Alert button
Picture for Han Wu

Han Wu

Alert button

Data-efficient Large Vision Models through Sequential Autoregression

Feb 07, 2024
Jianyuan Guo, Zhiwei Hao, Chengcheng Wang, Yehui Tang, Han Wu, Han Hu, Kai Han, Chang Xu

Viaarxiv icon

CLIP in Medical Imaging: A Comprehensive Survey

Dec 26, 2023
Zihao Zhao, Yuxiao Liu, Han Wu, Yonghao Li, Sheng Wang, Lin Teng, Disheng Liu, Zhiming Cui, Qian Wang, Dinggang Shen

Viaarxiv icon

Fine-grained Conversational Decoding via Isotropic and Proximal Search

Oct 23, 2023
Yuxuan Yao, Han Wu, Qiling Xu, Linqi Song

Figure 1 for Fine-grained Conversational Decoding via Isotropic and Proximal Search
Figure 2 for Fine-grained Conversational Decoding via Isotropic and Proximal Search
Figure 3 for Fine-grained Conversational Decoding via Isotropic and Proximal Search
Figure 4 for Fine-grained Conversational Decoding via Isotropic and Proximal Search
Viaarxiv icon

Multi-View Vertebra Localization and Identification from CT Images

Jul 24, 2023
Han Wu, Jiadong Zhang, Yu Fang, Zhentao Liu, Nizhuan Wang, Zhiming Cui, Dinggang Shen

Figure 1 for Multi-View Vertebra Localization and Identification from CT Images
Figure 2 for Multi-View Vertebra Localization and Identification from CT Images
Figure 3 for Multi-View Vertebra Localization and Identification from CT Images
Figure 4 for Multi-View Vertebra Localization and Identification from CT Images
Viaarxiv icon

VCSUM: A Versatile Chinese Meeting Summarization Dataset

May 15, 2023
Han Wu, Mingjie Zhan, Haochen Tan, Zhaohui Hou, Ding Liang, Linqi Song

Figure 1 for VCSUM: A Versatile Chinese Meeting Summarization Dataset
Figure 2 for VCSUM: A Versatile Chinese Meeting Summarization Dataset
Figure 3 for VCSUM: A Versatile Chinese Meeting Summarization Dataset
Figure 4 for VCSUM: A Versatile Chinese Meeting Summarization Dataset
Viaarxiv icon

Self-Supervised Sentence Compression for Meeting Summarization

May 13, 2023
Haochen Tan, Han Wu, Wei Shao, Xinyun Zhang, Mingjie Zhan, Zhaohui Hou, Ding Liang, Linqi Song

Figure 1 for Self-Supervised Sentence Compression for Meeting Summarization
Figure 2 for Self-Supervised Sentence Compression for Meeting Summarization
Figure 3 for Self-Supervised Sentence Compression for Meeting Summarization
Figure 4 for Self-Supervised Sentence Compression for Meeting Summarization
Viaarxiv icon

Towards Versatile and Efficient Visual Knowledge Injection into Pre-trained Language Models with Cross-Modal Adapters

May 12, 2023
Xinyun Zhang, Haochen Tan, Han Wu, Mingjie Zhan, Ding Liang, Bei Yu

Figure 1 for Towards Versatile and Efficient Visual Knowledge Injection into Pre-trained Language Models with Cross-Modal Adapters
Figure 2 for Towards Versatile and Efficient Visual Knowledge Injection into Pre-trained Language Models with Cross-Modal Adapters
Figure 3 for Towards Versatile and Efficient Visual Knowledge Injection into Pre-trained Language Models with Cross-Modal Adapters
Figure 4 for Towards Versatile and Efficient Visual Knowledge Injection into Pre-trained Language Models with Cross-Modal Adapters
Viaarxiv icon

Geometry-Aware Attenuation Field Learning for Sparse-View CBCT Reconstruction

Mar 26, 2023
Zhentao Liu, Yu Fang, Changjian Li, Han Wu, Yuan Liu, Zhiming Cui, Dinggang Shen

Figure 1 for Geometry-Aware Attenuation Field Learning for Sparse-View CBCT Reconstruction
Figure 2 for Geometry-Aware Attenuation Field Learning for Sparse-View CBCT Reconstruction
Figure 3 for Geometry-Aware Attenuation Field Learning for Sparse-View CBCT Reconstruction
Figure 4 for Geometry-Aware Attenuation Field Learning for Sparse-View CBCT Reconstruction
Viaarxiv icon

GTV: Generating Tabular Data via Vertical Federated Learning

Feb 03, 2023
Zilong Zhao, Han Wu, Aad Van Moorsel, Lydia Y. Chen

Figure 1 for GTV: Generating Tabular Data via Vertical Federated Learning
Figure 2 for GTV: Generating Tabular Data via Vertical Federated Learning
Figure 3 for GTV: Generating Tabular Data via Vertical Federated Learning
Figure 4 for GTV: Generating Tabular Data via Vertical Federated Learning
Viaarxiv icon