Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Static and Dynamic Concepts for Self-supervised Video Representation Learning


Jul 26, 2022
Rui Qian, Shuangrui Ding, Xian Liu, Dahua Lin

* ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Object-Compositional Neural Implicit Surfaces


Jul 20, 2022
Qianyi Wu, Xian Liu, Yuedong Chen, Kejie Li, Chuanxia Zheng, Jianfei Cai, Jianmin Zheng

* ECCV2022, Project Page: https://qianyiwu.github.io/objectsdf/ Code: https://github.com/QianyiWu/objsdf 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Hierarchical Cross-Modal Association for Co-Speech Gesture Generation


Mar 24, 2022
Xian Liu, Qianyi Wu, Hang Zhou, Yinghao Xu, Rui Qian, Xinyi Lin, Xiaowei Zhou, Wayne Wu, Bo Dai, Bolei Zhou

* Accepted by IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2022. Camera-Ready Version, 19 Pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Resource allocation for reconfigurable intelligent surface aided broadcast channels


Feb 14, 2022
Cong Sun, Xian Liu, Bile Peng, Eduard Jorswieck


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Visual Sound Localization in the Wild by Cross-Modal Interference Erasing


Feb 13, 2022
Xian Liu, Rui Qian, Hang Zhou, Di Hu, Weiyao Lin, Ziwei Liu, Bolei Zhou, Xiaowei Zhou

* Accepted by AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) 2022. 16 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semantic-Aware Implicit Neural Audio-Driven Video Portrait Generation


Jan 19, 2022
Xian Liu, Yinghao Xu, Qianyi Wu, Hang Zhou, Wayne Wu, Bolei Zhou

* 12 pages, 3 figures. Project page: https://alvinliu0.github.io/projects/SSP-NeRF 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Enhancing Self-supervised Video Representation Learning via Multi-level Feature Optimization


Aug 17, 2021
Rui Qian, Yuxi Li, Huabin Liu, John See, Shuangrui Ding, Xian Liu, Dian Li, Weiyao Lin

* ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Motion Capture from Internet Videos


Aug 19, 2020
Junting Dong, Qing Shuai, Yuanqing Zhang, Xian Liu, Xiaowei Zhou, Hujun Bao

* ECCV 2020 (Oral), project page: https://zju3dv.github.io/iMoCap/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email