Alert button
Picture for Yangxiao Liang

Yangxiao Liang

Alert button

A Roadmap for Big Model

Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

Figure 1 for A Roadmap for Big Model
Figure 2 for A Roadmap for Big Model
Figure 3 for A Roadmap for Big Model
Figure 4 for A Roadmap for Big Model

With the rapid development of deep learning, training Big Models (BMs) for multiple downstream tasks becomes a popular paradigm. Researchers have achieved various outcomes in the construction of BMs and the BM application in many fields. At present, there is a lack of research work that sorts out the overall progress of BMs and guides the follow-up research. In this paper, we cover not only the BM technologies themselves but also the prerequisites for BM training and applications with BMs, dividing the BM review into four parts: Resource, Models, Key Technologies and Application. We introduce 16 specific BM-related topics in those four parts, they are Data, Knowledge, Computing System, Parallel Training System, Language Model, Vision Model, Multi-modal Model, Theory&Interpretability, Commonsense Reasoning, Reliability&Security, Governance, Evaluation, Machine Translation, Text Generation, Dialogue and Protein Research. In each topic, we summarize clearly the current studies and propose some future research directions. At the end of this paper, we conclude the further development of BMs in a more general view.

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 
Viaarxiv icon