Alert button
Picture for Shuqi Liu

Shuqi Liu

Alert button

Towards Better Understanding with Uniformity and Explicit Regularization of Embeddings in Embedding-based Neural Topic Models

Jun 16, 2022
Wei Shao, Lei Huang, Shuqi Liu, Shihua Ma, Linqi Song

Figure 1 for Towards Better Understanding with Uniformity and Explicit Regularization of Embeddings in Embedding-based Neural Topic Models
Figure 2 for Towards Better Understanding with Uniformity and Explicit Regularization of Embeddings in Embedding-based Neural Topic Models
Figure 3 for Towards Better Understanding with Uniformity and Explicit Regularization of Embeddings in Embedding-based Neural Topic Models
Figure 4 for Towards Better Understanding with Uniformity and Explicit Regularization of Embeddings in Embedding-based Neural Topic Models
Viaarxiv icon

Zero-shot Cross-lingual Conversational Semantic Role Labeling

Apr 11, 2022
Han Wu, Haochen Tan, Kun Xu, Shuqi Liu, Lianwei Wu, Linqi Song

Figure 1 for Zero-shot Cross-lingual Conversational Semantic Role Labeling
Figure 2 for Zero-shot Cross-lingual Conversational Semantic Role Labeling
Figure 3 for Zero-shot Cross-lingual Conversational Semantic Role Labeling
Figure 4 for Zero-shot Cross-lingual Conversational Semantic Role Labeling
Viaarxiv icon

Phocus: Picking Valuable Research from a Sea of Citations

Jan 14, 2022
Xinrong Zhang, Zihou Ren, Xi Li, Shuqi Liu, Yunlong Deng, Yadi Xiao, Yuxing Han, Jiangtao Wen

Figure 1 for Phocus: Picking Valuable Research from a Sea of Citations
Figure 2 for Phocus: Picking Valuable Research from a Sea of Citations
Figure 3 for Phocus: Picking Valuable Research from a Sea of Citations
Figure 4 for Phocus: Picking Valuable Research from a Sea of Citations
Viaarxiv icon

Efficient Multi-robot Exploration via Multi-head Attention-based Cooperation Strategy

Nov 05, 2019
Shuqi Liu, Zhaoxia Wu

Figure 1 for Efficient Multi-robot Exploration via Multi-head Attention-based Cooperation Strategy
Figure 2 for Efficient Multi-robot Exploration via Multi-head Attention-based Cooperation Strategy
Figure 3 for Efficient Multi-robot Exploration via Multi-head Attention-based Cooperation Strategy
Figure 4 for Efficient Multi-robot Exploration via Multi-head Attention-based Cooperation Strategy
Viaarxiv icon

Attention-based Fault-tolerant Approach for Multi-agent Reinforcement Learning Systems

Oct 05, 2019
Mingyang Geng, Kele Xu, Yiying Li, Shuqi Liu, Bo Ding, Huaimin Wang

Figure 1 for Attention-based Fault-tolerant Approach for Multi-agent Reinforcement Learning Systems
Figure 2 for Attention-based Fault-tolerant Approach for Multi-agent Reinforcement Learning Systems
Figure 3 for Attention-based Fault-tolerant Approach for Multi-agent Reinforcement Learning Systems
Figure 4 for Attention-based Fault-tolerant Approach for Multi-agent Reinforcement Learning Systems
Viaarxiv icon