Alert button
Picture for Nuo Xu

Nuo Xu

Alert button

Unified End-to-End V2X Cooperative Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2024
Zhiwei Li, Bozhen Zhang, Lei Yang, Tianyu Shen, Nuo Xu, Ruosen Hao, Weiting Li, Tao Yan, Huaping Liu

Viaarxiv icon

Garbage Segmentation and Attribute Analysis by Robotic Dogs

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2024
Nuo Xu, Jianfeng Liao, Qiwei Meng, Wei Song

Viaarxiv icon

Android in the Zoo: Chain-of-Action-Thought for GUI Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Jiwen Zhang, Jihao Wu, Yihua Teng, Minghui Liao, Nuo Xu, Xiao Xiao, Zhongyu Wei, Duyu Tang

Figure 1 for Android in the Zoo: Chain-of-Action-Thought for GUI Agents
Figure 2 for Android in the Zoo: Chain-of-Action-Thought for GUI Agents
Figure 3 for Android in the Zoo: Chain-of-Action-Thought for GUI Agents
Figure 4 for Android in the Zoo: Chain-of-Action-Thought for GUI Agents
Viaarxiv icon

Aligning Knowledge Graph with Visual Perception for Object-goal Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Nuo Xu, Wen Wang, Rong Yang, Mengjie Qin, Zheyuan Lin, Wei Song, Chunlong Zhang, Jason Gu, Chao Li

Figure 1 for Aligning Knowledge Graph with Visual Perception for Object-goal Navigation
Figure 2 for Aligning Knowledge Graph with Visual Perception for Object-goal Navigation
Figure 3 for Aligning Knowledge Graph with Visual Perception for Object-goal Navigation
Figure 4 for Aligning Knowledge Graph with Visual Perception for Object-goal Navigation
Viaarxiv icon

Advancing Translation Preference Modeling with RLHF: A Step Towards Cost-Effective Solution

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Nuo Xu, Jun Zhao, Can Zu, Sixian Li, Lu Chen, Zhihao Zhang, Rui Zheng, Shihan Dou, Wenjuan Qin, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

LLM-DA: Data Augmentation via Large Language Models for Few-Shot Named Entity Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Junjie Ye, Nuo Xu, Yikun Wang, Jie Zhou, Qi Zhang, Tao Gui, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

Secrets of RLHF in Large Language Models Part II: Reward Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2024
Binghai Wang, Rui Zheng, Lu Chen, Yan Liu, Shihan Dou, Caishuang Huang, Wei Shen, Senjie Jin, Enyu Zhou, Chenyu Shi, Songyang Gao, Nuo Xu, Yuhao Zhou, Xiaoran Fan, Zhiheng Xi, Jun Zhao, Xiao Wang, Tao Ji, Hang Yan, Lixing Shen, Zhan Chen, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

DocStormer: Revitalizing Multi-Degraded Colored Document Images to Pristine PDF

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 27, 2023
Chaowei Liu, Jichun Li, Yihua Teng, Chaoqun Wang, Nuo Xu, Jihao Wu, Dandan Tu

Figure 1 for DocStormer: Revitalizing Multi-Degraded Colored Document Images to Pristine PDF
Figure 2 for DocStormer: Revitalizing Multi-Degraded Colored Document Images to Pristine PDF
Figure 3 for DocStormer: Revitalizing Multi-Degraded Colored Document Images to Pristine PDF
Figure 4 for DocStormer: Revitalizing Multi-Degraded Colored Document Images to Pristine PDF
Viaarxiv icon

Spectral-DP: Differentially Private Deep Learning through Spectral Perturbation and Filtering

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 25, 2023
Ce Feng, Nuo Xu, Wujie Wen, Parv Venkitasubramaniam, Caiwen Ding

Figure 1 for Spectral-DP: Differentially Private Deep Learning through Spectral Perturbation and Filtering
Figure 2 for Spectral-DP: Differentially Private Deep Learning through Spectral Perturbation and Filtering
Figure 3 for Spectral-DP: Differentially Private Deep Learning through Spectral Perturbation and Filtering
Figure 4 for Spectral-DP: Differentially Private Deep Learning through Spectral Perturbation and Filtering
Viaarxiv icon

Secrets of RLHF in Large Language Models Part I: PPO

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 18, 2023
Rui Zheng, Shihan Dou, Songyang Gao, Yuan Hua, Wei Shen, Binghai Wang, Yan Liu, Senjie Jin, Qin Liu, Yuhao Zhou, Limao Xiong, Lu Chen, Zhiheng Xi, Nuo Xu, Wenbin Lai, Minghao Zhu, Cheng Chang, Zhangyue Yin, Rongxiang Weng, Wensen Cheng, Haoran Huang, Tianxiang Sun, Hang Yan, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

Figure 1 for Secrets of RLHF in Large Language Models Part I: PPO
Figure 2 for Secrets of RLHF in Large Language Models Part I: PPO
Figure 3 for Secrets of RLHF in Large Language Models Part I: PPO
Figure 4 for Secrets of RLHF in Large Language Models Part I: PPO
Viaarxiv icon