Alert button
Picture for Xiu-Shen Wei

Xiu-Shen Wei

Alert button

Attribute-Aware Deep Hashing with Self-Consistency for Large-Scale Fine-Grained Image Retrieval

Nov 21, 2023
Xiu-Shen Wei, Yang Shen, Xuhao Sun, Peng Wang, Yuxin Peng

Figure 1 for Attribute-Aware Deep Hashing with Self-Consistency for Large-Scale Fine-Grained Image Retrieval
Figure 2 for Attribute-Aware Deep Hashing with Self-Consistency for Large-Scale Fine-Grained Image Retrieval
Figure 3 for Attribute-Aware Deep Hashing with Self-Consistency for Large-Scale Fine-Grained Image Retrieval
Figure 4 for Attribute-Aware Deep Hashing with Self-Consistency for Large-Scale Fine-Grained Image Retrieval
Viaarxiv icon

Hyperbolic Space with Hierarchical Margin Boosts Fine-Grained Learning from Coarse Labels

Nov 18, 2023
Shu-Lin Xu, Yifan Sun, Faen Zhang, Anqi Xu, Xiu-Shen Wei, Yi Yang

Figure 1 for Hyperbolic Space with Hierarchical Margin Boosts Fine-Grained Learning from Coarse Labels
Figure 2 for Hyperbolic Space with Hierarchical Margin Boosts Fine-Grained Learning from Coarse Labels
Figure 3 for Hyperbolic Space with Hierarchical Margin Boosts Fine-Grained Learning from Coarse Labels
Figure 4 for Hyperbolic Space with Hierarchical Margin Boosts Fine-Grained Learning from Coarse Labels
Viaarxiv icon

Hawkeye: A PyTorch-based Library for Fine-Grained Image Recognition with Deep Learning

Oct 14, 2023
Jiabei He, Yang Shen, Xiu-Shen Wei, Ye Wu

Viaarxiv icon

Watch out Venomous Snake Species: A Solution to SnakeCLEF2023

Jul 19, 2023
Feiran Hu, Peng Wang, Yangyang Li, Chenlong Duan, Zijian Zhu, Fei Wang, Faen Zhang, Yong Li, Xiu-Shen Wei

Figure 1 for Watch out Venomous Snake Species: A Solution to SnakeCLEF2023
Figure 2 for Watch out Venomous Snake Species: A Solution to SnakeCLEF2023
Figure 3 for Watch out Venomous Snake Species: A Solution to SnakeCLEF2023
Viaarxiv icon

Equiangular Basis Vectors

Mar 21, 2023
Yang Shen, Xuhao Sun, Xiu-Shen Wei

Figure 1 for Equiangular Basis Vectors
Figure 2 for Equiangular Basis Vectors
Figure 3 for Equiangular Basis Vectors
Figure 4 for Equiangular Basis Vectors
Viaarxiv icon

Delving Deep into Simplicity Bias for Long-Tailed Image Recognition

Feb 07, 2023
Xiu-Shen Wei, Xuhao Sun, Yang Shen, Anqi Xu, Peng Wang, Faen Zhang

Figure 1 for Delving Deep into Simplicity Bias for Long-Tailed Image Recognition
Figure 2 for Delving Deep into Simplicity Bias for Long-Tailed Image Recognition
Figure 3 for Delving Deep into Simplicity Bias for Long-Tailed Image Recognition
Figure 4 for Delving Deep into Simplicity Bias for Long-Tailed Image Recognition
Viaarxiv icon

SEMICON: A Learning-to-hash Solution for Large-scale Fine-grained Image Retrieval

Sep 28, 2022
Yang Shen, Xuhao Sun, Xiu-Shen Wei, Qing-Yuan Jiang, Jian Yang

Figure 1 for SEMICON: A Learning-to-hash Solution for Large-scale Fine-grained Image Retrieval
Figure 2 for SEMICON: A Learning-to-hash Solution for Large-scale Fine-grained Image Retrieval
Figure 3 for SEMICON: A Learning-to-hash Solution for Large-scale Fine-grained Image Retrieval
Figure 4 for SEMICON: A Learning-to-hash Solution for Large-scale Fine-grained Image Retrieval
Viaarxiv icon

An Embarrassingly Simple Approach to Semi-Supervised Few-Shot Learning

Sep 28, 2022
Xiu-Shen Wei, He-Yang Xu, Faen Zhang, Yuxin Peng, Wei Zhou

Figure 1 for An Embarrassingly Simple Approach to Semi-Supervised Few-Shot Learning
Figure 2 for An Embarrassingly Simple Approach to Semi-Supervised Few-Shot Learning
Figure 3 for An Embarrassingly Simple Approach to Semi-Supervised Few-Shot Learning
Figure 4 for An Embarrassingly Simple Approach to Semi-Supervised Few-Shot Learning
Viaarxiv icon

Bridge the Gap between Supervised and Unsupervised Learning for Fine-Grained Classification

Mar 01, 2022
Jiabao Wang, Yang Li, Xiu-Shen Wei, Hang Li, Zhuang Miao, Rui Zhang

Figure 1 for Bridge the Gap between Supervised and Unsupervised Learning for Fine-Grained Classification
Figure 2 for Bridge the Gap between Supervised and Unsupervised Learning for Fine-Grained Classification
Figure 3 for Bridge the Gap between Supervised and Unsupervised Learning for Fine-Grained Classification
Figure 4 for Bridge the Gap between Supervised and Unsupervised Learning for Fine-Grained Classification
Viaarxiv icon

Relieving Long-tailed Instance Segmentation via Pairwise Class Balance

Jan 08, 2022
Yin-Yin He, Peizhen Zhang, Xiu-Shen Wei, Xiangyu Zhang, Jian Sun

Figure 1 for Relieving Long-tailed Instance Segmentation via Pairwise Class Balance
Figure 2 for Relieving Long-tailed Instance Segmentation via Pairwise Class Balance
Figure 3 for Relieving Long-tailed Instance Segmentation via Pairwise Class Balance
Figure 4 for Relieving Long-tailed Instance Segmentation via Pairwise Class Balance
Viaarxiv icon