Alert button
Picture for Yichao Du

Yichao Du

Alert button

Towards Faithful Explanations: Boosting Rationalization with Shortcuts Discovery

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Linan Yue, Qi Liu, Yichao Du, Li Wang, Weibo Gao, Yanqing An

Figure 1 for Towards Faithful Explanations: Boosting Rationalization with Shortcuts Discovery
Figure 2 for Towards Faithful Explanations: Boosting Rationalization with Shortcuts Discovery
Figure 3 for Towards Faithful Explanations: Boosting Rationalization with Shortcuts Discovery
Figure 4 for Towards Faithful Explanations: Boosting Rationalization with Shortcuts Discovery
Viaarxiv icon

Communication-Efficient Personalized Federated Learning for Speech-to-Text Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Yichao Du, Zhirui Zhang, Linan Yue, Xu Huang, Yuqing Zhang, Tong Xu, Linli Xu, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Lost in the Source Language: How Large Language Models Evaluate the Quality of Machine Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2024
Xu Huang, Zhirui Zhang, Xiang Geng, Yichao Du, Jiajun Chen, Shujian Huang

Viaarxiv icon

IMTLab: An Open-Source Platform for Building, Evaluating, and Diagnosing Interactive Machine Translation Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2023
Xu Huang, Zhirui Zhang, Ruize Gao, Yichao Du, Lemao Liu, Gouping Huang, Shuming Shi, Jiajun Chen, Shujian Huang

Figure 1 for IMTLab: An Open-Source Platform for Building, Evaluating, and Diagnosing Interactive Machine Translation Systems
Figure 2 for IMTLab: An Open-Source Platform for Building, Evaluating, and Diagnosing Interactive Machine Translation Systems
Figure 3 for IMTLab: An Open-Source Platform for Building, Evaluating, and Diagnosing Interactive Machine Translation Systems
Figure 4 for IMTLab: An Open-Source Platform for Building, Evaluating, and Diagnosing Interactive Machine Translation Systems
Viaarxiv icon

FedJudge: Federated Legal Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 15, 2023
Linan Yue, Qi Liu, Yichao Du, Weibo Gao, Ye Liu, Fangzhou Yao

Figure 1 for FedJudge: Federated Legal Large Language Model
Figure 2 for FedJudge: Federated Legal Large Language Model
Figure 3 for FedJudge: Federated Legal Large Language Model
Figure 4 for FedJudge: Federated Legal Large Language Model
Viaarxiv icon

Nearest Neighbor Machine Translation is Meta-Optimizer on Output Projection Layer

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2023
Ruize Gao, Zhirui Zhang, Yichao Du, Lemao Liu, Rui Wang

Figure 1 for Nearest Neighbor Machine Translation is Meta-Optimizer on Output Projection Layer
Figure 2 for Nearest Neighbor Machine Translation is Meta-Optimizer on Output Projection Layer
Figure 3 for Nearest Neighbor Machine Translation is Meta-Optimizer on Output Projection Layer
Figure 4 for Nearest Neighbor Machine Translation is Meta-Optimizer on Output Projection Layer
Viaarxiv icon

Federated Nearest Neighbor Machine Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2023
Yichao Du, Zhirui Zhang, Bingzhe Wu, Lemao Liu, Tong Xu, Enhong Chen

Figure 1 for Federated Nearest Neighbor Machine Translation
Figure 2 for Federated Nearest Neighbor Machine Translation
Figure 3 for Federated Nearest Neighbor Machine Translation
Figure 4 for Federated Nearest Neighbor Machine Translation
Viaarxiv icon

Simple and Scalable Nearest Neighbor Machine Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2023
Yuhan Dai, Zhirui Zhang, Qiuzhi Liu, Qu Cui, Weihua Li, Yichao Du, Tong Xu

Figure 1 for Simple and Scalable Nearest Neighbor Machine Translation
Figure 2 for Simple and Scalable Nearest Neighbor Machine Translation
Figure 3 for Simple and Scalable Nearest Neighbor Machine Translation
Figure 4 for Simple and Scalable Nearest Neighbor Machine Translation
Viaarxiv icon

Non-Parametric Domain Adaptation for End-to-End Speech Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 27, 2022
Yichao Du, Weizhi Wang, Zhirui Zhang, Boxing Chen, Tong Xu, Jun Xie, Enhong Chen

Figure 1 for Non-Parametric Domain Adaptation for End-to-End Speech Translation
Figure 2 for Non-Parametric Domain Adaptation for End-to-End Speech Translation
Figure 3 for Non-Parametric Domain Adaptation for End-to-End Speech Translation
Figure 4 for Non-Parametric Domain Adaptation for End-to-End Speech Translation
Viaarxiv icon