Alert button
Picture for Linxi Fan

Linxi Fan

Alert button

AMAGO: Scalable In-Context Reinforcement Learning for Adaptive Agents

Nov 05, 2023
Jake Grigsby, Linxi Fan, Yuke Zhu

Viaarxiv icon

MimicGen: A Data Generation System for Scalable Robot Learning using Human Demonstrations

Oct 26, 2023
Ajay Mandlekar, Soroush Nasiriany, Bowen Wen, Iretiayo Akinola, Yashraj Narang, Linxi Fan, Yuke Zhu, Dieter Fox

Viaarxiv icon

Eureka: Human-Level Reward Design via Coding Large Language Models

Oct 19, 2023
Yecheng Jason Ma, William Liang, Guanzhi Wang, De-An Huang, Osbert Bastani, Dinesh Jayaraman, Yuke Zhu, Linxi Fan, Anima Anandkumar

Viaarxiv icon

Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models

May 25, 2023
Guanzhi Wang, Yuqi Xie, Yunfan Jiang, Ajay Mandlekar, Chaowei Xiao, Yuke Zhu, Linxi Fan, Anima Anandkumar

Figure 1 for Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models
Figure 2 for Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models
Figure 3 for Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models
Figure 4 for Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models
Viaarxiv icon

Prismer: A Vision-Language Model with An Ensemble of Experts

Mar 12, 2023
Shikun Liu, Linxi Fan, Edward Johns, Zhiding Yu, Chaowei Xiao, Anima Anandkumar

Figure 1 for Prismer: A Vision-Language Model with An Ensemble of Experts
Figure 2 for Prismer: A Vision-Language Model with An Ensemble of Experts
Figure 3 for Prismer: A Vision-Language Model with An Ensemble of Experts
Figure 4 for Prismer: A Vision-Language Model with An Ensemble of Experts
Viaarxiv icon

MimicPlay: Long-Horizon Imitation Learning by Watching Human Play

Feb 24, 2023
Chen Wang, Linxi Fan, Jiankai Sun, Ruohan Zhang, Li Fei-Fei, Danfei Xu, Yuke Zhu, Anima Anandkumar

Figure 1 for MimicPlay: Long-Horizon Imitation Learning by Watching Human Play
Figure 2 for MimicPlay: Long-Horizon Imitation Learning by Watching Human Play
Figure 3 for MimicPlay: Long-Horizon Imitation Learning by Watching Human Play
Figure 4 for MimicPlay: Long-Horizon Imitation Learning by Watching Human Play
Viaarxiv icon

Re-ViLM: Retrieval-Augmented Visual Language Model for Zero and Few-Shot Image Captioning

Feb 09, 2023
Zhuolin Yang, Wei Ping, Zihan Liu, Vijay Korthikanti, Weili Nie, De-An Huang, Linxi Fan, Zhiding Yu, Shiyi Lan, Bo Li, Ming-Yu Liu, Yuke Zhu, Mohammad Shoeybi, Bryan Catanzaro, Chaowei Xiao, Anima Anandkumar

Figure 1 for Re-ViLM: Retrieval-Augmented Visual Language Model for Zero and Few-Shot Image Captioning
Figure 2 for Re-ViLM: Retrieval-Augmented Visual Language Model for Zero and Few-Shot Image Captioning
Figure 3 for Re-ViLM: Retrieval-Augmented Visual Language Model for Zero and Few-Shot Image Captioning
Figure 4 for Re-ViLM: Retrieval-Augmented Visual Language Model for Zero and Few-Shot Image Captioning
Viaarxiv icon

VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts

Oct 06, 2022
Yunfan Jiang, Agrim Gupta, Zichen Zhang, Guanzhi Wang, Yongqiang Dou, Yanjun Chen, Li Fei-Fei, Anima Anandkumar, Yuke Zhu, Linxi Fan

Figure 1 for VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts
Figure 2 for VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts
Figure 3 for VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts
Figure 4 for VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts
Viaarxiv icon

MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge

Jun 17, 2022
Linxi Fan, Guanzhi Wang, Yunfan Jiang, Ajay Mandlekar, Yuncong Yang, Haoyi Zhu, Andrew Tang, De-An Huang, Yuke Zhu, Anima Anandkumar

Figure 1 for MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge
Figure 2 for MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge
Figure 3 for MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge
Figure 4 for MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge
Viaarxiv icon