Alert button
Picture for Shuming Shi

Shuming Shi

Alert button

Retrieval is Accurate Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Bowen Cao, Deng Cai, Leyang Cui, Xuxin Cheng, Wei Bi, Yuexian Zou, Shuming Shi

Viaarxiv icon

Mitigating Hallucinations of Large Language Models via Knowledge Consistent Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2024
Fanqi Wan, Xinting Huang, Leyang Cui, Xiaojun Quan, Wei Bi, Shuming Shi

Viaarxiv icon

Improving Machine Translation with Human Feedback: An Exploration of Quality Estimation as a Reward Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Zhiwei He, Xing Wang, Wenxiang Jiao, Zhuosheng Zhang, Rui Wang, Shuming Shi, Zhaopeng Tu

Viaarxiv icon

Benchmarking LLMs via Uncertainty Quantification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Fanghua Ye, Mingming Yang, Jianhui Pang, Longyue Wang, Derek F. Wong, Emine Yilmaz, Shuming Shi, Zhaopeng Tu

Viaarxiv icon

Knowledge Fusion of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Fanqi Wan, Xinting Huang, Deng Cai, Xiaojun Quan, Wei Bi, Shuming Shi

Viaarxiv icon

Salute the Classic: Revisiting Challenges of Machine Translation in the Age of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Jianhui Pang, Fanghua Ye, Longyue Wang, Dian Yu, Derek F. Wong, Shuming Shi, Zhaopeng Tu

Viaarxiv icon

Inferflow: an Efficient and Highly Configurable Inference Engine for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Shuming Shi, Enbo Zhao, Deng Cai, Leyang Cui, Xinting Huang, Huayang Li

Viaarxiv icon

Alleviating Hallucinations of Large Language Models through Induced Hallucinations

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 25, 2023
Yue Zhang, Leyang Cui, Wei Bi, Shuming Shi

Viaarxiv icon

Reasons to Reject? Aligning Language Models with Judgments

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Weiwen Xu, Deng Cai, Zhisong Zhang, Wai Lam, Shuming Shi

Viaarxiv icon

Emage: Non-Autoregressive Text-to-Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Zhangyin Feng, Runyi Hu, Liangxin Liu, Fan Zhang, Duyu Tang, Yong Dai, Xiaocheng Feng, Jiwei Li, Bing Qin, Shuming Shi

Viaarxiv icon