Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Mingyuan Zhou

Sawtooth Factorial Topic Embeddings Guided Gamma Belief Network


Jun 30, 2021
Zhibin Duan, Dongsheng Wang, Bo Chen, Chaojie Wang, Wenchao Chen, Yewen Li, Jie Ren, Mingyuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Margins for Instance Reweighting in Adversarial Training


Jun 15, 2021
Qizhou Wang, Feng Liu, Bo Han, Tongliang Liu, Chen Gong, Gang Niu, Mingyuan Zhou, Masashi Sugiyama

* 17 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Attention Belief Networks


Jun 09, 2021
Shujian Zhang, Xinjie Fan, Bo Chen, Mingyuan Zhou

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarially Adaptive Normalization for Single Domain Generalization


Jun 01, 2021
Xinjie Fan, Qifei Wang, Junjie Ke, Feng Yang, Boqing Gong, Mingyuan Zhou

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ARMS: Antithetic-REINFORCE-Multi-Sample Gradient for Binary Variables


May 28, 2021
Alek Dimitriev, Mingyuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Matching Visual Features to Hierarchical Semantic Topics for Image Paragraph Captioning


May 10, 2021
Dandan Guo, Ruiying Lu, Bo Chen, Zequn Zeng, Mingyuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Conditional Transport for Representation Learning


May 08, 2021
Huangjie Zheng, Xu Chen, Jiangchao Yao, Hongxia Yang, Chunyuan Li, Ya Zhang, Hao Zhang, Ivor Tsang, Jingren Zhou, Mingyuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Partition-Guided GANs


Apr 02, 2021
Mohammadreza Armandpour, Ali Sadeghian, Chunyuan Li, Mingyuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Contextual Dropout: An Efficient Sample-Dependent Dropout Module


Mar 06, 2021
Xinjie Fan, Shujian Zhang, Korawat Tanwisuth, Xiaoning Qian, Mingyuan Zhou

* ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Pre-training with Hard Examples Improves Visual Representations


Jan 04, 2021
Chunyuan Li, Xiujun Li, Lei Zhang, Baolin Peng, Mingyuan Zhou, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

ACT: Asymptotic Conditional Transport


Dec 28, 2020
Huangjie Zheng, Mingyuan Zhou

* 30 pages, 27 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hyperbolic Graph Embedding with Enhanced Semi-Implicit Variational Inference


Oct 31, 2020
Ali Lotfi Rezaabad, Rahi Kalantari, Sriram Vishwanath, Mingyuan Zhou, Jon Tamir


  Access Paper or Ask Questions

Convex Polytope Trees


Oct 21, 2020
Mohammadreza Armandpour, Mingyuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Attention Modules


Oct 20, 2020
Xinjie Fan, Shujian Zhang, Bo Chen, Mingyuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

MCMC-Interactive Variational Inference


Oct 02, 2020
Quan Zhang, Huangjie Zheng, Mingyuan Zhou

* 25 pages, 7 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Variational Temporal Deep Generative Model for Radar HRRP Target Recognition


Sep 28, 2020
Dandan Guo, Bo Chen, Wenchao Chen, Chaojie Wang, Hongwei Liu, Mingyuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Graph Gamma Process Generalized Linear Dynamical Systems


Jul 25, 2020
Rahi Kalantari, Mingyuan Zhou

* 36 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Implicit Distributional Reinforcement Learning


Jul 13, 2020
Yuguang Yue, Zhendong Wang, Mingyuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Graph Neural Networks with Adaptive Connection Sampling


Jun 30, 2020
Arman Hasanzadeh, Ehsan Hajiramezanali, Shahin Boluki, Mingyuan Zhou, Nick Duffield, Krishna Narayanan, Xiaoning Qian


  Access Paper or Ask Questions

Deep Autoencoding Topic Model with Scalable Hybrid Bayesian Inference


Jun 15, 2020
Hao Zhang, Bo Chen, Yulai Cong, Dandan Guo, Hongwei Liu, Mingyuan Zhou

* To appear in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1803.01328 

  Access Paper or Ask Questions

Pairwise Supervised Hashing with Bernoulli Variational Auto-Encoder and Self-Control Gradient Estimator


May 21, 2020
Siamak Zamani Dadaneh, Shahin Boluki, Mingzhang Yin, Mingyuan Zhou, Xiaoning Qian

* Uncertainty in Artificial Intelligence Conference (UAI) 2020 
* To appear in UAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Mutual Information Gradient Estimation for Representation Learning


May 03, 2020
Liangjian Wen, Yiji Zhou, Lirong He, Mingyuan Zhou, Zenglin Xu

* ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Discrete Action On-Policy Learning with Action-Value Critic


Feb 21, 2020
Yuguang Yue, Yunhao Tang, Mingzhang Yin, Mingyuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Learnable Bernoulli Dropout for Bayesian Deep Learning


Feb 12, 2020
Shahin Boluki, Randy Ardywibowo, Siamak Zamani Dadaneh, Mingyuan Zhou, Xiaoning Qian

* To appear in AISTATS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Correlated Monte Carlo for Contextual Categorical Sequence Generation


Dec 31, 2019
Xinjie Fan, Yizhe Zhang, Zhendong Wang, Mingyuan Zhou

* ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning without Memorization


Dec 24, 2019
Mingzhang Yin, George Tucker, Mingyuan Zhou, Sergey Levine, Chelsea Finn

* ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Hierarchical Topic-Guided Neural Language Models


Dec 21, 2019
Dandan Guo, Bo Chen, Ruiying Lu, Mingyuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions