Gouping Huang, Shuming Shi, Jiajun Chen, Shujian Huang

Figure 1 for IMTLab: An Open-Source Platform for Building, Evaluating, and Diagnosing Interactive Machine Translation Systems
Figure 2 for IMTLab: An Open-Source Platform for Building, Evaluating, and Diagnosing Interactive Machine Translation Systems
Figure 3 for IMTLab: An Open-Source Platform for Building, Evaluating, and Diagnosing Interactive Machine Translation Systems
Figure 4 for IMTLab: An Open-Source Platform for Building, Evaluating, and Diagnosing Interactive Machine Translation Systems
Viaarxiv icon

Dynamic Demonstrations Controller for In-Context Learning

Sep 30, 2023
Fei Zhao, Taotian Pang, Zhen Wu, Zheng Ma, Shujian Huang, Xinyu Dai

Viaarxiv icon

Only 5\% Attention Is All You Need: Efficient Long-range Document-level Neural Machine Translation

Sep 25, 2023
Zihan Liu, Zewei Sun, Shanbo Cheng, Shujian Huang, Mingxuan Wang

Figure 1 for Only 5\% Attention Is All You Need: Efficient Long-range Document-level Neural Machine Translation
Figure 2 for Only 5\% Attention Is All You Need: Efficient Long-range Document-level Neural Machine Translation
Figure 3 for Only 5\% Attention Is All You Need: Efficient Long-range Document-level Neural Machine Translation
Figure 4 for Only 5\% Attention Is All You Need: Efficient Long-range Document-level Neural Machine Translation
Viaarxiv icon