Alert button
Picture for Yu Zeng

Yu Zeng

Alert button

Single-Image-Based Deep Learning for Segmentation of Early Esophageal Cancer Lesions

Jun 09, 2023
Haipeng Li, Dingrui Liu, Yu Zeng, Shuaicheng Liu, Tao Gan, Nini Rao, Jinlin Yang, Bing Zeng

Figure 1 for Single-Image-Based Deep Learning for Segmentation of Early Esophageal Cancer Lesions
Figure 2 for Single-Image-Based Deep Learning for Segmentation of Early Esophageal Cancer Lesions
Figure 3 for Single-Image-Based Deep Learning for Segmentation of Early Esophageal Cancer Lesions
Figure 4 for Single-Image-Based Deep Learning for Segmentation of Early Esophageal Cancer Lesions
Viaarxiv icon

Securing Deep Generative Models with Universal Adversarial Signature

May 25, 2023
Yu Zeng, Mo Zhou, Yuan Xue, Vishal M. Patel

Figure 1 for Securing Deep Generative Models with Universal Adversarial Signature
Figure 2 for Securing Deep Generative Models with Universal Adversarial Signature
Figure 3 for Securing Deep Generative Models with Universal Adversarial Signature
Figure 4 for Securing Deep Generative Models with Universal Adversarial Signature
Viaarxiv icon

SceneComposer: Any-Level Semantic Image Synthesis

Nov 21, 2022
Yu Zeng, Zhe Lin, Jianming Zhang, Qing Liu, John Collomosse, Jason Kuen, Vishal M. Patel

Figure 1 for SceneComposer: Any-Level Semantic Image Synthesis
Figure 2 for SceneComposer: Any-Level Semantic Image Synthesis
Figure 3 for SceneComposer: Any-Level Semantic Image Synthesis
Figure 4 for SceneComposer: Any-Level Semantic Image Synthesis
Viaarxiv icon

Shape-guided Object Inpainting

Apr 16, 2022
Yu Zeng, Zhe Lin, Vishal M. Patel

Figure 1 for Shape-guided Object Inpainting
Figure 2 for Shape-guided Object Inpainting
Figure 3 for Shape-guided Object Inpainting
Figure 4 for Shape-guided Object Inpainting
Viaarxiv icon

SketchEdit: Mask-Free Local Image Manipulation with Partial Sketches

Nov 30, 2021
Yu Zeng, Zhe Lin, Vishal M. Patel

Figure 1 for SketchEdit: Mask-Free Local Image Manipulation with Partial Sketches
Figure 2 for SketchEdit: Mask-Free Local Image Manipulation with Partial Sketches
Figure 3 for SketchEdit: Mask-Free Local Image Manipulation with Partial Sketches
Figure 4 for SketchEdit: Mask-Free Local Image Manipulation with Partial Sketches
Viaarxiv icon

Advancing COVID-19 Diagnosis with Privacy-Preserving Collaboration in Artificial Intelligence

Nov 18, 2021
Xiang Bai, Hanchen Wang, Liya Ma, Yongchao Xu, Jiefeng Gan, Ziwei Fan, Fan Yang, Ke Ma, Jiehua Yang, Song Bai, Chang Shu, Xinyu Zou, Renhao Huang, Changzheng Zhang, Xiaowu Liu, Dandan Tu, Chuou Xu, Wenqing Zhang, Xi Wang, Anguo Chen, Yu Zeng, Dehua Yang, Ming-Wei Wang, Nagaraj Holalkere, Neil J. Halin, Ihab R. Kamel, Jia Wu, Xuehua Peng, Xiang Wang, Jianbo Shao, Pattanasak Mongkolwat, Jianjun Zhang, Weiyang Liu, Michael Roberts, Zhongzhao Teng, Lucian Beer, Lorena Escudero Sanchez, Evis Sala, Daniel Rubin, Adrian Weller, Joan Lasenby, Chuangsheng Zheng, Jianming Wang, Zhen Li, Carola-Bibiane Schönlieb, Tian Xia

Figure 1 for Advancing COVID-19 Diagnosis with Privacy-Preserving Collaboration in Artificial Intelligence
Figure 2 for Advancing COVID-19 Diagnosis with Privacy-Preserving Collaboration in Artificial Intelligence
Figure 3 for Advancing COVID-19 Diagnosis with Privacy-Preserving Collaboration in Artificial Intelligence
Figure 4 for Advancing COVID-19 Diagnosis with Privacy-Preserving Collaboration in Artificial Intelligence
Viaarxiv icon

Image Inpainting with Contextual Reconstruction Loss

Nov 25, 2020
Yu Zeng, Zhe Lin, Huchuan Lu, Vishal M. Patel

Figure 1 for Image Inpainting with Contextual Reconstruction Loss
Figure 2 for Image Inpainting with Contextual Reconstruction Loss
Figure 3 for Image Inpainting with Contextual Reconstruction Loss
Figure 4 for Image Inpainting with Contextual Reconstruction Loss
Viaarxiv icon

High-Resolution Image Inpainting with Iterative Confidence Feedback and Guided Upsampling

May 24, 2020
Yu Zeng, Zhe Lin, Jimei Yang, Jianming Zhang, Eli Shechtman, Huchuan Lu

Figure 1 for High-Resolution Image Inpainting with Iterative Confidence Feedback and Guided Upsampling
Figure 2 for High-Resolution Image Inpainting with Iterative Confidence Feedback and Guided Upsampling
Figure 3 for High-Resolution Image Inpainting with Iterative Confidence Feedback and Guided Upsampling
Figure 4 for High-Resolution Image Inpainting with Iterative Confidence Feedback and Guided Upsampling
Viaarxiv icon

Joint Learning of Saliency Detection and Weakly Supervised Semantic Segmentation

Sep 09, 2019
Yu Zeng, Yunzhi Zhuge, Huchuan Lu, Lihe Zhang

Figure 1 for Joint Learning of Saliency Detection and Weakly Supervised Semantic Segmentation
Figure 2 for Joint Learning of Saliency Detection and Weakly Supervised Semantic Segmentation
Figure 3 for Joint Learning of Saliency Detection and Weakly Supervised Semantic Segmentation
Figure 4 for Joint Learning of Saliency Detection and Weakly Supervised Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Multi-source weak supervision for saliency detection

Apr 01, 2019
Yu Zeng, Yunzhi Zhuge, Huchuan Lu, Lihe Zhang, Mingyang Qian, Yizhou Yu

Figure 1 for Multi-source weak supervision for saliency detection
Figure 2 for Multi-source weak supervision for saliency detection
Figure 3 for Multi-source weak supervision for saliency detection
Figure 4 for Multi-source weak supervision for saliency detection
Viaarxiv icon