Alert button
Picture for Rui Cao

Rui Cao

Alert button

DBPF: A Framework for Efficient and Robust Dynamic Bin-Picking

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Yichuan Li, Junkai Zhao, Yixiao Li, Zheng Wu, Rui Cao, Masayoshi Tomizuka, Yunhui Liu

Viaarxiv icon

Modularized Networks for Few-shot Hateful Meme Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Rui Cao, Roy Ka-Wei Lee, Jing Jiang

Viaarxiv icon

Knowledge Generation for Zero-shot Knowledge-based VQA

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Rui Cao, Jing Jiang

Viaarxiv icon

Recent Advances in Hate Speech Moderation: Multimodality and the Role of Large Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Ming Shan Hee, Shivam Sharma, Rui Cao, Palash Nandi, Tanmoy Chakraborty, Roy Ka-Wei Lee

Viaarxiv icon

A Refining Underlying Information Framework for Monaural Speech Enhancement

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 24, 2023
Rui Cao, Tianrui Wang, Meng Ge, Longbiao Wang, Jianwu Dang

Viaarxiv icon

MATK: The Meme Analytical Tool Kit

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Ming Shan Hee, Aditi Kumaresan, Nguyen Khoi Hoang, Nirmalendu Prakash, Rui Cao, Roy Ka-Wei Lee

Figure 1 for MATK: The Meme Analytical Tool Kit
Figure 2 for MATK: The Meme Analytical Tool Kit
Figure 3 for MATK: The Meme Analytical Tool Kit
Viaarxiv icon

Pro-Cap: Leveraging a Frozen Vision-Language Model for Hateful Meme Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 16, 2023
Rui Cao, Ming Shan Hee, Adriel Kuek, Wen-Haw Chong, Roy Ka-Wei Lee, Jing Jiang

Figure 1 for Pro-Cap: Leveraging a Frozen Vision-Language Model for Hateful Meme Detection
Figure 2 for Pro-Cap: Leveraging a Frozen Vision-Language Model for Hateful Meme Detection
Figure 3 for Pro-Cap: Leveraging a Frozen Vision-Language Model for Hateful Meme Detection
Figure 4 for Pro-Cap: Leveraging a Frozen Vision-Language Model for Hateful Meme Detection
Viaarxiv icon

Single-shot 3D photoacoustic computed tomography with a densely packed array for transcranial functional imaging

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 26, 2023
Rui Cao, Yilin Luo, Jinhua Xu, Xiaofei Luo, Ku Geng, Yousuf Aborahama, Manxiu Cui, Samuel Davis, Shuai Na, Xin Tong, Cindy Liu, Karteek Sastry, Konstantin Maslov, Peng Hu, Yide Zhang, Li Lin, Yang Zhang, Lihong V. Wang

Figure 1 for Single-shot 3D photoacoustic computed tomography with a densely packed array for transcranial functional imaging
Figure 2 for Single-shot 3D photoacoustic computed tomography with a densely packed array for transcranial functional imaging
Figure 3 for Single-shot 3D photoacoustic computed tomography with a densely packed array for transcranial functional imaging
Figure 4 for Single-shot 3D photoacoustic computed tomography with a densely packed array for transcranial functional imaging
Viaarxiv icon

Rethinking the visual cues in audio-visual speaker extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 05, 2023
Junjie Li, Meng Ge, Zexu pan, Rui Cao, Longbiao Wang, Jianwu Dang, Shiliang Zhang

Figure 1 for Rethinking the visual cues in audio-visual speaker extraction
Figure 2 for Rethinking the visual cues in audio-visual speaker extraction
Figure 3 for Rethinking the visual cues in audio-visual speaker extraction
Viaarxiv icon