Alert button
Picture for Yizhao Gao

Yizhao Gao

Alert button

Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Shaocong Wang, Yizhao Gao, Yi Li, Woyu Zhang, Yifei Yu, Bo Wang, Ning Lin, Hegan Chen, Yue Zhang, Yang Jiang, Dingchen Wang, Jia Chen, Peng Dai, Hao Jiang, Peng Lin, Xumeng Zhang, Xiaojuan Qi, Xiaoxin Xu, Hayden So, Zhongrui Wang, Dashan Shang, Qi Liu, Kwang-Ting Cheng, Ming Liu

Figure 1 for Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing
Figure 2 for Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing
Figure 3 for Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing
Figure 4 for Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing
Viaarxiv icon

DyBit: Dynamic Bit-Precision Numbers for Efficient Quantized Neural Network Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2023
Jiajun Zhou, Jiajun Wu, Yizhao Gao, Yuhao Ding, Chaofan Tao, Boyu Li, Fengbin Tu, Kwang-Ting Cheng, Hayden Kwok-Hay So, Ngai Wong

Figure 1 for DyBit: Dynamic Bit-Precision Numbers for Efficient Quantized Neural Network Inference
Figure 2 for DyBit: Dynamic Bit-Precision Numbers for Efficient Quantized Neural Network Inference
Figure 3 for DyBit: Dynamic Bit-Precision Numbers for Efficient Quantized Neural Network Inference
Figure 4 for DyBit: Dynamic Bit-Precision Numbers for Efficient Quantized Neural Network Inference
Viaarxiv icon

COTS: Collaborative Two-Stream Vision-Language Pre-Training Model for Cross-Modal Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2022
Haoyu Lu, Nanyi Fei, Yuqi Huo, Yizhao Gao, Zhiwu Lu, Ji-Rong Wen

Figure 1 for COTS: Collaborative Two-Stream Vision-Language Pre-Training Model for Cross-Modal Retrieval
Figure 2 for COTS: Collaborative Two-Stream Vision-Language Pre-Training Model for Cross-Modal Retrieval
Figure 3 for COTS: Collaborative Two-Stream Vision-Language Pre-Training Model for Cross-Modal Retrieval
Figure 4 for COTS: Collaborative Two-Stream Vision-Language Pre-Training Model for Cross-Modal Retrieval
Viaarxiv icon

A Roadmap for Big Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

Figure 1 for A Roadmap for Big Model
Figure 2 for A Roadmap for Big Model
Figure 3 for A Roadmap for Big Model
Figure 4 for A Roadmap for Big Model
Viaarxiv icon

WenLan 2.0: Make AI Imagine via a Multimodal Foundation Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 27, 2021
Nanyi Fei, Zhiwu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Yuqi Huo, Jingyuan Wen, Haoyu Lu, Ruihua Song, Xin Gao, Tao Xiang, Hao Sun, Ji-Rong Wen

Figure 1 for WenLan 2.0: Make AI Imagine via a Multimodal Foundation Model
Figure 2 for WenLan 2.0: Make AI Imagine via a Multimodal Foundation Model
Figure 3 for WenLan 2.0: Make AI Imagine via a Multimodal Foundation Model
Figure 4 for WenLan 2.0: Make AI Imagine via a Multimodal Foundation Model
Viaarxiv icon

HAO: Hardware-aware neural Architecture Optimization for Efficient Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2021
Zhen Dong, Yizhao Gao, Qijing Huang, John Wawrzynek, Hayden K. H. So, Kurt Keutzer

Figure 1 for HAO: Hardware-aware neural Architecture Optimization for Efficient Inference
Figure 2 for HAO: Hardware-aware neural Architecture Optimization for Efficient Inference
Figure 3 for HAO: Hardware-aware neural Architecture Optimization for Efficient Inference
Figure 4 for HAO: Hardware-aware neural Architecture Optimization for Efficient Inference
Viaarxiv icon

WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2021
Yuqi Huo, Manli Zhang, Guangzhen Liu, Haoyu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Jingyuan Wen, Heng Zhang, Baogui Xu, Weihao Zheng, Zongzheng Xi, Yueqian Yang, Anwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li, Yida Zhao, Liang Zhang, Yuqing Song, Xin Hong, Wanqing Cui, Danyang Hou, Yingyan Li, Junyi Li, Peiyu Liu, Zheng Gong, Chuhao Jin, Yuchong Sun, Shizhe Chen, Zhiwu Lu, Zhicheng Dou, Qin Jin, Yanyan Lan, Wayne Xin Zhao, Ruihua Song, Ji-Rong Wen

Figure 1 for WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training
Figure 2 for WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training
Figure 3 for WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training
Figure 4 for WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training
Viaarxiv icon